Реферати

Реферати по безпеці життєдіяльності

Охорона й умови праці в Красноярськом краї. Статистичний аналіз умов праці на промислових підприємствах Красноярського краю.

Введення в курс ергономіки. Психофізіологічна сутність і структура трудової діяльності. Фактори діяльності, що викликають стомлення. Характеристика емоційних станів оператора.

Системний підхід до нормативного регулювання безпеки при звертанні з ра-диоактивными відходами. У Російській Федерації діє комплекс об'єктів використання атомної енергії, на яких до дійсного часу накопичені і продовжують накопичуватися РАО різного виду.

Пропозиції по ідеології технічного регулювання в облас-ти використання атомної енергії. Федеральний закон "Про технічне регулювання" [1] містить ряд неясних, неточних, а іноді помилкових правових норм.

Статті про стан розробки федеральних норм і правил в області використання атомної енергії. Вивчення досвіду застосування ФНП має актуальне значення також у зв'язку з постановкою перед НТЦ ЯРБ задачі оптимізації розробленого комплекту ФНП, що регулюють безпеку атомних станцій.

Удосконалювання оцінки травмобезопасности робітників місць. В даний час у країні проводиться велика і трудомістка робота з атестації робочих місць (АРМ) за умовами праці на підприємствах і в організаціях. На жодному з підприємств , де вона проведена, не виникло сумнівів у необхідності цієї роботи.

Фактори ризику. Фактори ризику побутового і виробничого середовища. Вибір джерела світла. Спосіб життя й індивідуальна безпека. Умовні і безумовні рефлекси.

Контрольна робота з охорони праці. Шум як гігієнічний фактор - це сукупність звуків різної частоти й інтенсивності, що сприймаються органами слуху людини і викликають неприємне суб'єктивне відчуття.

Науково-методичний супровід створення систем фізичного захисту об'єктів. Сучасний стан проблеми забезпечення безпеки потенційно небезпечних об'єктів, до якимсь відносяться й об'єкти паливно-енергетичного комплексу країни, визначається безліччю факторів.

Електромагнітні полючи. Електромагнітні полючи застосовуються для очищення напівпровідникових матеріалів, вирощування напівпровідникових кристалів і плівок, локалізації газів, пресуванні синтетичних матеріалів.

Розслідування й облік порушень при звертанні з радіаційними джерелами і радіоактивними речовинами в Росії. У Російській Федерації поняття "радіаційна аварія" установлена Федеральним законом "Про радіаційну безпеку населення". Відповідно до цього закону, "радіаційна аварія - утрата керування джерелом іонізуючого випромінювання.

Радіоактивні випромінювання як джерело інформації про підприємства атомної промисловості і їхньої продукції. Радіоактивні відходи підприємств атомної промисловості, стратегічне устаткування, сировина, готова продукція.

Хімічна зброя. Визначення хімічної зброї. Стійкість ОВ. Фізіологічний вплив. Засоби і способи застосування. Характеристика основних отруйних речовин. Сигнал "Хімічна тривога". Правила поведінки і дії населення у вогнищі поразки.

Поразка електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Перша допомога при поразці електричним струмом. Ймовірні причини поразки. Небезпечні фактори в побуті і поза будинком. Міри безпеки в побуті і поза будинком. Небезпечні фактори на виробництві.

Пожежна безпека. Пожежа як фактор техногенної катастрофи. Причини виникнення пожеж на підприємствах. Автотранспортні підприємства. Підприємства машинобудування. Лабораторії. Заходу для пожежної профілактики. Способи і засоби гасіння пожеж.

Пожежна і вибухова безпеки. Горіння - быстропротекающее хімічне перетворення речовин з виділенням великої кількості тепла і сопровождающееся яскравим полум'ям. Воно може з'явитися результатом окислювання, т. е з'єднанням пальної речовини з киснем.

Інфрачервоне випромінювання. Вивчення оптичного діапазону. Біологічна дія ИК випромінювання. Нормування ИК випромінювання.

Предмет охорони праці. Терміни і визначення. Цілком нешкідливих і безпечних виробництв не існує. Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних і лечебно профілактичних заходів і засобів.

Вимоги безпеки до систем, що знаходиться під тиском. До судин (системам) під тиском відносяться ємності, заповнені стиснутими, зрідженими і розчиненими газами і рідинами, компресори, балони, парові казани, а також трубопроводи, призначені для транспортування газів, пар і рідин.

Роль соціального партнерства в рішенні проблем охорони праці". У процесі життєдіяльності людина повинна вжити заходів для свого захисту від несприятливих факторів навколишнього середовища. Міри ці різноманітні. Вони повинні захищати людини, як у побуті, так і на роботі.


<<     1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >>    ...    131
Усього сторінок: 131