Реферати

Реферати по авіації і космонавтиці

SR-71A(B/C). Стратегічний розвідник. Московський державний авіаційний інститут (Технічний університет) РЕФЕРАТ по введенню в авіакосмічну техніку. SR-71 "BlackBird" стратегічний розвідник.

Авиаракетно-космическая промисловість США. Далекосхідний державний університет. Владивостокський інститут міжнародних відносин країн АТР. Факультет міжнародних відносин.

Автоматизоване проектування деталей крила. УВЕДЕННЯ На всіх етапах створення нових виробів - від проектування до виготовлення, приходиться вирішувати різноманітні геометричні задачі. В одних областях ці задачі відіграють підлеглу роль, в інші - функціональні якості виробу вирішальним образом залежать від зовнішніх форм окремих вузлів і взаємного їхнього компонування.

Балістичні ракети стратегічного призначення. Міжконтинентальна балістична ракета Р-7 (8ДО71) / Р-7А (8ДО74)/ SS-6 (Sapwood) Тактико-технічні характеристики Стартова маса, т 283,0 Маса корисного навантаження, кг

Буран. "" - радянський крилатий орбітальний корабель багаторазового використання. Призначений для виведення на орбіту навколо Землі різних космічних об'єктів і їхнього обслуговування; доставки модулів і персоналу для зборки на орбіті великогабаритних споруджень і міжпланетних комплексів; повернення на Землю несправних чи супутників, що виробили свій ресурс; освоєння устаткування і технологій космічного виробництва і доставки продукції на Землю; виконання інших грузопассажирских перевезень по маршруті Земля-космос-Земля, рішення ряду оборонних задач.

Венера. Венера - друга по відстані від Сонця і найближча до Землі планета Сонячної системи. Середня відстань від Сонця 108 млн. чи 0.7 а. е. Період звертання довкола нього - 225 доби. Під час нижніх з'єднань може наближатися до Землі до 40 млн.

Зовнішня заборгованість держави. Шляху підвищення користі. Ы Фясил: Хаrиъи боrъ, Онун мащиййяти вя мейдана gялмяси сябябляrи. 1.1 Хариъи боръун мейдана эялмяси сябябляри вя онун мцасир проблемляри. Мцасир инкишаф мярщялясиндя игтисади вя сосиал ислащатлар програмларынын щяйата кечирилмяси цзря бюйцк хяръляр иля баэлы дахили ресурсларын чатышмамазлыьыны щисс едян юлкя, бир гайда олараг дювлят бцдъяси вя тядиййя балансынын кясири проблеми иля гаршылашыр.

Гидро-климатические умови на космічних знімках. Зміст Уведення___________________________________________ 1 Методичні питання використання дистанційної інформації___________________________ 3

Цивільні і військові літаки на міжнародній авіаційно-космічній виставці ФАРНБОРО-92. РЕФЕРАТ ЦИВІЛЬНІ І ВІЙСЬКОВІ ЛІТАКИ НА МІЖНАРОДНІЙ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІЙ ВИСТАВЦІ "ФАРНБОРО-92" ЗМІСТ стор. Уведення 4 Російські й українські літаки і вертольоти 5

Дані по В62М. Основні дані літака Мул-62м (Д-30КУ) ПАРАМЕТР ВЕЛИЧИНА РОЗМІРНІСТЬ Екіпаж (пілоти+бортпровідники) Чіл. Максимальна комерческая навантаження (Gгр.)

Іркутський Авіазавод. Муніципальна загальноосвітня установа "Середня школа № 34" РЕФЕРАТ ІРКУТСЬКИЙ АВІАЗАВОД Виконала: Учениця 11 класу "У" Симошина Жанна ІРКУТСЬК 2002

Дослідження космосу. Перед нами таємниці обнажатся, Возблещут далекі світи... А. Блок УВЕДЕННЯ ВСЕСВІТ - споконвічна загадка буття, що надить таємниця назавжди. Тому що немає кінця в пізнання. Є лише безупинне подолання границь невідомого. Але як тільки зроблений цей крок - відкриваються нові обрії. А за ними - нові таємниці. Так було, і так буде завжди.

Дослідження планети Венера космічними апаратами. МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ (ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ) Реферат по дисципліні: "Введення в ракетно-космічну техніку" на тему:

Комплексне дослідження природних ресурсів Республіки Бурятія на основі даних дистанційного зондування. Московський Державний Університет Геодезії і Картографії (Миигаик) Кафедра АКС Курсовий проект Комплексне дослідження природних ресурсів Республіки Бурятія на основі даних дистанційного зондування.

Конституционо-правовые основи державної служби. Міністерство утворення Російської Федерації Тюменський державний університет Інститут держави і права Спеціальність: Державне і муніципальне керування

Конструювання ДЛА РДТТ. Зміст. Стр. Анотація. Завдання. Вибір оптимальних параметрів. Зміна поверхні горіння за часом. Профілювання сопла. Розрахунок ТЗП. Наближений розрахунок виходу двигуна на режим по

Космизм. Зміст......2 Уведення......3-4 Федоров Н. Ф. Біографія ......5-9

Космічне сміття - погроза безпеки космічних польотів. Д. В. Маринин Аерокосмічний ліцей на базі Національного аерокосмічного університету ім. Н. Е. Жуковського "ХАИ" До третього тисячоріччя людство активне вивчає і досліджує космос. Число космічних польотів росте, але вони постійно вштовхуються з поруч проблем. Однієї з таких проблем - проблем екології космосу, є питання про його забруднення об'єктами так називаного космічного сміття.

Курсовий проект по несущим конструкціях і механізмам (опір матеріалів). Зміст Завдання на проектування ...... 2 Опис механізму ...... 3 Вибір електродвигуна ...... 4 Кінематичний розрахунок механізму ...... 5


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >>    ...    16
Усього сторінок: 16