Реферати

Реферати по рекламі

Вартісні фактори участі у виставці. При першій участі у виставці прогноз витрат може представляти визначені складності, але точний облік витрат після першої участі у виставці відразу ж допоможе скласти більш точний кошторис витрат при участі в наступних виставках.

Рекомендації з організації реклами товарів і послуг. Як провести \"рекламний\" маркетинг, вибрати рекламіста й укласти договір на надання рекламних послуг.

Рекомендації з розробки рекламної програми. Найбільш кращим і для рекламного агентства, і для рекламодавця є здійснення спільної діяльності по розробці і проведенню рекламної програми товарів і послуг.

Компьютеризованная реклама. Компьютеризованная реклама- принципово новий засіб поширення реклами. Крім того, комп'ютеризація традиційних засобів реклами внесла багато нового в підготовку і проведення рекламних кампаній, істотно підвищивши їхню ефективність.

Заходу паблик рилейшнз. Заходу паблик рилейшнз (формування сприятливої суспільної думки) - комплекс заходів, спрямованих на створення доброго стосунку широких шарів громадськості до організації-рекламодавця.

Методика підготовки рекламного тексту. Часте мелькання рекламного повідомлення зовсім не обов'язково залучить споживачів до рекламованої продукції. Однак не можна заперечувати, що це єдиний спосіб \"достукатися\" до максимальної кількості не зацікавлених поки споживачів.

Революція в засобах поширення інформації. Гуру теж помиляються. Розвиток на основі PC: мультимедийные додатка. Розробки на основі TV: ріст интерактивности. Телефони, кабелі і супутники. Можливості засобів поширення інформації.

Міжнародний кодекс реклами. Основні принципи. Докази і свідчення. Ототожнення рекламного послання. Застосування Кодексу. Спеціальні постанови.

Розробка рекламної стратегії. Проблема глобалізації. Елементи рекламної стратегії. Визначення цільового ринку.

Визначення ефективності рекламної діяльності. Розрізняють економічну ефективність реклами й ефективність психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини (залучення уваги до реклами, фіксація в пам'яті і т.п.).

Мети реклами. Стратегія рекламного повідомлення. Визначення мети комунікації. Імідж торгової марки. Відповідність пропозиції бажанню. Позиционирование торгової марки. Вибір переконуючого фактора.

Рекламний бюджет. Оцінка графіка реакції продажів. Регресія і перехресний аналіз. Методи установлення витрат на рекламу. Інтерпретація реклами в залежності від її здатності до переконання. Моделі результатів і модель вероятностной актуалізації.

Майстерня реклами. Як роблять ефективну рекламу. Інформація й аналіз. Запитальники. Вивіска. Маркетинг. Текст. Приваблюючий/основний. Що інформує/допоміжний. "Прості" питання реклами. ЩО рекламується?. ЯК КУПУЮТЬ товар у даному сегменті?

Наукова реклама. Як установлювали закони реклами. Просто продаж. Пропонуйте послугу. Реклама посилкової торгівлі - чому вона учить. Заголовки. Психологія. Будь конкретним. Дизайн у рекламі. Занадто дорогі речі.

Деякі особливості національної реклами. Тетка-ні зовнішність і не вік, а світогляд. Російський аналог терміна "домогосподарка", з тією різницею, що в цивілізованих країнах домогосподарка-жінка, що займається домашнім господарством і при цьому чи не працює працює мало.

Організація рекламної діяльності. Маркетингові комунікації. Реклама як комунікаційний процес. Організація і планування рекламної діяльності підприємства. Процес розробки реклами. Організація паблик рилейшнз. Стимулювання продажів. Особисті продажі.

Невелике рекламне агентство. Перевагою невеликого агентства є те, що його власник (чи власники) бере участь у процесі всієї роботи з клієнтом, що, безсумнівно, корисно для справи. .

Природа маркетингових комунікацій і керування просуванням товару. В останні роки одночасно зі зростанням ролі маркетингу збільшилася роль маркетингових комунікацій. Дійсно, ефективні комунікації зі споживачами стали ключовими факторами успіху будь-якої організації.


1    ...    <<     18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38    >>    ...    48
Усього сторінок: 48