Реферати

Реферати по фізиці

Енергетичні проблеми людства. Прогноз і вимоги до енергетики з позиції стійкого розвитку людства. Нетрадиційні джерела енергії: Енергія Сонця, вітри, термальна енергія землі, енергія внутрішніх вод і біомаси. Спроби використання нетрадиційні джерел енергії.

Енергетичний феномен вакууму. Загадка природи фізичного вакууму. Філософські проблеми вакууму. Фізичні феномени. Нове розуміння сутності фізичного вакууму. Макроскопічні флуктуації в процесах різної природи. Электроводородный генератор Студенникова.

Енергія Гиббса. Гиббс Джозайя Уиллард - американський фізик-теоретик, один із творців термодинаміки і статистичної механіки. Теорія термодинамічних потенціалів. Загальна умова рівноваги гетерогенних систем. Розподіл Гиббса. Поняття адсорбції.

Енергія Сонця, вітри і води. Проблема забезпечення електричною енергією багатьох галузей світового господарства. Основа сучасної світової енергетики - тепло- і гідроелектростанції. Ідея використання теплової енергії, тропічних і субтропічних вод океану. Енергія вітру і сонця.

Энергоаудит на гідроелектростанції. Поняття энергоаудита, його сутність і порядок проведення, основні цілі і задачі в роботі підприємства. Рішення формальних задач енергетичного обстеження за допомогою энергоаудита. Методика й етапи, значення проведення энергоаудита на гідроелектростанції.

Енергозабезпечення людства. Політика Росії в сфері енергозабезпечення й енергозбереження. Використання місцевих і альтернативних видів паливно-енергетичних ресурсів. Енергетичні ресурси Росії: паливні ресурси, енергія рік, ядерна енергія. Заходу щодо енергозбереження.

Энергопотребляющее устаткування загальпромислового застосування. Склад энергопотребляющих технічних систем будинків і особливості їхньої роботи. Рекомендації з визначення показників енергетичної ефективності энергопотребляющего устаткування. Типи энергопотребляющего устаткування загальпромислового застосування.

Енергозберігаючі технології і матеріали. Актуальність енергозбереження в Російській Федерації на сучасному етапі. Электросбережение як стратегічна задача держави, три основних напрямки. Інтенсивна реалізація організаційних і технологічних мір економії палива й енергії.

Енергозбереження в сучасному світі. Вивчення необхідності і сутності енергозбереження. Характеристика основних напрямків ефективного енергоспоживання: енергозбереження на підприємстві, скорочення теплових втрат у будинках різного призначення. Сучасні технології енергозбереження.

Енергозбереження в установках електричного висвітлення. Характеристика особливостей і показників раціонального висвітлення квартири. Висвітлення на промислових підприємствах. Вуличне висвітлення. Вигода переходу від ламп ДРЛ до "натрієвих". Удосконалювання автоматизованого керування з метою економії енергії.

Енергозбереження на підприємстві. Реформування економіки Росії. Теоретичне обґрунтування ефективності енергозбереження. Економія паливно-енергетичних ресурсів - найважливіший напрямок раціонального природокористування. Основні етапи розробки програми енергозбереження.

Енергозбереження на сучасному етапі. Шляху економії електроенергії в электроосветительных установках. Економія витрати електроенергії і підвищення терміну служби ламп при регулюванні напруги. Застосування економічних джерел світла на основі газорозрядних ламп, особливості їхньої роботи.

Енергозбереження при висвітленні будинків. Поняття й оцінка необхідності енергозбереження на сучасному етапі, його основні напрямки й очікуваний результат. Методи енергозбереження при висвітленні будинків, ефективність використання систем автоматичного включення, энергоэкономичных ламп.

Ентропія і її роль у побудові сучасної картини світу. Поняття наукової картини світу. Фундаментальні основи нової картини світу: теорія відносності; квантова механіка. Ентропія в сучасній картині світу. Термодинамічна, статистична й інформаційна ентропія. Взаємозв'язок ентропії і необоротності.

Ефір у фізику. Погляди вчених на проблему ефіру. Виникнення представлення про ефірне середовище як про світове середовище задовго до Декарта в древньому Китаї. Розробка теорії фізичного вакууму. Припущення вчених про те, що фізичний вакуум здатний народжувати частки.

Ефект динамічної надпровідності. Науково-теоретична підтримка обґрунтування проекту, спирається на тепер, що вважаються елементарними знання теоретичної фізики. Це ряд відкриттів законів і чудових ефектів, у багатьох випадках до сьогоднішнього дня чомусь не використовуваних.

Ефект Пельтье і його застосування. Відкриття, пояснення ефекту Пельтье. Схема досвіду для виміру тепла Пельтье. Використання напівпровідникових структур у термоелектричних модулях. Структура модуля Пельтье. Зовнішній вигляд кулера з модулем Пельтье. Особливості експлуатації модулів Пельтье.

Явище резонансу й електричних ланцюгів. Електричні ланцюги перемінного струму, їхні параметри. Поняття й основні умови явища резонансу. Особливості зміни індуктивного і ємнісного опору. Аналіз залежності фазового зрушення між струмом і напругою на вході контуру від частоти.


1    ...    <<     67  68  69  70  71  72  73  74  75  76   77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87    >>    ...    174
Усього сторінок: 174