Реферати

Реферати по інформатиці, програмуванню

Електронні системи торгів. Теоретичні основи ведення електронних торгів. Електронні системи: принципи роботи й історія виникнення. Класифікація систем. Система NASDAQ. Система РТС. Банківські електронні системи.

Введення в інформаційну безпеку. Основи комп'ютерної безпеки для нижчої ланки керування - для начальників відділів і керівників груп. Міри захисту. Злочини і зловживання.

Мінімум^-програма-мінімум кандидатського екзамену зі спеціальності 05.13.17 "Теоретичні основи інформатики". Інформатика як наука, галузь промисловості й інфраструктурна область. Концептуальні моделі інформатики. Математичні основи інформатики. Технічні засоби інформатики й інформаційних технологій.

Комунікативний^-інформаційно-комунікативні технології в розвитку цивілізації. Сьогодні комунікативний^-інформаційно-комунікативні технології разом з наукою й утворенням стали вимірником успішного руху країн у системі інформаційної цивілізації. Усе це накрепко зв'язано з розвитком технічної складової цих технологій.


1    ...    <<     313  314  315  316  317  318  319  320  321  322   323
Усього сторінок: 323