Реферати

Реферати по комп'ютерних науках

Передача даних на залізничному транспорті. Зміст Передача даних на залізничному транспорті 1. Способи забезпечення передачі даних. 2. Повторна передача інформації. 3. Коригувальні коди

Пошукові системи. Введення Основні протоколи, використовувані в Інтернет (надалі також Мережа), не забезпечені достатніми убудованими функціями пошуку, не говорячи вже про мільйони серверах, що знаходяться в ній. Протокол HTTP, використовуваний в Інтернет, гарний лише у відношенні навігації, що розглядається тільки як засіб перегляду сторінок, але не їхнього пошуку.

MMX у питаннях і відповідях. В.: чи Можна вважати ММХ стратегічною зміною архітектури процесорів х8б? Так, це дійсно так. Варто особливо підкреслити, що сьогодні ми є свідками унікальної події, що украй рідко зустрічається в історії обчислювальної техніки. ММХ - найбільш значна зміна архітектури х86, з тих пір, як Intel представила світу перший 32-розрядний 386-процесор у 1985 році.

Основні типи комп'ютерів. Для порівняння продуктивності процесорів застосовуються різні способи виміру. Для порівняння процесорів з однаковою архітектурою (чи близьких по системі команд і співпадаючих по розрядності операндов) застосовувався показник, дорівнює усередненому числу операцій, виконуваних за одиницю часу.

Комп'ютерні віруси. Комп'ютерний вірус - це спеціально написана невелика по розмірах програма, що може "приписувати" себе до інших програм (тобто "заражати" їх), а також виконувати різні небажані дії на комп'ютері. Програма, усередині якої знаходиться вірус, називається "зараженої".

Організація автоматизованої обробки інформації в комерційних мережах. УВЕДЕННЯ. Починаючи з 1990 року в країнах СНД йде бурхливий ріст нових информаци- онных структур, що ставлять перед собою задачу забезпечення обществен-

Обчислювальні мережі. I. ВВЕДЕННЯ В сучасному складному і багатоликому світі ні одну велику технологічну проблему не можна вирішити без переробки значних обсягів інформації і комунікаційних процесів. Поряд з энерго і фондовооруженностью сучасному виробництву необхідна й інформаційна озброєність, що визначає ступінь застосування прогресивних технологій. Особливе місце в організації нових інформаційних технологій займає комп'ютер.

Мережа ЕОМ. Інформаційна безпека в мережах ЕОМ Захист даних у комп'ютерних мережах стає однієї із самих відкритих проблем у сучасних інформаційно-обчислювальних системах. Насегодняшний день

Структура робочої мережі Internet. Темою даної дипломної роботи є Автоматизоване Робоче Місце (АРМ) відділу кадровпредприятия. Результатом роботи є програма "АРМ Відділ

Програмні засоби Internet. Уведення. Із сучасної точки зору використання телефону в перші роки його существованиявыглядит досить смішно. Керівник диктував повідомлення своєму

Локальні мережі. C О Д Е Р Ж А Н И Е . Частина 1. Уведення. Частина 2.2. 1. Визначення локальних мереж і їхні основні характеристики. 2.2. Класифікація протоколів передачі даних.

Мультимедия по IP. Ріст, що неприпиняється, Internet і часток мереж висуває нові вимоги до пропускної здатності. World Wide Web привів до гігантського збільшення трафика графічної інформації. Сьогодні ще і голосові, а також відеододатки висувають свої специфічні вимоги до і без того перевантаженим мережам.

Комунікаційні функції в Windows for workgroups. ЗМІСТ ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ПРОГРАМУ РОБОТА В МЕРЕЖІ Програмне мережне забезпечення ...... Ресурси загального доступу ...... Електронна пошта ...... Убудований факс ......

Архітектура апаратно-програмних засобів розподіленої обробки інформації для интранет-технологии.. МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ Й АВТОМАТИКИ (ТУ) Курсова робота з предмета системне програмне забезпечення Тема: Архітектура апаратно-програмних засобів розподіленої обробки інформації для интранет-технологии.

Інтернет. Екзаменаційний реферат по темі: Виконав: учень 10 "У" класу Неймиллер Андрій Вікторович Викладач: Яровикова М. А. 1999 рік. Що таке Internet

Відеоконференції в мережі INTERNET. Анотація. У дипломному проекті був розроблений абонентський пристрій для проведення відеоконференція в мережах INTERNET з наступними вхідними параметрами: стандартний цифровий компонентний цифровий сигнал формату ITU-R 601/25 і вихідними - стандартний компонентний цифровий сигнал формату ITU-R 601/25.

Internet у Росії. 2РЕФЕРАТ Курсова робота: 54 стор., 2 табл., 3 джерела. Internet, Комп'ютерні мережі, Relcom, WWW - сервер, FTP - сервер, Сервіс-провайдери, Електронна пошта, підключення.

Internet - глобальна телекомуникационная мережа. Максим Пресняков "Компьютерра" 8 січня 1996 "Інтернет" - штуковина що розвивається: начебто б зовсім недавно з'явилася "Мозаїка", першу версію Netscape тільки минулою зимою побачили, а от,

Технології створення мереж. [Абревіатура] [1]AARP Apple Adress Resolution Protocol [1]ABM Asynchronous Balanced Mode [1]AC Access Control [1]ACK Acknowledment [1]ACSE Association Control Service Element

ЕОМ. Уведення Людське суспільство характеризується як безупинним ростом своїх потреб, так і використанням для їхнього задоволення знарядь виробництва - виробів, під якими звичайно розуміються машини, устаткування, пристрої і т.п. Ріст потреб обумовлює виробництво всі нових виробів, що визначають зв'язок людини з людиною і з навколишнім середовищем, у тому числі і таких виробах, як ЕОМ.


<<     1   2  3    >>
Усього сторінок: 3