Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз державних фінансів Удмуртской республіки 2006-2009 р.. Визначення сутності фінансів, вивчення їхніх функцій і ознак. Характеристика й особливості формування державних фінансів. Аналіз фінансового стану Удмуртской республіки: основні макроекономічні тенденції розвитку, бюджетна система.

Аналіз ділової активності організації. Динаміка абсолютних показників ділової активності організації. Динамічний, ефективний і раціональний розвиток підприємства. Розрахунок коефіцієнтів оборотності активів. Основні напрямки розробки заходів щодо підвищення ділової активності.

Аналіз грошової бази Росії. Поняття, сутність, склад, структура і методи регулювання грошової бази. Порядок формування пропозиції грошей у ринковій економіці. Аналіз сучасного стану і механізмів регулювання національної грошової бази Росії, шляху її удосконалювання.

Аналіз грошових потоків на підприємстві. Необхідність, мета і задачі аналізу грошових потоків. Оцінка руху коштів. Показники грошових потоків підприємства. Можливості прямого і непрямого методів аналізу. Зміст і основні напрямки використання коэффициентного методу.

Аналіз діяльності ОАО "Корпоративні сервісні системи" ("Корссис"). Етапи історії ОАО "Корссис". Характеристика стратегії розвитку, напрямку діяльності, організаційна структура й основні економічні показники. Функції Центрального казначейства керуючої дирекції, формування руху потоків готівки.

Аналіз діяльності операційного керування Ощадбанку Російської Федерації. Характеристика діяльності Операційного керування Ощадбанку Росії: його організаційна структура, взаємозв'язок з іншими підрозділами банку і нормативно-правове забезпечення діяльності. Задачі операційного керування по роботі з клієнтами.

Аналіз діяльності підприємства "Вуд-Майзер Индустриес Ист". Характеристика підприємства: номенклатура продукції, що випускається, структура діяльності економічної служби. Планування, особливості керування фінансовими ресурсами, характеристика фондів і резервів, платоспроможність і кредитування підприємства.

Аналіз діяльності підприємства "Гродненське виробниче шкіряне об'єднання". Характеристика підприємства: номенклатура продукції, що випускається, структура діяльності економічної служби. Планування, особливості керування фінансовими ресурсами, характеристика фондів і резервів, платоспроможність і кредитування підприємства.

Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу підприємства. Актив балансу як зведення про розміщення капіталу, що мається в розпорядженні підприємства. Аналіз напрямків використання фінансових ресурсів. Особливості і характеристики пасиву балансу. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів ОАО "Крыммебель".

Аналіз динаміки і структури дефіциту державного бюджету Республіки Бєларус. Сутність і зміст дефіциту державного бюджету. Види і способи фінансування дефіциту державного бюджету. Дефіцит державного бюджету Республіки Бєларус і шляхи його подолання. Стан державних фінансів.

Аналіз динаміки і структури витрат засобів. Витрати на фінансування територіальної програми, реалізацію мір соціальної підтримки окремих категорій громадян, виконання управлінських функцій. Прогнозування величини витрат на медичне забезпечення, коди класифікації доходів бюджету.

Аналіз динаміки трансформації дефіциту бюджету в профицит з 1997-2007р. м.. Статистичний аналіз державного бюджету РФ за період з 1997 по 2007р.: динаміка виконання федерального бюджету по доходах, темпів приросту ВВП, експорту. Порівняльний аналіз темпів приросту світового ВВП, ВВП Росії і країн СНД без Росії.

Аналіз динаміки, складу і структури джерел формування капіталу підприємства. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства, види і класифікація власного і позикового капіталу, джерела його формування. Основні задачі при проведенні аналізу структури пасиву балансу, джерел формування і розміщення капіталу.

Аналіз доходів і витрат муніципального бюджету м. Рязан. Структура й аналіз доходів муніципального бюджету м. Рязан за 2004-2006 р. Виконання дохідної частини муніципального бюджету. Основні напрямки витрати бюджетних засобів муніципального утворення. Аналіз дефіциту (профицита) місцевого бюджету.

Аналіз доходів ТОВ "Спорт-тайм". Сутність і види доходів, їхній вплив на фінансовий стан підприємства. Значення, задачі, інформаційне забезпечення прибутку і методика її аналізу. Економічна характеристика підприємства. Оцінка, стратегія розвитку і шляху підвищення прибутковості.

Аналіз закордонного досвіду організації виконання бюджету. Особливості організації системи виконання бюджету у світовій практиці. Загальна характеристика й основні функції централізованої і децентралізований бюджетних систем. Аналіз досвіду і підходів до виконання бюджету у Франції й Австралії, їхнє порівняння.

Аналіз витрат і рентабельності підприємства. Складання кошторису витрат на виробництво продукції підприємства: матеріали, оплата праці, амортизація. Розрахунок собівартості продукції і побудова її графіка. Визначення крапки беззбитковості і побудова графіка рентабельності проектованого підприємства.

Аналіз і діагностика финансово-хозяйствееной діяльності компанії (на прикладі ОАО "Боринское"). Сутність, призначення і методи аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ОАО "Боринское"): оцінка фінансового стану, платоспроможності і фінансовій стійкості, кредитоспроможності і ліквідності ба

Аналіз і діагностика фінансового стану підприємства. Поняття, значення і показники, що характеризують фінансовий стан підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства: аналіз платоспроможності і фінансової стійкості, кредитоспроможності і ліквідності балансу, оборотності оборотних активів.

Аналіз і діагностика фінансової діяльності підприємства. Поняття й основні показники оцінки фінансової стійкості підприємства. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду заробітної плати. Оцінка фінансових результатів і фінансового стану підприємства.


<<     1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >>    ...    230
Усього сторінок: 230