Реферати

Реферати по економіці

загрузка...
Економічний ріст: джерела, типи, рушійні сили. Економічний ріст і його рушійні сили. Сучасний тип економічного росту і його особливості. Ефективність виробництва. Теорія економічної рівноваги й ефективності росту.

Міжнародні аспекти економічної теорії. Міжнародний поділ праці і теорія порівняльних переваг. Економічні відносини в системі всесвітнього господарства і їхнє регулювання. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України. Глобальні економічні проблеми.

Національна економіка і механізм її розвитку. Національна економіка: мети і результати. Сутність і функції фінансів. Фіскальна політика держави і її вплив на обсяг національного виробництва. Вплив споживання й інвестицій на обсяг національного виробництва.

Іноземні інвестиції в нафтовій промисловості Азербайджанської Республіки. Короткий економіко-географічний огляд Азербайджанської Республіки. Економічна політика уряду Азербайджанської Республіки по створенню сприятливого інвестиційного клімату і здійсненню структурних перетворень в економіці країни.

Маркетинг і сільськогосподарський кооператив. Поняття маркетингового середовища і сільськогосподарського кооперативу. Маркетингове середовище і кооперативи. Перспективи розвитку сільськогосподарських кооперативів у Республіці Болгарії.

Способи відмивання грошей і легалізації доходів. Короткий системний виклад найбільш розповсюджених законних і незаконних способів відмивання грошей, що сприяють цьому факторів, основних ознак легалізації доходів.

Предмет і метод економічної теорії. Загальне представлення про значення і стан економічної теорії в сучасному світі. Виникнення й основні етапи розвитку економічної науки. Предмет економічної теорії. Метод економічної теорії.

Власність і її роль в економіці. Сутність власності як економічної категорії. Трансформація форм власності в зв'язку зі змінами матеріальних умов господарської діяльності. Різноманіття форм власності і видів підприємницької діяльності.

Тютюнова промисловість України і Росії. Дослідження макросередовища тютюнових фабрик Росії й України. Економічні основи маркетингового середовища і маркетингового дослідження. Економічні фактори макросередовища тютюнових фабрик Росії. Тенденції розвитку.

Економічна роль і функції сучасної держави. Ринок і держава. Економічні функції уряду. Підприємницька діяльність держави. Податки і бюджетне регулювання.

Формування факторних доходів на торговий і позичковий капітал. Торговий капітал як відокремилася частина промислового капіталу. Витрати звертання. Джерела торгового прибутку. Джерела утворення і специфіка руху позичкового капіталу. Кредит і його форми. Типи банків і їхня роль у національній економіці.

Ринковий механізм і елементи його функціонування. Сутність і функції ринку. Ринковий механізм і його елементи. Попит і фактори, що визначають його величину. Пропозиція товару і його крива. Пропозиція та попит: ринкова рівновага.

Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Особливості відтворення й економічних відносин у сільському господарстві. Рента й орендна плата. Види земельної ренти. Ціна землі.

Конкурентна стратегія. Розробка фірмою конкурентної стратегії. Рівновага фірми в короткостроковому періоді на ринку зробленої конкуренції. Рівновага фірми в довгостроковому періоді.

Ринок праці і заробітна плата. Механізм функціонування ринку праці. Інвестиції як джерело попиту на працю. Заробітна плата як плата за працю. Основні форми і сучасні системи оплати праці.

Теорія капіталу і прибутку. Визначення капіталу в марксистській і сучасній економічній літературі. Економічна природа прибутку. Кругообіг і оборот капіталу. Виробництво прибавочного продукту - основа економічного і соціального прогресу суспільства.

Основні напрямки розвитку світової фінансової системи. Фінанси сучасного суспільства. Міжнародна фінансова система: визначення і шляхи розвитку. Сутність функціонування світових фінансових інститутів. Основні принципи формування світової фінансової системи.

Види проектного аналізу. Поняття і класифікація інвестиційних проектів. Сутність проектного аналізу. Види проектного аналізу. Аналіз комерційної выполнимости проекту. Технічний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз. Інституціональний аналіз. Аналіз ризику.

Аналіз методів прогнозування передумов банкрутства комерційних організацій. Поняття і процедури банкрутства. Методи аналізу імовірності настання банкрутства.. Аналіз особливих причин неплатоспроможності і можливого банкрутства російських підприємств.

Витрати підприємства і їхні види. Теорія витрат. Витрати і прибуток. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Шляху зниження витрат. Поняття витрат і собівартості продукций.

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >>    ...    1033
Усього сторінок: 1033