Реферати

Реферати по прикладних науках

Булева алгебра, булева функція, таблиці істинності, диз'юнктивна нормальна форма, конъюнктивная нормальна форма, поліном жегалкина, похідна логічної функції, граф, алгоритм, нечітка безліч. Розглянуто наступні аспекти: застосування математичної логіки в інформатиці виконання логічних операцій, розглянуте використання математичної логіки на практичному прикладі. практичне застосування алгоритмів перебування мінімального і максимального дерев покриття і найкоротший шлях, вирішена задача комівояжера, застосування методу нечіткого відношення переваги, для рішення оптимизационной задачі.