Реферати

Реферати по фінансових науках

Актуальні проблеми зовнішнього боргу. Глобальний характер проблеми зовнішньої заборгованості. Обслуговування державного зовнішнього боргу - один із ключових факторів макроекономічної стабільності в країні. Формування і визначення зовнішнього боргу. Реструктуризація довга. Лондонський клуб.

Акциз і інші види непрямих фіскальних платежів. Акциз і мито. Норми Митного кодексу РФ. Диференційовані ставки податків і зборів. Податкові пільги в залежності від форми власності, громадянства фізичних чи осіб місця походження капіталу. Акцизи і ПДВ.

Акцизне оподатковування. Основні положення законодавства про акцизи: об'єкти обкладання акцизами і платники податків акцизів. Податковий період і ставки, операції, визнані об'єктами оподатковування. Порядок числення і сплати акцизів, їхня економічна сутність.

Акцизне оподатковування. Статті податкових доходів Російської Федерації. Питання акцизного оподатковування. Об'єкти обкладання, платники, ставки, порядок числення і сплати. Декларація по підакцизних товарах, за винятком тютюнових виробів і по акцизах на тютюнові вироби.

Акцизи. Акцизне оподатковування. Причини вибору акцизів як податок на споживання. Стягування акцизів у РФ в умовах перехідної економіки. Російське законодавство і практика акцизного оподатковування в Росії. Види акцизів і підакцизних товарів.

Акцизи і їхнє застосування. Сутність акцизів як непрямого податку на продаж товарів масового споживання. Характеристика підакцизних товарів, податкова база й особливості її визначення. Класифікація операцій, що підлягають оподатковуванню акцизом, основні види податкових ставок.

Акцизи як вид непрямих податків на товари. Визначення платника податків у рамках договору простого товариства. Об'єкт обкладання, податкова база. Застосування податкових відрахувань. Види ставок, порядок числення акцизів. Податковий період, терміни сплати. Податкові режими для підакцизної продукції.

Акцизи на алкогольну продукцію. Дослідження теоретичних аспектів оподатковування в Російській Федерації в частині акцизів на алкогольну продукцію, а також практичне застосування положень розділу 22 "Акцизи" НК РФ з урахуванням останніх змін (на конкретних цифрових прикладах).

Акцизи: проблеми і перспективи. Вивчення поняття "акцизи" - різновидів непрямих податкових платежів. Історія їхнього виникнення й основні положення законодавства. Роль акцизів у федеральному бюджеті. Характеристика податкових ставок, податкової бази і порядку числення акцизу.

Акцизи: проблеми визначення платника податків, об'єкта оподатковування, податкової бази, порядку і термінів сплати. Загальна характеристика й аналіз основних положень статей Податкового Кодексу РФ. Перелік платників і об'єктів обкладання акцизами, а також терміни і порядок їхньої сплати. Порядок визначення податкової бази і ставок. Порядок і форми сплати митних пошлин.

Акція як різновид цінних паперів. Категорії і типи акцій, що випускаються в Російській Федерації. Особливості формування і зміни статутного капіталу в акціонерних товариствах. Порівняльна характеристика простих і привілейованих акцій. Порядок розрахунку і виплати дивідендів по них.

Альтернативний мінімальний податок у США. Функції альтернативного мінімального податку як рівнобіжної податкової системи. Історія і поточні розбіжності. Оподатковуваний доход по AMT. Скасування пільг по AMT і ефективні граничні ставки. Шляху обходу цього податку, необхідність його реформування.

Амортизаційна політика підприємства і її розвиток. Організаційно-економічна, правова характеристика ОАО "Ижсталь". Поняття і сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Сума амортизації і задачі амортизаційної політики з метою бухгалтерського обліку й оптимізації оподатковування.

Аналіз антикризового керування підприємства ЗАТ "Арно". Сутність і принципи антикризового менеджменту підприємства. Причини і фактори неплатоспроможності підприємства. Методика розрахунку аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз антикризового керування підприємства ЗАТ "Арно". Імовірність банкрутства.

Аналіз бюджету муніципального установа. Поняття і теоретичні основи аналізу бюджету муніципальної установи. Загальна характеристика й аналіз бюджету (за період 2006-2008 р.) освітньої установи "Середня загальноосвітня школа №6" м. Коряжмы. Розшифровка кошторису доходів на 2010 р.

Аналіз бюджетного процесу на муніципальному рівні. Поняття, сутність, економічний зміст і значення місцевого бюджету, система фінансування його дохідної і видаткової частин. Загальна характеристика межбюджетных відносин на муніципальному рівні. Перспективи реформування межбюджетных відносин у РФ.

Аналіз імовірності банкрутства на підприємстві. Процедури банкрутства, застосовувані в ЗАТ "Инко-амл". Передумови виникнення неплатоспроможності і її показників. Спостереження і фінансове оздоровлення підприємства. Його конкурсне виробництво і світова угода. Проведення обліку й аналізу на фірмі.

Аналіз можливостей і перспектив організації виробництва рубаних будинків на території Республіки Бєларус. Бізнес-план установи підприємства "Ваша дача" по виробництву зрубів бревенчатых будинків ручної роботи на європейському рівні якості. Виробничий, інвестиційний план. Аналіз прибутковості і сальдо грошових потоків. Показники ефективності проекту.


<<     1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >>    ...    230
Усього сторінок: 230