Реферати

Реферати по фінансових науках

Аналіз фінансового стану і фінансових результатів організації КК "Успіх". Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану організації. Зміст і основні компоненти аналізу фінансового стану КК "Успіх". Аналіз стійкості, ліквідності балансу, ділової активності. Загальна характеристика діяльності організації.

Аналіз фінансового стану Иэиу ГОУ ВПО Удгу. Організаційно-економічна характеристика Інституту Економіки і Керування: організація і керування Інститутом. Основні фонди й оборотні кошти, персонал. Економічна діяльність і фінансові результати. Зміцнення фінансового стану.

Аналіз фінансового стану ОАО "Гродно хімволокно". Поняття, значення, задачі і прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз наявності, складу і структури майна підприємства. Аналітична характеристика майна. Аналіз основних і нематеріальних активів, структури майна підприємства.

Аналіз фінансового стану ОАО "Новосибирскэнерго". Оцінка структури і динаміки фінансових ресурсів, показників рентабельності і ділової активності ОАО "Новосибирскэнерго". Оцінка прибутку (збитків), беззбитковості бізнесу. Факторний аналіз і прогнозування фінансового стану даного підприємства.

Аналіз фінансового стану ОАО "Русполимет". Теоретичні і методичні основи вивчення фінансового стану підприємства. Сутність аналізу фінансової стійкості, що проводиться для виявлення платоспроможності підприємства. Розрахунок основних показників фінансового стану ОАО "Русполимет".

Аналіз фінансового стану ОАО "Транснефтепродукт". Техніко-економічна характеристика ОАО "Транснефтепродукт". Аналіз фінансової стійкості, фінансового стану, оцінка імовірності банкрутства підприємства. Підвищення ефективності керування підприємством на основі аналізу фінансового стану.

Аналіз фінансового стану ТОВ "Текстиль^-Джерело-текстиль". Поняття, зміст і задачі аналізу фінансового стану. Розрахунок показників ефективності керування активами. Інформаційна база аналізу фінансового стану. Оцінка чистих активів підприємства ТОВ "Текстиль^-Джерело-текстиль". Аналіз прибутку підприємства.

Аналіз фінансового стану ТОВ НПП "ТТ" і розробка шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності. Аналіз показників фінансової діяльності ТОВ НПП "ТТ". Інвестиційні стратегії упровадження фінансових важелів позичкового капіталу. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Вплив упровадження лізингу на відновлення основних фондів підприємства.

Аналіз фінансового стану організації. Коротка організаційна характеристика ТОВ "Слотекс". Дослідження структури майна підприємства і джерел його фінансування. Оцінка фінансового стану (ліквідності і платоспроможності) підприємства, розробка напрямків по його поліпшенню.

Аналіз фінансового стану організації (на прикладі ОАО "Карком"). Теоретичні основи аналізу фінансового стану організації. Аналіз коефіцієнтів ліквідності і фінансової стійкості організації. Оцінка економічного потенціалу і ділової активності організації. Розрахунок показників рентабельності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства. Сутність, мети і задачі аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності і техніко-економічних показників на прикладі ОАО "Нефтекамскнефтехим". Розробка рекомендацій з поліпшення функціонування підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства. Зміст і задачі аналізу господарської діяльності. Характеристика і напрямки діяльності ТОВ "Керуюча компанія "Музей", аналіз його фінансової стійкості і ліквідності балансу. Аналіз платоспроможності, ділової активності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану ГП "Завод ім. В. А. Малишева" на підставі фінансової звітності. Склад і структура засобів підприємства, дебіторської заборгованості. Довгострокові і нематеріальні активи, оборотні кошти. Показники фінансової стійкості.

Аналіз фінансового стану підприємства. Фінансовий аналіз - це розрахунок, інтерпретація й оцінка комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони діяльності фірми. Об'єктом дослідження дипломної роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю "Тамбовавтосервис".

Аналіз фінансового стану підприємства. Основні задачі фінансового планування на підприємстві. Об'єкт аналізу фінансового стану підприємства - баланс його активів і пасивів. Фінансова стратегія: сутність, мети задачі й етапи розробки. Керування оборотними активами (капіталом).

Аналіз фінансового стану підприємства. Загальна оцінка фінансового положення ОАО "Амурфармация" методом побудови аналітичного балансу. Розрахунок показників ефективності використання капіталу. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Ліквідність підприємства, фінансова стійкість.

Аналіз фінансового стану підприємства. Сутність і мети фінансового аналізу. Загальна характеристика ОАО "ИСКОЖ". Структурний аналіз активів і пасивів підприємства. Аналіз стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства. Шляху удосконалювання керування фінансовим станом.

Аналіз фінансового стану підприємства. Організація роботи з упровадження нововведень, роль малих інноваційних колективів. Венчурные фірми. Варіанти політики впровадження нововведень. Загальна характеристика, аналіз фінансового стану, життєвого циклу і платоспроможності ТОВ "Автомолпром".

Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ "Торговий дім "Швейні товари"). Методологія проведення аналізу фінансового стану підприємства і системи розрахунків. Аналіз фінансового стану ТОВ "Торговий дім "Швейні товари". Організаційно-економічна характеристика, аналіз платоспроможності і фінансової стійкості.


<<     1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >>    ...    230
Усього сторінок: 230