Реферати

Реферати по фізиці

загрузка...
Метод мічених атів. Штучно одержувані радіоактивні елементи знайшли широке застосування в науці і техніку. Одним з методів, що дозволяють на практиці використовувати властивості радіоактивних елементів, є так називаний метод мічених атів. Цей метод використовує той факт, що по хімічним і многим фізичних властивостях радіоактивний ізотоп невідрізнимо від стійких ізотопів того ж елемента.

Метод моментів у визначенні ширини лінії магнітного резонансу. Зміст А. Уведення......2 §1. Локальне поле......2 §2. Загальна теорія магнітного поглинання......2

Методика формування поняття Плазма в шкільному курсі фізики. Тольяттинский Державний Університет Кафедра методики викладання фізики і фізична електроніка Курсова робота Формування поняття "плазма" у шкільному курсі фізики.

Методи і засоби контактних электроизмерений температури. Міністерство загального і професійного утворення Російської Федерації Донськой Державний Технічний Університет кафедра "Метрологія і керування якістю"

Механіка Ньютона - основа класичного опису природи. Державний Університет Керування Інститут заочного навчання Спеціальність - менеджмент КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: КСЕ на тему: "Механіка Ньютона - основа класичного опису природи. Основна задача механіки і границі її застосовності".

Мікроскоп. икроскоп. Реферат виконала учениця 11М класу середньої школи №2 Суслова Алена Стрежевой 2002рік. Протягом тривалого часу людина жила в оточенні невидимих істот, використовував продукти їхньої життєдіяльності (наприклад, при випічці хліба з кислого тесту, готуванні вина й оцту), страждав, коли ці істоти були причинами чи хвороб псували запаси їжі, але не підозрював про їхню присутність.

Світ у який ми живемо (подорож у глиб матерії). ЗМІСТ Уведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Відстані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Часи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Світ дискретних об'єктів - фізика часток. Модель частки (корпускула). Від фізики Аристотеля до фізики Ньютона. Державний комітет Російської Федерації по вищому утворенню Тамбовський державний технічний університет Факультет АХП Реферат по дисципліні:

Моделі Атомного Ядра. Міністерство загального і професійного утворення Новосибірський Державний Технічний університет. Реферат по Фізиці "Моделі Атомного Ядра"

Моделювання у фізику елементарних часток. МІНІСТЕРСТВО НАУКИ Й УТВОРЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ШАКАРИМА КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ Тема: "Моделювання у фізику елементарних часток"

Мозок і пам'ять людини: молекулярний аспект. Міністерство вищого утворення Російської Федерації Далекосхідна державна академія економіки і керування РЕФЕРАТ Мозок і пам'ять людини: молекулярний аспект

Молекулярно кінетична теорія. ЗМІСТ 1) Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, її досвідчені обґрунтування 2 2) Розміри молекул 6 3) Мікро- і макропараметри системи 7

Блискавка - газовий розряд у природних умовах. Зміст. Ціль. Теоретичне положення. Уведення. 3. Тік у газах. 3.1 Іонізація і рекомбінація. 3.2 Іонізація електронними ударами. 3.3 Самостійний і несамостійний розряд.

Морфологічні характеристики ПС і їхній взаємозв'язок з оптичними властивостями. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУС ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені я. купалы Курсова робота зі спеціалізації, на тему: морфологічні характеристики ПС

Призначення й область застосування лазерів. Уведення Винахід лазера коштує в одному ряді з найбільш видатними досягненнями науки і техніки XX століття. Перший лазер з'явився в 1960 р., і відразу ж почався бурхливий розвиток лазерної техніки. У короткий час були створені різноманітні типи лазерів і лазерних пристроїв, призначених для рішення конкретних наукових і технічних задач.

Наука в срібному столітті. Експериментальна Ліцей^-Школа-ліцей №1 при КГУ Наука в срібному столітті. Доповідь виконав Учень 10 А Акмалов Ренат Казан - 1999 р. Початок XX століття був періодом швидкого росту техніки, хоча і неоднакового в різних галузях.

Деякі парадокси теорії відносності. Походження назви “теорія відносності” Назва “теорія відносності” виникло з найменування основного принципу (постулату), покладеного Пуанкаре і Эйнштейном в основу з усіх теоретичних побудов нової теорії простору і часу.

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >>    ...    174
Усього сторінок: 174