Реферати

Реферати по інформатиці

загрузка...
Проектування локальної обчислювальної мережі Створення локальної. Уведення Сучасне суспільство вступило в постіндустріальну епоху, що характеризується тим, що інформація стала найважливішим ресурсом розвитку економіки і суспільства. У руслі загального розвитку високих технологій основний внесок в інформатизацію всіх сфер життя вносять комп'ютерні технології.

Проектування локальної мережі 2. Лабораторна робота № 1 Проектування локальної мережі Ціль роботи: Вивчити основні топології мереж і стандарти ліній зв'язку, виявити достоїнства і недоліки ліній зв'язку локальних мереж.

Проектування локальної обчислювальної мережі Принцип діяльності. Введення В даній розрахунково-графічній роботі розглядаються основні етапи проектування локальної обчислювальної мережі відділу тестування ПО ТОВ "Магма комп'ютер". В даний час використання обчислювальних мереж дає підприємству численні можливості. Метою використання обчислювальних мереж на підприємстві є підвищення ефективності його роботи, наприклад, у збільшенні прибутку підприємства.

Організація локальної обчислювальної мережі на підприємстві. МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ПРОФЕСІЙНОГО УТВОРЕННЯ РЕСПУБЛІКИ САХА (ЯКУТІЯ) ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ УСТАНОВА СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ

Методи розфарбовування поверхонь метод Гуро, Фонга, трасування променів, переломлення світла. Тема: Методи розфарбовування поверхонь (метод Гуро, Фонга, трасування променів, переломлення світла) ЗМІСТ УВЕДЕННЯ......3

Створення розрахункових додатків і програми пошуку в базі даних у середовищі Delphi 7 0. Міністерство Утворення Російської Федерації Федеральне агентство по утворенню Південно-Уральський Державний Університет Кафедра "Технологія машинобудування"

База даний Господарський облік футбольного клуба. Федеральне агентство по утворенню Державна освітня установа вищого професійного утворення ‹‹курский державний технічний университет››

Розрахунок переданої частини телемеханіки. Федеральне агентство залізничного транспорту Омський державний університет шляхів сполучення Кафедра "Автоматики і систем керування"

Сучасні засоби автоматизації проектування економічних інформаційних систем. Бочкарева Е. В. Горно-Алтайськ Державний Університет luna-88@bk.ru Ціль даної доповіді - спробувати описати й обґрунтувати один з можливих підходів до аналізу і вибору засобів проектування інформаційних систем досить великого масштабу

Вибір мережної інформаційної системи. Курсовий проект Вибір мережної операційної системи Зміст Уведення 1. Вибір мережної операційної системи 2. Проектна частина 2.1 Загальний опис підприємства

Пристрій для виміру температури в індустріальних системах і розробка програми для висновку. Міністерство загального і професійного утворення Російської Федерації. Державний університет систем керування і радіоелектроніки. Кафедра промислової електроніки (Прэ)

Розробка автоматизованого робочого місця оператора автотранспортного підприємства. Уведення Зростаючі темпи інформатизації суспільства підвищують значення обчислювальної техніки в управлінських процесах. Використання можливостей сучасної обчислювальної техніки для автоматизації процесу обробки інформації дозволяє збільшити продуктивність праці, підвищити ефективність роботи з документами і прискорити обмін управлінською інформацією.

Створення програмного забезпечення для автоматизованого робочого місця реєстрації і документування. Зміст Уведення Технічне завдання Апаратне забезпечення Програмне забезпечення Інформаційне забезпечення 5. Структура мережі 5.2 Програмне забезпечення

Розробка інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця бухгалтера по обліку ос. Зміст УВЕДЕННЯ 3 1 Опис предметної області 4 1.1 Характеристика підприємства 4 1.2 Організаційна структура об'єкта автоматизації 7 1.3 Рух потоків даних 8

Сутність терміна інформація. Сутність терміна - інформація Правове визначення поняття "інформація" дано у федеральному законі від 27 липня 2006 року № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" (Стаття 2): "інформація - зведення (повідомлення, дані) незалежно від форми їхнього представлення".

Лінійні електричні ланцюги 2. Курсова робота "Лінійні електричні ланцюги" Уведення Для рішення поставленої задач використовується мова З++. На сьогоднішній день він є одним з найпоширеніших мов програмування. Його перевагами є гнучкість, переносимость, універсальність. На цій мові написані самі розповсюджені на сьогоднішній день операційні системи, такі як Windows і Linux.

Створення treeview у Delphi. Форма: Листинг програми unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, XPMan, SRColBtn, SRGrad, IniList, ImgList;

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    >>    ...    179
Усього сторінок: 179