Реферати

Реферати по фізиці

загрузка...
Історія биофизики. Інтерес фізиків до біології і тяга до фізичних методів дослідження в біологічних дисциплінах. Найбільші події в історії фізичної хімії. Технічне переозброєння фізіології. Термодинаміка систем поблизу рівноваги (лінійна термодинаміка).

Пристрій і застосування лазера. Лазер - квантовий генератор, що випромінює в діапазоні видимого й інфрачервоного випромінювання. Схема пристрою лазера і принцип його дії. Тимчасові режими роботи приладу, частота надходження енергії. Застосування лазерів у різних галузях науки і техніки.

Розрахунок системи електропостачання. Попередній вибір відстані між тяговими підстанціями і перетину контактної мережі для двох варіантів. Розрахунок основних електричних величин. Потужність і тип основного устаткування тягових підстанцій. Перевірка варіантів по граничних умовах.

Налагодження електроустаткування. Загальні теоретичні зведення про апарати до 1000 В. Принципи й особливості роботи вимірювальних трансформаторів, реле часу і максимального струму, контактора, автоматичного вимикача, пристрою захисного відключення. Робота магнітного пускача.

Однофазні і трифазні трансформатори спеціального призначення. Характеристика призначення і принципу дії трансформаторів - пристроїв, що складають основу систем передачі електроенергії від електростанцій у лінії електропередачі. Імпульсні і пік-трансформатори, умножители частоти, стабілізатори напруги.

Основні питання теорії електричних ланцюгів. Який пристрій використовують для нагромадження заряду. Поняття електричного струму. Умови виникнення електрорушійної сили. Сила струму і його потужність. Закон Ома для ділянки мережі. Электронапряженность і электропроницаемость. Провідники і діелектрики.

Принципи томографії. Дослідження й опис методу магнітно-резонансної томографії (МРТ). Пристрій МР томографа. Фізичні основи явища ядерного магнітного резонансу. Діаграми енергетичних рівнів. Статистика Больцмана. Спінові пакети. Імпульсні магнітні полючи.

Проектування енергоустаткування свинарника для вирощування і відгодівлі 500 свиней у рік. Характеристика приміщень за умовами навколишнього середовища і по електробезпечності. Система струмоведучих провідників і заземлення. Визначення місця розташування електричного уводу в будинок. Виконання структурної схеми електричних мереж будинку.

Радіоактивність і аналіз речовин. Аналіз природних і штучних радіоактивних речовин. Методи аналізу, засновані на взаємодії випромінювання з речовинами. Радиоиндикаторные методи аналізу. Метод аналізу, заснований на пружному розсіюванні заряджених часток, на поглинанні P-часток.

Розробка електроприводів пресових машин. Система керування електроприводом экструдера й основні вимоги до неї. Розрахунок потужності і вибір електродвигуна постійного струму. Регулювальна характеристика перетворювача. Розрахунок природного висвітлення. Захист від статичної електрики.

Розрахунок параметрів електричного ланцюга. Складання на основі законів Кирхгофа системи рівнянь для розрахунку струмів у галузях схеми. Визначення струмів у всіх галузях схеми методом контурних струмів. Розрахунок системи рівнянь методом визначників. Визначення струму методом еквівалентного генератора.

Силовий масляний трансформатор ТМН-8000/60. Побудова і розрахунок активного перетин стрижня магнитопровода. Розрахунок напруги одного витка, кількості витків, напруг і струмів на усіх відгалуженнях обмотки РО. Вибір типу і розрахунок параметрів обмоток трансформатора. Компонування активної частини в баці.

Характеристика й оцінка діяльності філії "Вітебські теплові мережі" РУП "Витебскэнерго". Історія розвитку і діяльності РУП "Витебскэнерго". Характеристика підприємства як джерела забруднення атмосфери. Питання трудового законодавства. Вплив різних факторів на теплові втрати в теплових мережах. Запобігання корозії тепломереж.

Автоматичні системи керування в енергетику. АСУ як людино-машинна система, що забезпечує автоматизований збір і переробку інформації, її побудова на електростанції. Задачі керування в нормальних режимах енергетичної системи. Керування частотою і потужністю в нормальних режимах.

Актуальні питання нанотехнологических досліджень. Характеристика процесів структуроутворення нової фази і руйнування зв'язку між частками, елементами однорідних і різнорідних систем, як однієї з важливих проблем фізики твердого тіла і фізико-хімічної механіки. Электроактивационные нанотехнологии.

Аналіз перехідних процесів в електричних ланцюгах. Характеристика перехідних процесів в електричних ланцюгах. Класичний і операторный метод розрахунку. Визначення початкових і кінцевих умов у ланцюгах з ненульовими початковими умовами. Розрахунок графіків перехідного процесу. Узагальнені характеристики ланцюга.

Види ушкоджень кабельних ліній, коротка характеристика методів їхнього виявлення. Характер і основні причини ушкоджень у кабельних лініях, порядок і методи їхнього визначення: дистанційні, короткочасної дуги, хвильові, виміру часткових розрядів. Види зондувальних сигналів. Перешкоди імпульсної рефлектометрии і боротьба з ними.

загрузка...

1    ...    <<     97  98  99  100  101  102  103  104  105  106   107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117    >>    ...    174
Усього сторінок: 174