Реферати

Реферати по екології

загрузка...
Вибір і розрахунок індикаторів екологічної результативності. Індикатори екологічної результативності (environmental performance indicators), відповідно до стандарту ISO 14031, - конкретна форма представлення інформації про результати керування екологічними аспектами організації.

Эко-эффективность системи екологічного менеджменту. Стандарт ISO 14001 установлює вимоги до систем екологічного менеджменту. Відповідно до нього, упровадження такої системи повинне сприяти підприємствам у справі досягнення екологічних і економічних цілей.

Эко-эффективность і стійкий розвиток. Концепція эко-эффективности побудована на основі ідеї запобігання забруднення. З економічної точки зору, це означає інвестиції в майбутнє, спрямовані щоб уникнути наступних витрат на очищення навколишнього середовища.

"Свинцеве" забруднення. Основною метою даного реферату є представлення даних про свинцеве забруднення і його значення і розгляд даної проблеми. оцінити вплив свинцю на здоров'я населення.

Очищення промислових газів від газоподібних і дисперсних домішок. Представлено експериментальні і теоретичні дослідження гідродинаміки, массообмена й ефективності очищення від газоподібних і дисперсних домішок у кільцевий^-кільцевім-дисперсно-кільцевому двухфазном потоці.

Види і призначення індикаторів эко-эффективности. Говорячи про індикатори, ми звичайно маємо на увазі кількісні значення, використовувані для характеристики стану тих чи інших систем.

Системи екологічного менеджменту з погляду Загального менеджменту якості. Науково обґрунтований системний підхід до керування на підприємстві з'явився в 1905 році, одержав сильний поштовх до розвитку після Другої Світової війни й активно продовжує розроблятися в наші дні.

Сучасні технології й екологічні проблеми сучасності. Екологія й економіка: разнонаправленный характер економічних і екологічних інтересів. Взаємодія в системі "виробництво - навколишнє середовище".

Концепція розвитку ринку вторинних ресурсів. Стан проблеми. Мети і задачі розвитку ринку вторинних ресурсів. Основні напрямки мір, що сприяють розвитку ринку вторинних ресурсів.

Екологічна безпека. Поняття про екологічну безпеку. Термінологія в області екологічної безпеки. Які перспективи в екологічної безпеки?

Економіка і навколишнє середовище. Екологія з погляду економіки. Проблема недостачі ресурсів. Ціна, що платить суспільство за забруднення навколишнього середовища. Передумови для ресурсосберегающего виробництва. Економічний ріст і валовий національний продукт.

Эко-эффективность і сучасна економіка. У країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою екологічні витрати предприятий-загрязнителей навіть при високому рівні забруднення, як правило, невеликі, а прийняті норми екологічних платежів неадекватні наносимому екологічному збитку.

Зміст важких металів у морепродуктах. Для підтвердження еколого-епідеміологічної ролі морепродуктов у виникненні різних патологічних станів насамперед необхідно виявити ступінь нагромадження різних хімічних елементів у біологічних тканинах.

Радіоекологічна обстановка. Глобальні радіоактивні випадання. Радіоекологічна обстановка на акваторії затоки Петра Великого. Радіоекологічна обстановка у Владивостоці.

Мікроелементи в навколишнім середовищі й у волосс дітей. Мікроелементи відіграють важливу роль у функціонуванні всіх живих організмів. Чи надлишок недолік в організмі окремих хімічних чи елементів їхніх з'єднань нерідко приводить до виникнення патологічних станів.

Забруднення морської акваторії. Владивосток займає весь прибережний простір між Амурською й Уссурійською затоками й у силу відсутності в нього системи очисних споруджень відводить усі стоки в прилягаючі акваторії, використовуючи їхній як природний резервуар для нечистот.

Чим ми дихаємо. Слизувата оболонка носової порожнини з безліччю ресничек, начебто волога щітка, збере велику частину шкідливого пилу, мікробів, не пропустить їх у легені. Частіше звільняйте слизувату носа від пилу, що нагромадилося.

Глобальне потеплення, посилення землетрусів і стихійних лих унаслідок виснаження озонового шару. У статті наводяться дані по прямого зв'язку посилення ураганів, повеней, посух і землетрусів із глобальним виснаженням озону й аномально швидкими темпами потеплення.

Роль лісу в экосистемах Далекого Сходу. ес розглядалася або як перешкода на шляху розвитку прогресу, або як товар, якому можна продати, одержавши прибуток, Однак таке відношення до природи не залишилося безкарним.

Диоксины - фундаментальний фактор техногенного забруднення живої і неживої природи. В останні чверть століття до великого переліку екологічних лих, що загрожують цивілізації, додалася ще одна - небезпека загальпланетарного отруєння середовища нашого обитания диоксином і родинними з'єднаннями.

загрузка...

<<     1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >>    ...    226
Усього сторінок: 226