Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз динаміки курсу індійської рупії. Паритет купівельної спроможності індійської рупії. Співвідношення реального і номінального обмінного курсу. Умови торгівлі, чиста міжнародна інвестиційна позиція. Диференціал реальних процентних ставок. Монетарний підхід, фіскальна політика.

Аналіз динаміки курсу турецької ліри. Аналіз валютного курсу Туреччини. Паритет купівельної спроможності як поняття для пояснення валютного курсу. Процентні ставки як фактор, що визначає привабливість валюти. Рахунок по поточним операціях. Модель монетарного підходу, фіскальна політика.

Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності і розробка заходів щодо її удосконалювання на підприємстві "Планета-техно". Зміст і значення фінансового аналізу в діяльності підприємства. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства і фінансової стійкості. Розробка політики підприємства при роботі з дебіторами.

Аналіз кредиторської запосади і її вплив на фінансовий стан організації. Загальне поняття і класифікація кредиторської заборгованості, мети і задачі її аналізу. Аналіз динаміки і структури кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ "КЦ" ПРОФИ", її вплив на показники платоспроможності і фінансової стійкості організації.

Аналіз результатів фінансової діяльності ОАО "ТАГМЕТ". Сутність прибутку, форми і механізми її формування. Показники рентабельності і методика їхнього розрахунку. Аналіз динаміки активів і пасивів балансу ОАО "ТАГМЕТ", оцінка ліквідності і платоспроможності. Рекомендації з поліпшення фінансового стану.

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства. Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі Брянського міського пасажирського автотранспортного підприємства. Фінансова стійкість компанії. Заходу для підвищення рівня фінансово-господарської діяльності.

Аналіз фінансового стану ОАО "Свердловскагропромснаб". Напрямку аналізу фінансового стану. Організаційно-економічна характеристика підприємства, структурний аналіз активів і пасивів. Оцінка беззбитковості виробництва, платоспроможності і ліквідності балансу підприємства, його ділової активності.

Аналіз фінансового стану ТОВ "Віха-Регіон". Техніко-економічна характеристика діяльності ТОВ "Віха-Регіон". Оцінка майнового положення і джерел утворення майна підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності і стійкості ТОВ "Віха-Регіон", шляху поліпшення їхнього стану.

Аналіз фінансової діяльності підприємства. Дослідження поняття фінансової стійкості підприємства і факторів, що впливають на неї. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності і ліквідності ТОВ "Клімат Контроль". Розрахунок коефіцієнтів автономії, маневреності, співвідношення позикових і власних засобів.

Аналіз фінансових результатів і шляхів зниження собівартості продукції ОАО "Волгограднефтемаш". Аналіз динаміки обсягу виробництва і реалізації продукції, її склад і структура, виконання постачань. Оцінка використання основних виробничих фондів і потужностей підприємства. Визначення собівартості продукції й аналіз фінансового стану.

Бюджетні і позабюджетні фонди в Республіці Бєларус. Склад державних цільових бюджетних фондів і порядок їхнього формування і використання. Правове регулювання державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів у Республіці Бєларус. Шляху створення і джерела формування позабюджетних фондів.

Бюджетний процес. Сутність і значення бюджетного процесу, його зміст і основні етапи реалізації на сучасному етапі, пропоновані вимоги. Розгляд і твердження бюджету, його виконання, звіт і контроль за даним процесом. Дефіцит і профицит бюджету.


1    ...    <<     220  221  222  223  224  225  226  227  228  229   230
Усього сторінок: 230