Реферати

Реферати по фізиці

загрузка...
Електричний струм. Визначення сили взаємодії двох крапкових тел. Розрахунок напруженості електричного полючи плоского конденсатора при відомих показниках площі його пластини і величини заряду. Перебування напруги на затисках ланцюга по показниках опору і струму.

Електропостачання гірського підприємства. Вибір силових трансформаторів і схеми електричних з'єднань двухтрансформаторной підстанції гірського підприємства. Вибір трансформатора і здвоєного реактора. Розрахунок струмів короткого замикання і пристрою, що заземлює. Вибір і перевірка устаткування.

Електрифікація великих споживачів. Побудова мережі енергопостачання. Проходження струму по лініях мережі і втрати електроенергії. Трансформаторні підстанції споживачів. Спорудження розподільних пунктів. Розрахунок проводів по втратах електроенергії. Недотримання норм утрати напруги.

Методи термічного випару. Етапи процесу термічного напилювання у вакуумі. Резистивное термічний випар у вакуумі. Конденсація пар на підкладці й утворення плівкової структури. Випарники з непрямим резистивным нагріванням. Забезпечення рівномірності товщини плівки.

Застосування електричної енергії в сільському господарстві. Ознайомлення з основними правилами монтажу внутрішніх проводів і кабелів на тваринницькій фермі. Розрахунок і вибір запобіжників, силової шафи, магнітних пускачів і теплових реле. Приведення схеми керування трехсекционным электрокалорифером.

Проект реконструкції контактної мережі. Контактна мережа як складне технічне спорудження електрифікованих залізниць, принципи її харчування і секціонування. Визначення перетину проводів і вибір типу підвіски. Механічний розрахунок анкерної ділянки і підбор типових опор на перегоні.

Проектування і діагностика режимів електроенергетичної системи. Обґрунтування вибору параметрів і математичне моделювання повітряних ліній, трансформаторів і автотрансформатора при проектуванні електричної мережі. Техніко-економічне порівняння двох варіантів мережі. Специфікація устаткування і матеріалів.

Проектування трансформатора. Етапи розробки нового трансформатора: ескізне, технічне і робоче проектування, конструкторсько-технологічна підготовка виробництва. Визначення основних електричних величин і ваги активних матеріалів: стрижнів магнитопровода, обмотки і ярма.

Проектування вузлової підстанції 220/35/10. Вибір числа і потужності силових трансформаторів. Перевірка коефіцієнтів їхнього завантаження. Розробка й обґрунтування принципової електричної схеми підстанції. Розрахунок струмів короткого замикання. Вибір і перевірка основного електроустаткування. Вибір ізоляторів.

Пуск у роботу живильного електронасоса після ремонту. Розгляд методики підготовки і пуску живильного насосного агрегату з електричним приводом, послідовність технологічних операцій. Характеристика масляної системи поршня і роботи відцентрових насосів у мережі. Рішення аварійних ситуацій.

Розробка питань енергозбереження за рахунок використання ветроэнергетической установки. Господарська діяльність підприємства, аналіз схеми електропостачання. Розрахунок електричних навантажень, вибір трансформаторів. Розробка раціональної схеми електропостачання. Розрахунок ветроэнергетической установки: енергетичні й економічні показники.

Розрахунок ударного струму короткого замикання. Розрахунок діючого значення періодичної складової струму трифазного короткого замикання. Визначення струму прямої, зворотної і нульової послідовності, аварійної фази, ушкоджених фаз. Вивчення схеми електропостачання і типів електроустаткування.

Розрахунок електричного двигуна постійного струму. Основні етапи проектування електричного двигуна: розрахунок параметрів якоря і магнітної системи машини постійного струму, щітково-колекторного вузла й обмотки додаткового полюса. Визначення втрати потужності, вентиляційних і теплових характеристик.

Реконструкція системи електропостачання житлового мікрорайону міста. Визначення перетину і марки кабелів, що підходять до ТП-10/0,4 і перетину проводів ВЛ-0,4 кв. Розрахунок розподільної мережі 0,38 кв для школи. Струми короткого замикання, перевірка комутаційних і захисних апаратів для живильних і розподільних мереж.

Світлове випромінювання в ультрафіолетовій, видимій і інфрачервоній областях спектра. Дослідження формування катодолюминесцентного випромінювання, генерації, рухи і рекомбінації нерівновагих носіїв заряду. Характеристика кінетики процесів загоряння і гасіння люмінесценції, концентрації легуючих домішок у ряді напівпровідників.

Сучасні методи діагностики тягових трансформаторів залізниць і побудова експертної системи для обробки результатів тепловизионной діагностики тягових трансформаторів ВСЖД. Методи діагностики технічного стану силових трансформаторів тягових підстанцій. Розробка програмного продукту "Експертна система для обробки результатів тепловизионной діагностики тягових трансформаторів у середовищі Exsys". Оцінка його вартості.

Техніко-економічні характеристики енергетичних підприємств. Виробнича потужність енергетичних підприємств, її аналіз і оцінка ефективності, визначення капіталовкладень у їхнє формування. Порядок і принципи виміру виробничої потужності устаткування, енергетичних об'єктів, електростанцій.

Технічне обслуговування і ремонт трансформаторів. Загальні зведення про трансформатори, їхнє призначення і пристрій. Робота трансформатора, заснована на явищі електромагнітної індукції. Досвід неодруженого ходу і досвід короткого замикання. Технологія обслуговування, монтаж і ремонт силових трансформаторів.

Фізико-хімічні основи термовакуумного випари й осадження матеріалів. Процес нанесення тонких плівок у вакуумі. Метод термічного випару. Області тиску газів, що відповідають різному вакууму і середній довжині вільного шляху молекул. Основні види насосів, їхні параметри і характеристика. Засобу виміру вакууму.

загрузка...

1    ...    <<     107  108  109  110  111  112  113  114  115  116   117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127    >>    ...    174
Усього сторінок: 174