Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз фінансового стану підприємства в системі антикризового керування. Діагностика банкрутства підприємства як об'єкта фінансового аналізу. Експрес-аналіз і аналіз показників його фінансового стану. Внутрішні механізми фінансової стабілізації фірми при погрозі банкрутства, форми санації підприємства і їхня ефективність.

Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ "Светлогорский хліб". Виробнича й організаційна структура, ведення бухгалтерського обліку на ЗАТ "Светлогорский хліб". Основні фонди й оборотні кошти, їхня класифікація. Система матеріального стимулювання на підприємстві. Складання бухгалтерської звітності.

Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ "Цифроград". Сутність і методи оцінки фінансового стану підприємства. Вивчення позикового боргового фінансування, як фактора підвищення фінансової стійкості організації. Визначення й аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства і його фінансової стійкості. Теоретичні основи, методика аналізу і керування господарською діяльністю. Система аналітичних показників оцінки ефективності і їхня класифікація. Комплекс заходів щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ОАО "Міжрегіональна розподільна мережна компанія Півдня". Фінансовий стан підприємства як найважливіша характеристика його ділової активності і надійності. Характеристика підприємства ОАО "Міжрегіональна розподільна мережна компанія Півдня". Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТЭЦ-1 Генеральна Бурятія. Загальне поняття, мети, задачі і методи фінансового аналізу підприємства. Інформаційна база аналізу фінансового стану Улан-Удэнской ТЭЦ-1, показники ділової активності і рентабельності. Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства ОАО "ВЭР". Оцінка фінансового стану підприємства ОАО "ВЭР": показники аналітичного балансу, платоспроможності і ліквідності, діловій активності підприємства. Розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів, ефективність запропонованих заходів.

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Вивчення найважливіших показників господарської діяльності підприємства: платоспроможності балансу, фінансовій стійкості й імовірності банкрутства. Методи оцінки імовірності банкрутства і визначення рейтингу підприємства ОАО "Кемеровський холодокомбінат".

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Поняття, види і фактори фінансової стійкості підприємства. Проведення аналізу показників оборотних коштів, довгострокові позикових джерел формування запасів і витрат, заборгованостей і платоспроможності компанії на прикладі ОАО "Завод АИТ".

Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах ринкової економіки. Сутність поняття фінансової стійкості й інформаційне забезпечення його оцінки. Визначення ступеня і факторний аналіз фінансової стійкості ОАО "Энергомашспецсталь", установлення границь власного капіталу і модель економічного росту підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства і шляхи його підвищення. Загальна характеристика основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, джерело інформаційного забезпечення, комплексний аналіз внутрішнього потенціалу і стану зовнішнього середовища. Аналіз фінансової стійкості і шляху її підвищення.

Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємства. Поняття фінансів підприємства, їхня структура і складені елементи, їхня взаємодія, основні функції. Принципи організації фінансів суб'єктів, що хазяюють. Показники фінансової діяльності підприємства ОАО "Сторойплюс" і шляху їхнього удосконалювання.

Аналіз фінансових показників. Загальна характеристика і напрямки діяльності, аналіз бухгалтерського балансу ТОВ "Енисейзолото", його основних статей і розрахункових показників. Оцінка ліквідності і платоспроможності досліджуваного підприємства. Розрахунок і аналіз фінансової стійкості.

Аналіз фінансових показників медучреждений. Розрахунок фінансових підсумків діяльності досліджуваного відділення. Графік залежності постійних, перемінних і повних витрат від кількості пацієнтів. Розрахунок суми комунальних платежів лікарні. Вибір найбільш вигідної програми і способу оплати в банку.

Аналіз фінансових показників ТОВ "Красноярське протезно-ортопедичне підприємство". Коротка характеристика ТОВ "Красноярське протезно-ортопедичне підприємство". Аналіз активів і пасивів балансу підприємства. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності. Розрахунок і аналіз фінансової стійкості. Загальна оцінка діяльності підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності організації (підприємства). Аналіз факторів зміни прибутку і рентабельності окремих видів продукції й у цілому по підприємству. Аналіз беззбиткового обсягу продажів, зон безпеки підприємства і факторів зміни їхнього рівня. Порядок розрахунку впливу факторів на прибуток від продажів.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Елементи аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз структури пасиву балансу й активів. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності й інших показників фінансової стійкості Бурзянского ДРСУ ГУП "Башкиравтодор" за 2008 рік.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ОАО "Аквия". Сутність і задачі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Факторний аналіз рентабельності продукції ОАО "Аквия". Аналіз рентабельності продажів, прибутку від реалізації продукції й основних показників фінансових доходів і витрат фірми.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Автомир". Теоретичні положення, методологічні підходи і розробка практично обґрунтованих економічних рішень по організації ефективного аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ "Автомир", що забезпечують істотний внесок в економіку підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "СМР". Значення фінансових результатів у діяльності підприємства, поняття і види прибутку, порядок формування показників прибутку і рентабельності, резерви зростання прибутку підприємства. Аналіз фінансових результатів діяльності й економічна характеристика.


<<     1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    >>    ...    230
Усього сторінок: 230