Реферати

Реферати по ботаніці і сільському господарстві

Робоча програма за фахом Система машин у лісовому господарстві і лісовій промисловості. Міністерство загального і професійного утворення Російської Федерації. Оренбурзький Державний Аграрний Університет. Кафедра "Сільськогосподарські машини".

Розвиток агролизинга в Республіці Казахстан. Рецензія на магістерську роботу Джаржанова М. на тему: ”Розвиток агролизинга в Республіці Казахстан” Після тривалої трансформаційної кризи, що супроводжується великим спадом виробництва і зубожінням значної частини населення, потрібна така стратегія економічного розвитку, що якнайшвидше забезпечила б стійкий ріст із досить високими темпами і якісним “наповненням” його, помітно поліпшила б життєві умови основної маси населення.

Розмноження папоротей в оранжерейних умовах. Міністерство утворення Російської Федерації Уссурійський державний педагогічний інститут Черних Тетяна Анатоліївна Розмноження папоротей в оранжерейних умовах

Розробка науково обґрунтованої системи застосування добрив для польової сівозміни Прикубанського району учхоза Кубан. С П П N60 N60 Нитроаммофоска N30P30 N30P30 K30 2 8 Оз. пшениця 0.5 1.5 1 P60 P90 15:15:15 K30 K60 K60 Суперфосфорит .40 P60 P20 P80 2 +N60 +N60 Хлористий калій

Рапс, вирощування і перспективи в РБ. БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат на тему: РАПС, ВИРОЩУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ В РБ студента біологічного факультету 2 курси 2 групи Костеневича А. А. і Мороз А. В.

Рослинництво. ЗМІСТ: Уведення...... 3 Розділ 1 Місце і роль рослинництва в народно- господарському комплексі Російської Федерації...... 5

Розрахунок конструкцій будинку млина. РЕФЕРАТ Пояснювальна записка с., 2 листи формату А2 і 1 лист формату А1 графічного матеріалу. Розрахунок конструкцій будинку млина агрофірми імені Цюрупа.

Розрахунок збирання гною за технологією механізації тваринництва. Міністерство Сільського Господарства Російської Федерації Департамент кадрової політики й утворення Федеральна державна освітня установа

Розрахунок по мінеральних добривах. № хоз-ва зібрано пшениці усього (ц). використання удобр. (ц) площі зан. під оз. пшен. урожайн. пшеницыц /(га). в удобрен. кг / га. попарні произвед.Xi *Yi

Режими і способи збереження зернових мас. Міністерство сільського господарства і продовольства Російської Федерації Департамент кадрової політики й утворення Курганська державна сільськогосподарська академія

Ремонт зрошувальної системи. Міністерство сільського господарства і продовольства Російської Федерації Науковий центр по меліорації і раціональному природокористуванні "Нцирп" Тюменська державна сільськогосподарська академія

Рішення проблеми механізації садівництва і виноградарства. СЕВЕРО - КАВКАЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА І ВИНОГРАДАРСТВА На правах рукопису БОНДАРЕВ Василь Андрійович МЕХАНИКО - ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Роль В. И. Вернадского в розвитку землеробства. Виконав: Студент 2 курси гр.1493 Ларионов Олександр Великий Новгород 2003 рік. Міністерство Утворення Російської Федерації Новгородський Державний Університет

Ріст і розвиток видів роду Acer в умовах інтродукції. Література Базилевская Н. А. Теорії і методи інтродукції рослин. - Москва, 1964 Булигін Н. Е. Фенологические спостереження над деревними рослинами. - Ленінград, 1979

Рибні ресурси їхнє використання й охорона. Північно-Осетинський Державний Університет імені К. Л. Хетагурова РЕФЕРАТ на тему “ Рибні ресурси, їхнє використання й охорона. ” Виконав

Цукровий буряк. БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат на тему: ЦУКРОВИЙ БУРЯК студентки біологічного факультету 2 курси 4 групи Мороз. А. А. Мінськ 2004 р.

Селекція рослин на стійкість до загрязнителям навколишнього середовища. Сучасні живі організми і середовище їх обитания знаходяться під постійним антропогенним тиском. Цей тиск багатоликий і різноманітно. Але загальним для нього є зменшення біологічної розмаїтості, зміна ходу еволюції, генетична ерозія і, як наслідок, падіння якості життя самої людини.

Селекція і насінництво моркви і капусти кольоровий. МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Департамент кадрової політики й утворення МІЧУРІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


<<     1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >>    ...    142
Усього сторінок: 142