Реферати

Реферати по хімії

Алюміній первинний. Уведення Вперше припущення про існування алюмінію було висловлено в 1808 р. англійським ученим Дэви. Саме він дав цю назву новому металу. Однак лише в 1825 р. датському ученому Ерстеду й у 1827 р. німецькому хіміку Велеру удалося виділити перші крупиці алюмінію в чистому виді.

Синтез і властивості 4-заміщених 5Н-123-дитиазолов. УСТАНОВА РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ЇМ. Н. Д. ЗЕЛІНСЬКОГО РАНЕЙ Дисертація на змагання ученого ступеня кандидата хімічних наук

Складні ефіри. Використання у ветеринарії і медицині. ФГОУ ВПО Московська державна академія ветеринарної медицини і біотехнологій ім. К. И. Скрябіна Кафедра органічної хімії Реферат на тему Складні ефіри. Використання у ветеринарії і медицині.

Методичні рекомендації до навчальної практики по фармакогнозії для спеціальності 060108 "Фармація". Методичні рекомендації призначені для студентів 3 курси денного відділення фармацевтичного факультету і 2 курси вв і до фармацевтичного відділення і включають мети і порядок проведення практики, тестові завдання з відповідями для самоперевірки вихідного рівня і для підготовки до заліку


1    ...    <<     103  104  105  106  107  108  109  110  111  112   113
Усього сторінок: 113