Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз фінансових результатів і планування прибутку на прикладі ТОВ "Фірма "Реал ЗИС". Поняття прибутку, її сутність, функції і види. Аналіз формування фінансових результатів діяльності організації і показники її рентабельності. Методи планування прибутку в організації. Резерви збільшення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).

Аналіз фінансових результатів і удосконалювання діяльності підприємства (на прикладі ОАО "Нефтекамскшина"). Стан фінансово-господарської діяльності підприємства. Різноманіття видів прибутку, її значення. Фінансова діяльність підприємства "Нефтекамскшина". Закордонний досвід аналізу фінансових результатів підприємства. Поліпшення фінансових показників.

Аналіз фінансових результатів підприємства. Формування фінансового результату і фактори, що впливають на його величину. Умови господарювання й економічна характеристика діяльності. Аналіз фінансових результатів підприємства. Факторний аналіз прибутку від реалізації за даними фінансової звітності.

Аналіз фінансових результатів підприємства. Сутність і значення прибутку в діяльності підприємства. Класифікація видів доходів і прибутку. Оцінка фінансових результатів АТ "УМЗ". Напрямок і розподіл прибутку на підприємстві, шляху її підвищення. Аналіз показників прибутковості і рентабельності.

Аналіз фінансових результатів підприємства ТОВ "Автомобільний центр "АВГ". Зміст, мети і методи фінансового аналізу. Основні принципи аналізу фінансового стану підприємства. Коротка техніко-економічна характеристика ТОВ "Автомобільний центр "АВГ". Оцінка ліквідності підприємства. Аналіз фінансової стійкості.

Аналіз формування і виконання місцевого бюджету. Бюджетний пристрій Російської Федерації, роль місцевого бюджету в бюджетній системі. Особливості формування й аналіз дохідної і видаткової частини бюджету сільських поселень. Шляху поліпшення бюджетних і межбюджетных відносин муніципального утворення.

Аналіз господарської діяльності ТОВ ТАЙМ-1. Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства. Характеристика персоналу й оплата праці. Продукція, що випускається, і послуги, що робляться. Економічне середовище і конкуренти. Аналіз майнового положення організації. Аналіз трудових показників.

Аналіз господарської діяльності підприємства. Аналіз основних показників господарської діяльності і фінансового стану підприємства. Основні фінансові коефіцієнти. Оцінка імовірності банкрутства підприємства. Вироблення напрямку по поліпшенню виробничо-господарської діяльності.

Аналіз чутливості фінансових результатів до змін ціни, різних елементів витрат. Аналіз господарської діяльності підприємства й оцінка її ефективності. Фінансовий стан ЗАТ "Санаторій-профілакторій верстатобудівник", фінансова стійкість і ліквідність балансу, прибутковість. Аналіз показників прибутку від реалізації продукції.

Аналіз ефективності діяльності ТОВ "Боско-кафе" і розробка пропозицій по її підвищенню. Аналіз господарської діяльності кафе, надані послуги. Основні тенденції ринку кейтеринга. Роль платоспроможності і фінансової стійкості в загальному фінансовому стані ТОВ "Боско-кафе". Аналіз структури прибутку і показників рентабельності.

Аналіз ефективності інвестиційного проекту житлового будівництва ТОВ "Каскад". Сутність інвестицій і інвестиційної політики. Сучасні методики визначення ефективності інвестицій. Коротка характеристика, джерела фінансування інвестиційних проектів у ТОВ "Каскад". Оцінка економічної стійкості будівельного підприємства.

Аналіз ефективності різних форм фінансування інвестиційної діяльності поліграфічного підприємства. Інвестиційна діяльність: поняття, принципи, суб'єкти, об'єкти і застосовувана нормативна база. Форми фінансування і методики оцінки інвестиційної діяльності. Підвищення ефективності операційної діяльності організації за допомогою лізингу.

Аналіз ефективності керування фінансами підприємства (на прикладі ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис"). Аналіз фінансових звітних дані підприємства ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис", оцінка ліквідності і платоспроможності. Облік і прогнозування можливих факторів відновлення (утрати) платоспроможності. Вироблення загальної фінансової стратегії організації.

Аналітична робота підприємства торгівлі. Принципи організації, організаційні форми і виконавці аналітичної роботи. Організація автоматизованого робочого місця аналітика. Планування, інформаційне і методичне забезпечення, документальне оформлення результатів аналітичної роботи.


<<     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    >>    ...    230
Усього сторінок: 230