Реферати

психологія, педагогіка

Захисні тактики при конфліктних переговорах з керівництвом. Якщо ми хочемо працювати в даній організації відносно довго і безвідносно успішно, нам оведеться приймати висока думка керівника про власну персону як даність.

Вплив рольових комп'ютерних ігор на формування психологічної залежності людини від комп'ютера. Специфіка рольових комп'ютерних ігор. Психологічна класифікація комп'ютерних ігор. Структура і стадії формування психологічної залежності від комп'ютерних ігор. Механізм формування психологічної залежності від рольових комп'ютерних ігор.

Про роль економічної теорії в підготовці економістів-практиків. Гармонічне сполучення теорії і практики є однієї з найстарших, але донині важко розв'язуваних проблем освітнього процесу. Але сьогодні розрив між теорією і практикою у вищому економічному утворенні, можливо, більш великий, чим колись.

Модульне навчання в системному утворенні дорослих. Сучасне утворення припускає ряд конкретних задач, розв'язуваних у роботі зі змістом утворення. Сучасні вимоги до структурування змісту. Достоїнства модульної системи навчання.

Як ми бачимо. Те, що ми бачимо, залежить від таких факторів, як наш вік, утворення, соціальний статус, країну проживання, походження й особисті якості. З усієї доступної інформації людин вибирає необхідне і конструює свій світ.

Соціально-психологічні відносини в трудовому колективі. Міжособистісні відносини, спілкування, взаєморозуміння. Соціальні потреби. Біологічні потреби. Вищі (ідеальні, чи духовні) потреби.

Аналіз поведінкової активності безробітних. У безробітті присутні чітко виражені психологічні аспекти і в остаточному підсумку саме вони відіграють ключову роль. Ще більш це справедливо для країн посада радянського простору.

Аналіз процесу соціалізації учнів середньої школи: особливості й основних тенденцій розвитку. Суспільне значення мети "підвищення утворення" полягає в духовному й інтелектуальному розвитку людини, одержанні їм якої-небудь суспільно-необхідної спеціальності.

Способи психологічного захисту. Ф. В. Бассин визначає психологічний захист як нормальний механізм, спрямований на попередження розладів поводження не тільки в рамках конфліктів між свідомістю і несвідомим, але і між різними емоційно пофарбованими установками.

Етикет у діяльності сучасної ділової людини. В останні роки активно розробляються проблеми службової й адміністративної етики, етики господарського керівника. Головна увага звертається на обґрунтування принципів і норм морального поводження всіх облич, що беруть участь в організації.

Мистецтво керувати людьми. Стиль керування колективом - це інтегральна характеристика індивідуальних особливостей і здатності особистості керувати, а також найчастіше застосовуваних нею способів і засобів управлінської діяльності.

Психологічні особливості підготовки і проведення ділових бесід і переговорів. Чи успіх невдача спілкування багато в чому залежить від підготовки до нього. Тому прийнято виділяти підготовчу фазу (докоммуникативную), фазу безпосереднього спілкування (комунікативну) і фазу підведення підсумків спілкування (посткоммуникативную).

Взаємодія суб'єкта й об'єкта керування. Спільна діяльність людей припускає контакти між ними й обмін необхідною інформацією. Тільки на цій основі люди, об'єднані в організацію, можуть досягати своїх цілей.

Особистість і колектив як об'єкти керування. Якість виконання людиною тієї чи іншої соціальної ролі багато в чому залежить від того, наскільки він розуміє її специфіку й у якому ступені дана роль їм приймається і засвоюється, інакше кажучи, интернализуется.

Особистість і колектив як суб'єкти керування. При класифікації функцій керівника використовуються різні критерії. Багато дослідників, говорячи про ці функції, розглядають послідовно стадії управлінського циклу.

Евристичні методи рішення творчих задач. Якщо усі відомі методи рішення творчих задач розділити по ознаці домінування логічних евристичних (інтуїтивних) процедур і відповідних їм правил діяльності, то можна виділити дві великі групи методів.

Стрес і його особливості. Стрес - комплексний процес, він включає неодмінно і фізіологічні і психологічні компоненти. За допомогою стресу організм як би мобілізує себе цілком на самозахист, на пристосування до нової ситуації.

Професійно-етнічні принципи і психометрические основи психодиагностики. В усіх країнах, де психодиагностическая практика широко й інтенсивно розвивається, вона регламентується як загальним професійно-етичним кодексом, так і спеціально розробленими професійно-етичними стандартами.

Суспільна думка в колективі. Як би ні було велике значення суспільної думки, не потрібно перебільшувати його ролі, незважаючи на те, що в наш час воно є потоком, що наводнює. Постараємося установити межу сфери його панування.

Поняття конфлікту, його сутність. У наш час теоретики і практики керування всі частіше схиляються до тієї точки зору, що деякі конфлікти навіть у найефективнішій організації при найкращих взаєминах не тільки можливі, але і бажані.


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >>    ...    207
Усього сторінок: 207