Реферати

Реферати по філософії

Політичні і правові навчання у Франції XVIII в.. Політико-правова програма Вольтера. Навчання Ш. Монтеск'є про державу і право. Політичний радикалізм Ж.-Ж. Руссо. Політико-правові навчання соціалізму і комунізму в передреволюційній Франції.

Буржуазна політична і правова ідеологія в Західній Європі першої половини XIX в.. Лібералізм у Франції. Б. Констан. Лібералізм в Англії. Погляди И. Бентама на право і державу. Виникнення юридичного позитивізму. Дж. Остин. Теорія "надкласової монархії" Л. Штейну. Політико-правове навчання Огюста Конта.

Методологічні аспекти діагностики соціальної напруженості в суспільстві. Термін "соціальна напруженість" зустрічається на сторінках друкованих видань досить часто. Він входить у лексикон різних професійних співтовариств: дослідників і педагогів, журналістів і консультантів, політиків.

Соціологія й антропологія. Народження соціології як науки зв'язано з дослідженням західних суспільств. Соціологія була зв'язана з дослідженням європейців і североамериканцев, що живуть в урбанизированных і модернізованих суспільствах.

Кооперативна стратегія в соціології. Однієї з концепцій відновлення Російського суспільства і способом рішення його соціальних проблем може стати кооперативна стратегія, що представляє собою потенційно важливий напрямок сучасної соціологічної науки.

Соціалістична політико-правова ідеологія в другій половині XIX в.. Політико-правове навчання марксизму. Політико-правове навчання і програма соціальної демократії. Політико-правова ідеологія анархізму. Політико-правова ідеологія "російського соціалізму" (народництва).

Російський досвід соціальної держави. В умовах пострадянського реформування Росії в 90-і роки була демонтована не тільки радянська модель соціалізму, але й існувала в СРСР автократична модель соціальної держави.

Відношення до питання про господарську діяльність у російській соціально-філософській думці середини XIX початку XX вв.. Аналіз показує, що різні автори, представники різних теоретичних напрямків сходилися в запереченні економізму, зрозумілого як бізнес, змагання, індивідуальне збагачення, конкуренція, боротьба ціни і попиту.

Сучасна політична глобалистика: аналіз основних напрямків. Глобалистика - система міждисциплінарних знань про найважливіші проблеми всесвітнього масштабу, що коштують перед людством. Поняття глобальні проблеми в сучасному його значенні ввійшло в широке вживання наприкінці 1960-х років.

Соціалістична політико-правова ідеологія в Західній Європі в першій половині XIX в.. Політико-правові ідеї і теорії колективістів і комуністів першої половини XIX в.

Криза гносеологічних принципів класичного позитивізму в соціології і формування нової наукової парадигми. На рубежі двох століть позиція класичного позитивізму випробує значних теоретико-методологічних труднощів у поясненні характеру громадського життя і перспектив соціально-історичного розвитку.

Політичні і правові навчання в Росії в період кризи самодержавно-кріпосницького ладу. Лібералізм у Росії. Проекти державних перетворень М. М. Сперанского. Охоронна ідеологія. Політико-правові ідеї Н. М. Карамзина. Революційна ідеологія. Політичні і правові ідеї декабристів.

Політичні і правові навчання в Європі на початку XX в.. Соціалістичні політико-правові навчання. Політико-правова доктрина солидаризма. Неокантианские концепції права. Р. Штаммлер. Психологічна теорія права.

Делегативная демократія. Дослідники переходу до демократії і її зміцнення неодноразово висловлювали думку про необхідність розробки типології демократій, адже неправомірно вважати, що всякий перехід до неї завершується однаковим результатом.

Політичні і правові навчання німецької й італійської освіти XVII-XVIII вв.. Природно-правові теорії в Німеччині. Правова теорія Ч. Беккариа.

Націоналізм і демократія. Падіння комунізму в Східній Європі і на території колишнього Радянського Союзу негайно спричинило за собою як величезні досягнення в області лібералізації і демократії, так і відродження націоналізму.

Нові суспільно-політичні рухи як предмет політичної соціології. Нові суспільно-політичні рухи як особлива форма прояву політичної активності виникли в 60-і роки одночасно у всіх розвитих країнах Західної Європи й у США.

Політичні і правові навчання в країнах Арабського Сходу в період середніх століть. Політико-правові напрямки в ісламі. Політико-правові ідеї в працях арабських філософів.

Політичні і правові навчання в Росії в період виникнення і розвитку феодалізму й утворення єдиної російської держави. Політичні і правові ідеї Древньої Русі. Основні напрямки політичної думки в період утворення Московського царства. Політична ідеологія боротьби проти феодальної експлуатації.

Політичні і правові навчання в державах Древнього Сходу. Політична і правова ідеологія Древньої Індії. Політична і правова думка Древнього Китаю.


<<     1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >>    ...    361
Усього сторінок: 361