Реферати

Реферати по інформатиці

Цифровий фільтр високої частоти. Розробка й обґрунтування структурної схеми пристрою. Складання й опис принципової схеми пристрою. Розробка і налагодження програми мовою AHDL. Визначення швидкодії, імпульсної і перехідної характеристик фільтра.

Проектування корпоративних інформаційних систем і керування. Загальне представлення про інформаційну систему. Загальна класифікація архитектур інформаційних додатків. Засоби і методології проектування, розробки і супроводи файл-серверних додатків.

Технічні рішення побудови міської операторської мережі на базі технології Optical Ethernet. Технологія Ethernet дозволяє будувати межузловые з'єднання довжиною до 100 км без проміжного посилення і регенерації при потенційно необмеженій пропускній здатності.

Проектування мережі підприємства. Результатом еволюції комп'ютерних технологій з'явилися обчислювальні мережі. Обчислювальна мережа - це складний комплекс взаємозалежних і узгоджено функціонуючих програмних і апаратних компонентів.

Автоматизація робочого місця у фінансовому відділі. Принципи створення автоматизованого робочого місця. Задачі фінансового відділу підприємства, розподіл функцій по робочих місцях. Склад, характеристика, обґрунтування вибору системного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів.

Автоматизований облік товарного обороту дистрибьюторов. Розробка програми "Задача про стройову записку" для автоматизації процесу рішення задач оптимізації. Основні задачі і функції підлягаючі автоматизації. Вимоги до параметрів технічних засобів. Опис процесу налагодження й іспити програми.

Алгоритм роботи програми "Консультант Плюс". Характеристика програми "Консультант Плюс", що надає широкі сервісні можливості по оперативному доступі і професійній роботі з юридичною інформацією. Склад систем сімейства й інформаційних банків. Робота зі списком документів.

АСОИ на підприємствах торгівлі. Необхідність і ефективність впровадження АСОИ на підприємствах торгівлі. Розробка і впровадження комплексної інформаційної системи в торгівлю. Електронне торгове устаткування. Торгові підприємства у всесвітній комп'ютерній мережі й електронній комерції.

Вступний курс у PHP. Синтаксис мови РНР, його перемінні і чутливість їхніх імен до регістра. Гнучкість у відношенні типів перемінних, перетворення типів. Набір основних типів даних при роботі з перемінними. Методи передача перемінних скрипту. Оператори циклу і вибору.

Клас "Вантажний ліфт". Побудова абстрактної моделі класу "вантажний ліфт". Побудова діаграми класу. Побудова діаграми модулів. Структура класу "вантажний ліфт". Формальний опис класу. Опис структур даних. Інструкція програмісту. Демонстраційна програма.


<<     1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >>    ...    179
Усього сторінок: 179