Реферати

Реферати по математичний^-математичнім-математичному-економіко-математичному моделюванню

загрузка...
Техніко-економічне обґрунтування винаходу. Міністерство утворення рф ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Індивідуальне завдання За курсом Эуимнап На тему " Техніко-економічне обґрунтування винаходу

Техніко-економічне порівняння систем Адаптивного і Масового виробництв. Традиційний підхід до організації напівпровідникового виробництва, що називається Масова Виробнича Система (MMS - Mass Manufacturing System), у більшому ступені орієнтований тільки на мінімізацію собівартості в розрахунку на одиницю продукції, що є не зовсім оптимальним, тому що не враховує важливість таких показників як: терміни виходу на ринок, капітальні витрати і здатність адаптуватися до розмаїтості продукції.

Формування економ-математичної моделі. Формування економіко-математичної моделі. Постановка задачі. Нехай мається п'ять підприємств-виготовлювачів і одинадцять споживачів однакової продукції. Відомі виробничі потужності виготовлювачів і потреби споживачів. Сумарні потужності підприємств більше потреби споживачів.

Функції і форми статистичної таблиці. Основні елементи і правила побудови. МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ По дисципліні: Статистика Тема: "Функції і форми статистичної таблиці. Основні елементи і правила побудови".

Числа Фибоначчи: технічний аналіз. Міністерство утворення і науки України Одеський державний економічний університет кафедра________________________ Реферат за курсом "Економічний аналіз"

Шпори по эконометрике. 1. СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ Проста регресія являє собою регресію між двома перемінними -у и х, тобто модель виду , де - результативна ознака;

Екзаменаційні квитки математичне моделювання економічних систем осінній семестр 2000 року. ЗРАЗКОВИЙ ПЕРЕЧЕНЬЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПИТАНЬ Математичне моделювання економічних систем Сутність і значимість економіко-математичного моделювання.

Эконометрика. Варіант 1. Витрати домогосподарств у Голландії. Файл expend1.xls. Перемінні масиву: FE-витрати на харчування однієї родини з жовтня 1986 р. по вересень 1987 р. (голландських гульденів)

Эконометрика (оцінити тісноту зв'язку між факторами за допомогою коефіцієнтів кореляції рангів Спирмена і Кендела й інші задачі). Московське Представництво Ленінградського Державного Обласного Університету ім. Пушкіна Індивідуальне завдання за курсом "Эконометрика"

Економіко-математичне моделювання транспортних процесів. Міністерство Шляхів Сполучення Російської Федерації Московський Державний Університет Шляхів Сполучення (МИИТ) Кафедра економіки і керування на транспорті

Економічна кібернетика. Эк. Кібернетика. Гра - матем. Модель конфліктної ситуації. Стратегія гравця - це правила вибору дій у сформованій ситуації. Рішення гри - це перебування оптимальної стратегії для кожного гравця, тобто перебування ціни гри.

Економічний розрахунок ОЦ. Зміст. Уведення. 1. Загальна частина. 1.1 Організація роботи на ОЦ. 1.2 Структура керування ОЦ. 1.3 Організація робіт з експлуатації і ремонту обчислювальної техніки.

Економічне планування методами математичної статистики. Міністерство утворення України Харківський державний технічний університет радіоелектроніки Кафедра ПОЭВМ Комплексна курсова робота

Енергопостачання міста. ЗМІСТ УВЕДЕННЯ. 3 I. Роздягнув. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА. 4 II. Роздягнув. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПОБУТОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ НЕСТАТКИ МІСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ. 5

Застосування теорії нечітких безлічей в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Великий досвід вітчизняних і закордонних дослідників переконливо свідчить про те, що вероятностный підхід не може бути визнаний надійним і адекватним інструментом рішення слабоструктурированных задач, до яких належать і задачі керування реальними інвестиціями. Тому розробляються методи оцінки ефективності і ризику інвестиційних проектів на основі апарата теорії нечітких безлічей.

Квитки математичні методи дослідження економіки. зразковий перелік екзаменаційних питань математичні методи дослідження економіки Вектори. Визначення, дії з векторами, властивості.

Задача про комівояжера. Нижегородський Ордена Трудового Червоного Прапора Державний Університет ім. Н. И. Лобачевского Економічний факультет Кафедра інформатики й обчислювальної техніки

Корупція як об'єкт математичного моделювання. Міністерство Утворення України Національний Технічний Університет України Реферат за курсом "Моделювання економіки перехідного періоду "

Лекції АХД. Лекція 13 АХД 14.05.96 При директивному плануванні була фінансова дисципліна. Головною задачею бухгалтера була правомірність виконання операцій відповідно до можливостей.

загрузка...

<<     1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >>    ...    34
Усього сторінок: 34