Реферати

Реферати по фізиці

Элегазовый генераторний вимикач 10 кв, 63 ка, 8000 А. Основні параметри генераторних вимикачів. Аналіз перехідного напруги, що відновлює. Розрахунок і оптимізація дугогасительного пристрою элегазового генераторного вимикача. Розрахунок трогания і гальмування гідроприводу, властивості элегаза.

Електрифікація зерноочисно-сушильного комплексу КЗС-20Ш. Електричне висвітлення як важливий елемент комфортності перебування і роботи людей, продуктивності тварин і птаха. Розрахунок висвітлення топкового відділення методом використання світлового потоку. Розрахунок електроустаткування установки, освітлювальної мережі.

Електричні апарати. Розрахунок і експериментальне визначення магнітних проводимостей повітряних проміжків. Розрахунок магнітного ланцюга електромагнітів постійного струму, обмотувальних даних. Тягові і механічні характеристики електромагнітів постійний і перемінний токи.

Електричні виміри. Виміру як один з основних способів пізнання природи, історія досліджень у даній області і роль великих вчених у розвитку електровимірювальної науки. Основні поняття, методи вимірів і погрішностей. Види перетворювачів струмів і напруг.

Електричні виміри і метрологічні положення. Положення метрологічного забезпечення. Повноваження Комітету зі стандартизації, метрології і сертифікації при Раді Міністрів РБ (Держстандарту). Класифікація СИ і їхньої характеристики. Основні характеристики засобів виміру електричних величин.

Електричні вимірювальні прилади. Загальне представлення про електричні вимірювальні прилади. Ознайомлення учнів із приладами магнітоелектричної й електромагнітної систем. Способи роботи з мультиметром. Формування дбайливого відношення до електричних вимірювальних приладів.

Електричні джерела світла. Класифікація й основні параметри електричних джерел світла. Лампи накалювання. Люмінесцентні лампи низького і високого тиску. Схеми харчування люмінесцентних ламп. Основні светотехнические величини. Техніка безпеки.

Електричні машини і трансформатори. Досвіди неодруженого ходу і короткого замикання трансформатора і їхнє значення. Сутність напруги короткого замикання. Засобу поліпшення комутації в машинах постійного струму. Пристрій і принцип дії автотрансформатора, його достоїнства і недоліки.

Електричні машини малої потужності. Принципи розподілу електромашин. Особливості електричних машин малої потужності. Види ЭМММ, їхнє функціональне призначення й основні області застосування. Класифікація і функціональне призначення і режими роботи крокових двигунів, області їхнього застосування.

Електричні ракетні іонні двигуни. Загальна теорія електричних ракетних двигунів. Особливості рухових установок з малою тягою. Електричні ракетні двигуни і перспективні рухові установки інших типів. Іонний двигун і його основні елементи. Контактні іонні джерела.

Електричні ланцюги постійного струму. Основні поняття, визначення і закони в електротехніку. Розрахунок лінійних електричних ланцюгів постійного струму з використанням законів Ома і Кирхгофа. Сутність методів контурних струмів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора, їхнє застосування.

Електричні явища. Електризація тел. Будівля атома. Легенда про відкриття електризації. Досвіди Абрама Иоффе й американського вченого Роберта Милликена. Електрометр Рихмана. Закони електричного струму. Досвіди Гальвані. Електрична батарея і гальванічний елемент Вольта.

Електричний перетворювач тиску. Сутність, конструкції і принцип дій перетворювачів сигналів, позначення їхніх параметрів. Будівля і призначення манометра САПФІР - 22ДИ, а також особливості надходження електричного сигналу до нього. Принцип дії різних видів перетворювачів.

Електричний розрахунок побутових електроприладів. Електричний розрахунок що акумулює водоэлектронагревателя і визначення потужності електроенергії, споживаної з мережі і необхідної для нагрівання визначеної кількості води. Електричний розрахунок тепловентилятора. Електричний розрахунок жарочного шафи.

Електричний струм у вакуумі. Электровакуумные прилади. Вакуум - стан газу при тиску, меншому атмосферного. Відкриття Эдисоном явища, що одержало назву термоелектронної емісії. Явище термоелектронної емісії і його застосування. Поява електронних ламп різноманітних пристроїв. Вакуумний тріод.

Електричний струм у рідких провідниках. Відкриття явища електролізу. Порівняння перших гальванічних елементів із сучасними батарейками ведучих фірм світу. Процес електролізу в розплавах електролітів. Механізм електричного струму в рідких провідниках. Основні гальванічні елементи.

Електричний струм. Закон Ома. Упорядкований рух електронів у металевому провіднику. Ланцюг постійного струму. Залежність сили струму від напруги. Переміщення одиничного позитивного заряду по ланцюзі постійного струму. Застосування закону Ома для неоднорідної ділянки ланцюга.

Електричне поле. Вивчення електромагнітної взаємодії, властивостей електричного заряду, електростатичного полючи. Розрахунок напруженості для системи розподіленого і крапкового зарядів. Аналіз потоку напруженості електричного полючи. Теорема Гаусса в інтегральній формі.

Електрика. Історія відкриття і дослідження електрики. Виникнення і прояв електричного заряду в природі. Заряди, що рухаються. Напруга й електричний струм. Застосування електрики, що виникає в результаті тертя, чи статична електрика.

Електрика. Електричний заряд. Взаємодія заряджених тел. Закон Кулона. Закон збереження заряду. Електрическое поле. Напруженість електричного полючи. Електричне поле крапкового заряду. Принцип суперпозиції полів. Електромагнітна індукція. Магнітний потік.


1    ...    <<     63  64  65  66  67  68  69  70  71  72   73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83    >>    ...    174
Усього сторінок: 174