Реферати

Реферати по рекламі

Сучасні мультимедийные відео проектори. Сучасні відео проектори і їхнє застосування.

З чого починається радиореклама. Як грамотно скористатися інструментом соціології, щоб одержати гарантовану віддачу.

Ефект спецэффекта. Перевірка якості сценарію рекламного радиоролика

Психологічні особливості виборчих кампаній. Головною відмінністю між комерційною і політичною рекламою, є принципова різниця в рекламованому продукті - у політичній рекламі таким продуктом є людина.

Основні типи психологічного впливу на людину і їхнє застосування в рекламі. Вплив реклами на одержувача. Сутність когнітивного впливу. Розробка рекламного звертання. Акцентування на професійному досвіді. Порівняльна реклама. Приклади з практики.

Загальні риси і розходження між рекламою і паблик рилейшнз. Функції реклами і PR. Розходження в тлумаченні термінів "реклама" і "pr". Помилки у визначенні реклами і pr.

Специфіка мистецтва реклами, його виникнення, синтетичні характеристики.. Мистецтво реклами в античності. Виникнення і розвиток синтетичних характеристик рекламного мистецтва на Русі.

Тулуз Лотрек як майстер реклами. Головні здійснення Т. Лотрека в мистецтві реклами - це розширення сфери эстетического і гуманістичного, нове розуміння людяності через афіші, плакати.

Реклама і ПР. Види реклами: реклама "престижу", фінансова реклама. Організація реклами.

Реклама товару. Відкритий публічний конкурс. Реклама і договірні поняття.

Паблик рилейшнз. Теорія паблик рилейшнз і системний підхід.

Проблеми взаємодії реклами і споживачів. Історичні віхи реклами. Реклама: види, засоби поширення. Проведення опитування населення в м. Уфі, аналіз результатів.

Схована реклама. У роботі розповідається про проблему схованої реклами і як вона діє на підсвідомість.

Конфліктні ситуації при розміщенні реклами в СМИ. Огляд найбільше що часто зустрічаються конфліктних ситуацій при розміщенні реклами в СМИ. Закон "Про рекламу".

Суспільна думка в контексті public relations. Суспільна думка: генезис, структура і функції. Технології формування суспільної думки. Теорія спілкування і філософія ПР. Имиджмейкинг.

Рекламна діяльність у системі маркетингу. Визначення реклами. Функції і результати впливу реклами. Планування маркетингу і реклами на прикладі фірми. Вплив плану маркетингу на рекламу. Основні види і засоби поширення реклами.

Зовнішнє середовище маркетингу. Основні фактори макросередовища функціонування фірми. Вплив зовнішніх факторів на економічне становище підприємств.

Прийоми рекламного впливу. Основна мета і призначення комерційної реклами. Спектр різних прийомів рекламного впливу. Вибірковий підбор інформації. Використання слоганов. Концентрація на декількох чи рисах особливостях.

Контр реклама. Як захистити себе від впливу телереклами.

Міжнародна реклама. Міжнародна реклама в інтернаті. Баннерная реклама. Пошукові Системи і Каталоги. Халява в інтернаті. Перехід по неіснуючому URL.


1    ...    <<     5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    >>    ...    48
Усього сторінок: 48