Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз керування оборотним капіталом. Сутність оборотних коштів, їхній склад і структура, джерела формування. Аналіз керування оборотним капіталом на прикладі ФГУП "ОМО ім. Баранова", коротка характеристика підприємства, аналіз оборотності оборотних коштів і фінансової стійкості.

Аналіз факторів підвищення ефективності. Стратегічні цілі і факторів підвищення ефективності господарській-хазяйновитої-господарчої-виробничо-господарської діяльності ТОО "ИСМЕР". Кошторисна документація на будівництво. Система реалізації будівельно-монтажних робіт. Джерела формування товарно-матеріальних запасів.

Аналіз федерального бюджету 2008-2010. Центральне місце в системі державних фінансів займає державний чи федеральний бюджет - це має силу закону фінансовий план держави на поточний фінансовий рік. Аналіз трирічного плану доходів і витрат бюджету на 2008-2010 р.

Аналіз хазяйновитого-господарчого-фінансово-господарського стану підприємства. Огляд економічного і фінансового положення підприємства. Оцінка й аналіз результативності господарській-хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності. Методи оптимізації податкових платежів і зменшення податкових відрахувань. Податкове планування.

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності. Аналіз майнового положення, розміщення основних засобів, капіталу, вкладеного в майно і власний оборотний капітал, активів і показників ділової активності підприємства, руху коштів. Оцінка інвестиційної політики підприємства.

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності. Зміна величини майна підприємства за рік за даними форми №1 "Бухгалтерський баланс". Склад і структура джерел формування майна. Аналіз фінансової стійкості по абсолютних і відносних показниках. Аналіз руху коштів.

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності. Діагностика стану і роботи підприємства зв'язку по підвищенню ефективності виробництва. Оцінка основних напрямків у роботі підприємства. Виявлення "вузьких місць" і визначення основних напрямків подальшого підвищення ефективності виробництва.

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності металургійних підприємств. Значимість економічного аналізу. Доход організації як важливе джерело розширення виробництва і забезпечення інших внутрішньогосподарських потреб. Соціально-економічні проблеми розвитку і стан хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності ОАО "ОЭМК".

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності ОАО "Чусовской металургійний завод". Загальна інформація про ОАО "Чусовский металургійний завод". Аналіз змін у складі і структурі балансу. Оцінка ліквідності балансу. Аналіз платоспроможності підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності. Абсолютні показники фінансової стійкості.

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності підприємства. Проведення аналізу господарській-хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності торгового підприємства на прикладі діяльності ТОВ "Монолит-тк" з метою визначення ефективності використання основних, оборотних коштів і трудових ресурсів. Показники собівартості і прибутку.

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності підприємства. Функції і принципи організації фінансів підприємства. Основні показники, що характеризують хазяйновиту-господарчу-фінансово-господарську діяльність підприємства, методика її аналізу й оцінки, принципи й інструменти керування. Оптимізація фінансової діяльності ТОВ "Палан".

Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Корпорація Уралшина". Загальна характеристика й організаційна структура ТОВ "Корпорація Уралшина". Організація управлінського обліку на підприємстві. Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності ТОВ "Корпорація Уралшина". Порядок фінансового планування й оформлення документів.

Аналіз фінансово-економічної діяльності Відкритого акціонерного товариства "Камаз". Аналіз майнового положення, розміщення основних засобів, капіталу, чистих активів, показників ділової активності ОАО "Камаз". Факторний аналіз прибутку від продажів по моделях фірми "Du Pont" і шляху підвищення ефективності діяльності підприємства.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Керування виторгом від реалізації, роль розмірів прибутку і рівня рентабельності. Керування постійними і перемінними витратами, оборотними коштами. Розрахунок показників кредитоспроможності підприємства й основних шляхів підвищення прибутковості виробництва.

Аналіз фінансової кризи вересня 2008 р. у Росії. Причини фінансової кризи 2008 р. у Росії: падіння фондового ринку на ринку корпоративних облігацій, проблема з поверненнями банківських кредитів. Заходу для підтримки ліквідності в банківській системі. Особливості "кризи довіри". Черги дефолтов.

Аналіз фінансового результату в ТОВ "Интел-плюс". Розгляд поняття, основних напрямків, етапів проведення (оцінка динаміки показників балансового, чистого прибутку, собівартості, рентабельності) і нормативного регулювання аналізу фінансових результатів на прикладі підприємства "Интел-плюс".

Аналіз фінансового стану. Сутність аналізу фінансового стану при прийнятті управлінських рішень і його задачі. Інформаційна база, основні підходи до фінансового аналізу. Рентабельність операційної діяльності. Оцінка платоспроможності. Тривалість самофінансування.

Аналіз фінансового стану ЗАТ "КСМ №1". Попередній аналіз ліквідності балансу, майна підприємства, основних і оборотних коштів. Оцінка фінансової стійкості будівельного підприємства, розрахунок коефіцієнтів ліквідності, прибутку і рентабельності. Оцінка імовірності банкрутства.

Аналіз фінансового стану ЗАТ "Нефтестройсервис". Теоретичні основи керування фінансовим потенціалом підприємства, оцінка параметрів його економічного розвитку. Методичні основи аналізу фінансового положення ЗАТ "Нефтестройсервис", висновки і рекомендації з корекції стану підприємства.

Аналіз фінансового стану і стійкості підприємства. Теоретичні основи, сутність і задачі, методи оцінки, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану й оцінки фінансової стійкості підприємства. Розрахунок і аналіз відносних коефіцієнтів ліквідності на підприємстві ОАО "Розріз Тугнуйский".


<<     1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    >>    ...    230
Усього сторінок: 230