Реферати

Реферати по фізиці

загрузка...
Кінематика. тема 1 кінематика крапки 1.1 п редмет вивчення Із самого народження і протягом усього свого життя ми зустрічаємося з рухом матерії. Найпростішою формою руху матерії є механіка. У розділі "кінематика" ми будемо вивчати тільки одну сторону механічного руху - геометричну, тобто ми будемо вивчати геометрію руху тіла без обліку його маси і сил, що діють на нього.

Поступальний і обертальний рухи абсолютно твердого тіла. Момент сили щодо крапки.. Федеральне агентство по утворенню Російської Федерації Челябінський державний університет Інститут економіки галузей, бізнесу й адміністрування

Иизучение прямолінійного руху тіл на машині атвуда. Федеральне Агентство по утворенню ТОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР) Кафедра фізики ЗВІТ Лабораторна робота з курсу "Загальна фізика"

Обробка результатів експерименту 2. Обробка результатів експерименту Визначення Вимір - перебування значення фізичної величини досвідченим шляхом за допомогою спеціально для цього призначених технічних засобів.

Визначення моменту інерції в машині Атвуда. Визначення моменту інерції в машині Атвуда Прилади і приналежності: машина Атвуда, набір вантажів, секундомір, масштабна лінійка. Ціль роботи: вивчення обертального і поступального рухів на машині Атвуда, визначення моменту інерції блоку і моменту сил тертя в осі блоку.

Вивчення прямолінійного руху тіл на машині атвуда. ЗВІТ Лабораторна робота з курсу "Загальна фізика" ВИВЧЕННЯ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ ТІЛ НА МАШИНІ АТВУДА 1. ЦІЛЬ РОБОТИ Метою роботи є вивчення закону прямолінійного прискореного руху тіл під дією сил земного тяжіння за допомогою машини Атвуда.

Моделі атомних ядер. кубанський державний технологічний університет Факультет машинобудування й автосервісу Моделі атомних ядер Реферат по <фізиці> студента 1-го курсу

Вивчення прямолінійного руху тіл на машині Атвуда 3. Федеральне Агентство по утворенню ТОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР) Кафедра фізики ЗВІТ Лабораторна робота з курсу "Загальна фізика"

Курс лекції по Фізиці. Фотони. У теорії рівноважного випромінювання абсолютно чорного тіла Планка вводиться поняття фотона - кванта чи світла порції випромінювання, що може чи поглинатися випромінюватися тільки цілком. З іншого боку, по засобах фотонів здійснюється електромагнітна взаємодія. Енергія фотона

Загальна теорія відносності.. Загальна теорія відносності. Загальна теорія відносності: поширення принципу відносності на неинерциальные системи відліку. ПРО́бщая тео́рия віднось́тельности (ВІД; ньому.

Розрахунок короткого замикання. Зміст 1. Розрахувати трифазне коротке замикання в крапці ДО-1 заданої схеми 1.1. Визначити миттєве значення аперіодичної складової струму КЗ при t=0,1 с.

Вивчення прямолінійного руху тіл на машині Атвуда 2. Федеральне Агентство по утворенню ТОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР) Кафедра фізики ЗВІТ Лабораторна робота з курсу "Загальна фізика"

Компоненти електронної техніки. Уведення Радіоелектронний пристрій - це виріб, що складається з окремих електронних функціональних вузлів, кожний з який виконує визначену операцію. Функціональний вузол складається з пасивних і активних елементів, з'єднання яких утворить електричну схему. Ефективність електронної апаратури обумовлена високою швидкодією, точністю і чутливістю вхідних у неї елементів, найважливішими з який є електронні прилади.

Вивчення загасаючих електромагнітних коливань. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТОМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР) Кафедра фізики

Інфрачервоне випромінювання 2. Що таке інфрачервоне випромінювання Інфрачервоне чи випромінювання інфрачервоні промені, це електромагнітне випромінювання, що займає спектральну область між червоним кінцем видимого світла (з довжиною хвилі 0,74 мкм) і короткохвильовим радіовипромінюванням (1-2 мм). Інфрачервону область спектра відповідно до міжнародної класифікації розділяють на ближню IR-A (від 0.7 до 1.4 мкм), середню IR-B (1.4 - 3 мкм) і далеку IR-C (понад 3 мкм).

Кінематика матеріальної крапки. РЕФЕРАТ На тему: "Кінематика матеріальної крапки" Москва, 2010 Уведення Кінематика це роздягнув фізики, присвячений математичному опису руху без аналізу причин, що приводять до його чи виникнення зміні. Причиною чи зміни виникнення руху є сила, а сила по II-у закону Ньютона зв'язана з масою.

Вивчення вільних коливань і вимір прискорення вільного падіння. Вивчення вільних коливань і вимір прискорення сободного падіння Ціль роботи : вивчення вільних коливань математичного маятника і фізичного маятника (оборотного маятника Кэтера) і визначення прискорення вільного падіння .

Геотермальні джерела енергії. ЗМІСТ: УВЕДЕННЯ 2 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13 ВВЕДЕННЯ В останнє десятиліття використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії (НВИЭ) переживає у світі дійсний бум. Масштаб застосування цих джерел зріс у кілька разів. Даний напрямок розвивається найбільше інтенсивно в порівнянні з іншими напрямками енергетики.

загрузка...

1    ...    <<     133  134  135  136  137  138  139  140  141  142   143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153    >>    ...    174
Усього сторінок: 174