Реферати

Реферати по математичний^-математичнім-математичному-економіко-математичному моделюванню

загрузка...
Безробіття: основні визначення і вимір. Потоки, запаси, витоки, ін'єкції в моделі. Основними типами безробіття є фрикційна, структурна і циклічна. Сукупність зайнятих і безробітних утворить робочу силу. Обличчя, що не мають роботи й активно її не шукаючі, вважаються вибулими зі складу робочої сили. Модель is-lm.

Важливість СНС як у статистику. Значення системи національних рахунків у статистичному вивченні соціально-економічних процесів. Методи числення валового внутрішнього продукту і національного доходу. Загальні принципи побудови СНС. Напрямку аналізу показників окремих рахунків.

Тимчасові характеристики і функція часу. Графічне представлення частотних характеристик. Типові впливи. Одинична східчаста, імпульсна перехідна й одинична перехідна функція. Зв'язок між вхідним і вихідним процесами в тимчасовій області. Графічні представлення частотних характеристик. Годограф Найквиста. Діаграми Боде.

Вибіркова ковариация. Вибіркова ковариация як міра взаємозв'язку між двома перемінними. Основні правила розрахунку ковариации виходячи з даних вибірок. Математичне чекання, дисперсія і теоретична ковариация по ряду спостережень. Коефіцієнт кореляції як її показник.

Вибіркові дослідження в эконометрике. Вибіркові дослідження переваг споживачів фахівцями маркетологами. Побудова вибіркової функції попиту. Маркетингові опитування споживачів. Вибір і організація методу опитування. Обробка даних. Перевірка однорідності двох біноміальних вибірок.

Графічний метод і метод^-симплекс-метод рішення задач лінійного програмування. Геометричний спосіб рішення стандартних задач лінійного програмування з двома перемінними. Універсальний метод рішення канонічної задачі. Основна ідея симплекса-методу, реалізація на прикладі. Таблична реалізація простого симплекса-методу.

Подвійність у лінійному програмуванні. Прямі і двоїсті задачі лінійного програмування, особливості і методика їхнього рішення. Основні положення теореми подвійності. Види математичних моделей двоїстих задач. Розробка програми планування роботи швальні в Excel.

Детерминированные математичний^-економіко-математичні моделі і методи факторного аналізу. Моделювання. Детермінізм. Задачі детерминированного факторного аналізу. Способи виміру впливу факторів у детерминированном аналізі. Розрахунок детерминированных економіко-математичних моделей і методів факторного аналізу на прикладі РУП "Гзлин".

Динаміка врожайності зернових. Динаміка середньої врожайності озимої пшениці для областей України. Циклічні зміни обсягів врожаю. Складання прогнозної моделі врожайності зернових. Методика оцінки ризиків зерновиробництва на основі зв'язку між врожайністю і рентабельністю.

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    >>    ...    34
Усього сторінок: 34