Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз і керування коштами підприємства. Поняття, сутність і склад фінансів підприємства. Основні цілі і задачі організації коштів. Аналіз руху і способи оптимізації грошових потоків. Методи ефективного керування капіталом: планування і контроль, платіжний календар.

Аналіз майнового положення підприємства й оцінка ефективності використання його активів. Вивчення методичних підходів до аналізу майнового положення підприємства: склад і структура майна, інформаційне забезпечення такого аналізу. Характеристика структури активів МУП "Октябрьсктеплоэнерго", складу і динаміки основного капіталу.

Аналіз інвестиційного проекту. Характеристика умов інвестиційної діяльності в Україні. Розподіл кошторисної вартості по об'єктах інвестування. Оцінка розкиду доходів по середньозваженому відхиленню і коефіцієнту варіації. Рішення на інвестування, джерела фінансування.

Аналіз інвестиційної діяльності в Ростовській області. Основні поняття інвестиційної діяльності, їхня характеристика і властивості. Роль інвестицій у розвитку регіонів Росії. Принципи і мети інвестиційної діяльності на сьогодні, визначення її об'єктів і суб'єктів. Шляху залучення іноземного капіталу.

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. Поняття, моніторинг і методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Характеристика, фінансовий аналіз і аналіз інвестиційної привабливості ОАО "Лукойл". Шляху підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Аналіз інвестиційних процесів. Аналіз інвестиційного процесу: теоретичні аспекти. Характеристика інвестиційного потенціалу, джерел його формування, напрямків використання в сучасній Росії. Спектр економіко-статистичних методів вивчення інвестиційних процесів.

Аналіз іноземних інвестицій у Росії за останні роки. Значення іноземних інвестицій для Росії. Прогнози Всесвітнього Банку. Правові аспекти інвестиційної діяльності в Росії. Рейтинг подій, що впливають на російський ринок. Надходження іноземних інвестицій у Росію. Перспективи і прогнози їхнього розвитку.

Аналіз використання бюджетних засобів у муніципальній установі. Історія створення, організаційна структура і діяльність МУ Керування культури адміністрації МО "м. Саянск" підрозділу МОУ ДОД ДХШ. Аналіз використання бюджетних засобів МОУ ДОД "Дитяча художня школа", рекомендації з їхнього удосконалювання.

Аналіз використання виробничих потужностей підприємства. Теоретичні основи аналізу використання виробничих потужностей підприємства. Методика економічного аналізу використання виробничих потужностей підприємства. Аналіз і оцінка динаміки використання виробничих потужностей підприємства.

Аналіз використання фінансових ресурсів на ОАО "Волгателеком". Формування і використання фінансових ресурсів. Фінансово-господарська діяльність в ОАО "Волгателеком": рух коштів, показники ліквідності, платоспроможності і фінансовій стійкості. Підвищення ефективного використання капіталу.

Аналіз капіталу КПК. Структура капіталу і прийняття інвестиційних рішень. Взаємозв'язок капіталу і дивідендної політики корпорації. Оцінка капіталу на прикладі АТ НК "Казмунайгаз". Вплив ефективності використання власного і позикового капіталу на рентабельність.

Аналіз кредитування і контролю підприємства. Система кредитування сільгосппідприємств. Аналіз обсягу і структури кредитних вкладень. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства "Hива". Проблема підвищення ефективності використання кредитних вкладень. Правове обґрунтування.

Аналіз кредитоспроможності підприємства АТ "Жарасым". Показники, що характеризують фінансову стійкість і кредитоспроможність підприємства. Ліквідність і платоспроможність підприємства. Оцінка кредитоспроможності на основі розрахунку фінансових норм. Шляху підвищення ділової активності і фінансової стійкості.

Аналіз ліквідності і платоспроможності банку. Теоретичні основи керування ліквідністю і платоспроможністю банку. Шляху підвищення ліквідності і платоспроможності банку. Регулювання ліквідності шляхом розвитку дилерських операцій. Стан банківської ліквідності в сучасних умовах.

Аналіз податків і розрахунків з бюджетом. Аналіз податків, що сплачуються підприємством, і розрахунків з бюджетом по податках і зборам. Сутність податків, їхні види і функції. Методика визначення прибутку підприємства. Основні напрямки удосконалювання системи оподатковування в Республіці Бєларус.

Аналіз податкової системи Республіки Бєларус. Економічна сутність податків, їхньої функції і класифікація. Принципи побудови, особливості формування й аналіз податкової системи Республіки Бєларус на сучасному етапі, основні напрямки її удосконалювання, як непрямих, так і прямих податків.

Аналіз оподатковування підприємства "Південне". Податкове навантаження: зміст, класифікація, підходи до методики визначення. Сутність оптимізації оподатковування як способу зниження податкового навантаження підприємства. Проблеми і перспективи оптимізації системи оподатковування підприємства "Південне".

Аналіз забезпеченості підприємства обороотным капіталом. Теоретичні основи вивчення забезпеченості й ефективності використання оборотного капіталу. Організаційно-економічна характеристика стану ОАО "Навлинское АТП". Аналіз фінансового стану ОАО. Склад і структура оборотного капіталу.

Аналіз оборотності оборотних активів і виявлення резервів ефективності їхнього використання. Інформаційна база і мети аналізу діяльності, джерела інформації і перевірка її вірогідності, сучасні комп'ютерні аналітичні програми. Економічна сутність резервів підвищення ефективності господарювання і принципи організації їхнього пошуку.

Аналіз обороту засобів в імпортних операціях. Положення фінансового аналізу короткострокових імпортних угод. Використання величини валового доходу і рентабельності угоди від реалізації імпортного товару для визначення ефективності короткострокової імпортної угоди. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності.


<<     1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >>    ...    230
Усього сторінок: 230