Реферати

Реферати по цивільному праву і процесу

Договори в житловій сфері. ЗМІСТ Уведення......3 I. Основні правовий^-цивільно-правові договори в житловій сфері......4 Договір закупівлі-продажу......4

Договори на виконання робіт: поняття, види. С О Д Е Р Ж А Н И Е: Уведення 3 Розділ 1. Генезис правового регулювання договору підряду 5 Розділ 2. Загальні положення про договір підряду 9 2.1. Поняття договору підряду 9

Договори перевезення вантажів на морському транспорті. Міністерство загального і професійного утворення російської федерації кубанський державний університет Кафедра цивільного, трудового й аграрного права

Договр фінансової оренди (лізингу). Зміст стор. Уведення......

Доказу в цивільному процесі. ТАВРИЧЕСКИЙ І СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КУРСОВА РОБОТА N1 ПО ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕМА: ДОКАЗУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Докази і процес доведення в цивільному праві. Російська Федерація Міністерство загального і професійного утворення Ставропольський університет Юридичний факультет Кафедра цивільного права

Доведення і докази в цивільному процесі. Зміст: Курсової роботи з дисципліни "цивільне процесуальне право" На тему " доведення і докази в цивільному процесі" Зміст: 1

Житлове право. Відповіді на питання по Житловому законодавству Латвійської Республіки. 1. Правові принципи денаціоналізації і повернення домоволодінь у ЛР. Домоволодіння повертаються колишнім власникам, яким вони належали на момент націоналізації, чи їхнім спадкоємцям. Якщо націоналізоване домоволодіння не збереглося, перейшло у власність сумлінного чи набувача якщо собственникили його спадкоємці не бажають одержати його назад, що був чи власник його спадкоємці мають право на компенсацію.

Заповіт. Зміст Уведення 1. Цивільно-правова природа заповіту 2. Форма заповіту 3. Зміст заповіту 4. Скасування і зміна заповіту 5. Придбання спадщини

Висновок договору. Зміст: Висновок договору. Оферта. Наслідку, породжувані офертой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Акцепт і його характерні риси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Висновок договорів. Міністерство утворення Російської Федерації КУБАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Юридичний факультет Кафедра Цивільного права і процесу

Законна сила судового рішення. Зміст Уведення ......5 Поняття і значення законної сили судового рішення ......9 Поняття законної сили судового рішення ......9

Законодавче регулювання діяльності підприємств і підприємництва. ПЛАН. Уведення. І. Законодавче регулювання діяльності підприємств і підприємництва. § 1. Закон України про підприємства від 27.03.91. § 2. Закон України про підприємництво.

Законодавство по цінних паперах. П л а н : Загальна характеристика цінних паперів. Акції, облігації. Державні короткострокові облігації. Чек. Вексель і депозитні сертифікати. Загальна характеристика цінних паперів.

Застава Неустойка. Дисципліна "Цивільне право" Тема курсової роботи "Застава і неустойка. Сутність, особливості" 2004 1 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТАВІ РЕЧОВИХ ПРАВ І ВИМОГ

Застава як спосіб забезпечення зобов'язання. Інститут права, соціального керування і безпеки Юридичний факультет Курсова робота з цивільного права на тему: Застава як спосіб забезпечення

Застава, як спосіб забезпечення зобов'язань. Зміст Уведення 2 Застава 4 Умови і форма договору про заставу 13 Права та обов'язки сторін за договором застави 18 Звертання стягнення на закладене майно 22

Захист авторських прав. венні дії, а також правом вимагати визначеного поводження від зобов'язаних облич1. Такому розумінню права на захист протистоїть більше поширення, що одержує усе, серед фахівців думка, відповідно до якого право на захист являє собою самостійне суб'єктивне право2.


<<     1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    >>    ...    24
Усього сторінок: 24