Реферати

Реферати по журналістиці

Історія польської преси. Етапи становлення польської преси. Вплив російської еміграції на польську пресу в період 1918-1989 р. Сучасна польська журналістика. Основні методи впровадження польських газет на регіональні і місцеві ринки. Найбільш популярні газети в Польщі.

Історія преси XIX в.. Історія розвитку і становлення системи періодичних видань наприкінці XVIII - початку ХХ вв. Характерні риси англійських і американських засобів масової інформації XIX в. Аналіз діяльності найбільш відомих російських друкованих видань царської Росії XIX в.

Історія цензури XIX століття. Розгляд поняття цензури як контролю влади за змістом розповсюджуваної масової інформації з метою обмеження шкідливих зведень. Ознайомлення з даними про подвергании цензуру ідей лібералів і "интеллигентствующих" представників суспільства ХІХ в.

Історія цензури в СРСР. Суспільно-політична обстановка в Росії після перемоги Жовтневої революції 1917 року, зародження і розвиток інституту цензури в СРСР. Характеристика і специфіка роботи партійних видавництв, їхнє призначення і ступінь впливу на світогляд мас.

Історія язанского телебачення. Особливості історії Рязанського обласного радіотелевізійного передавального центра, умови створення, формування. Загальна характеристика рязанських телекомпаній: ГТРК ОКА, ОГТРК Край Рязанський, Телерадіокомпанія "Луна", СТС - Рязан, 9-ий телеканал.

Джерела инфорации, портрет публіциста, принципи журналістської етики і методи контролю за ними. Принципи журналісткою етики і методи контролю за ними. Достовірні і недостовірні джерела інформації. Компетентні і некомпетентні джерела інформації. Створення й оцінка портрета, опис його відповідно до професійної етики журналістів.

Джерела фінансування російських СМИ. СМИ в дореформений період. Труднощі, що виникли після реформ. Джерела фінансування російських СМИ. Дотації і субсидії. Пошук колективних форм керування економікою. Інтервенція приватного капіталу в журналістику. Спонсорство через рекламу.

Як впливає журналістський текст на аудиторію. Продукт журналістської творчості - текст, що носить характер системного утворення. Документальна природа журналістських повідомлень дозволяє зробити висновок про об'єктивність як головній характеристиці журналістського тексту. Цінність інформації.

Канали цілеспрямованого формування суспільної думки про МНТК "Мікрохірургія ока". Формування суспільної думки і його роль в успішному існуванні різних підприємств. Характеристика засобів масової інформації (СМИ). Грамотна робота МНТК "Мікрохірургія ока" зі СМИ - важливий фактор у процесі створення суспільної думки.

Канали цілеспрямованого формування суспільної думки про ТОВ "Русинтерфарм": порівняльна ефективність. Дослідження каналів цілеспрямованого формування суспільної думки жителів м. Калуга про роботу ТОВ "Русинтерфарм". Засобу масової інформації як регулятор суспільної думки. Теоретичні поняття "суспільна думка", "громадськість".

Каталог видавництва як засіб реклами книг, його роль у маркетинговій кампанії видавництва. Маркетинг у книжковому бізнесі. Реклама: торгова реклама, споживча реклама, новорічна реклама. Роль рекламного агентства. Просування книги і стимулювання збуту. Каталоги: сезонні каталоги, тексти для каталогу, бланки замовлень. Книжкові клуби.

Кінорежисер Дзига Вертов. Біографія і творчий шлях Дзиги Вертова. Вертов і революційний киноавангард. Фільм "Одинадцятий" як перший досвід кинописи Дзиги Вертова. Індивідуальна манера монтажу Дзиги Вертова. "Киноглаз" як поетична киноправда і теорія "Життя врасплох".

Класифікація засобів масової інформації й історія їхнього розвитку. Характеристика видів і типів друкованих періодичних видань - газет, журналів і альманахів. Історія винаходу радіо, телебачення й інтернету як видів засобів масової інформації. Сутність і особливості функціонування інформаційних агентств.

Книга. Основні функції і властивості. Книга як носій людської думки і твір мистецтва. Винахід друкованого верстата. Існуючі визначення понять "книга". Аналіз і порівняння функцій і властивостей книги і документа в історичному контексті. Текстові добутки печатки.

Книгодело. Застосування високого друку при виготовленні поліграфічної продукції. Синтез кольору в поліграфії. Цифрова цветопроба. Особливості пристроїв безконтактної печатки. Області їхнього застосування. Виготовлення видань, скомплектованих вкладкою і добіркою.


<<     1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >>    ...    45
Усього сторінок: 45