Реферати

Реферати по інформатиці

загрузка...
Робота з персональним комп'ютером. Поняття комп'ютера, його сутність і особливості, історія і передумови появи і розвитку. Класифікація ЕОМ, їхні різновиди і характеристика. Сутність і роль в ЕОМ програмного забезпечення, його рівні. Місце операційної системи в роботі комп'ютера.

Розробка автоматизованого робочого місця бібліотекаря за допомогою середовища програмування 1С: Підприємство. Проектування системи обліку для бібліотеки: розробка бази даних, у якій описані найменування книг, що маються в бібліотечному фонді, і постійні читачі, створення друкованих форм (звітів про прийом і видачу видань) і інтерфейсу для користувачів.

Розробка класу в PHP. Основні поняття объектно-ориентированного програмування в PHP5. Структурний і объектно-ориентированный підхід. Клас як абстрактний тип. Реалізація класу. Конструктори і деструктори. Функція l_visited_style зміна стилю посещенных посилань.

Розробка модуля перевірки діапазону вихідних даних і перебування номера першого символу в рядку. Розробка модуля для обчислення значення функції, що згодом підключається до програми уведення вихідних даних з контролем допусимого значення в таблицю. Проектування модуля для роботи з рядками і для обробки масивів текстової інформації.

Розробка програмного модуля. Структурна діаграма програмного модуля. Розробка схеми програмного модуля і користувальницького інтерфейсу. Реалізація програмного модуля: код програми; опис використаних операторів і функцій. Вид користувальницької форми з заповненою матрицею.

Розробка програмного забезпечення по автоматизації навчального процесу в коледжі. Постановка задачі автоматизації навчального процесу коледжу й опис предметної області. Робота з базами даних у Delphi: способи, компоненти доступу до даних і роботи з ними. Мова запитів SQL. База даних у Microsoft Access і результати досліджень.

Розробка програмного продукту мовою високого рівня. Програма для обираної одиниці виміру (градуси чи Фаренгейта Цельсия) і для значення температури, що задається, у цій одиниці виміру. Середовище Delphi. Системні вимоги. Блок схема програми. Інтерфейс. Тестування і супровід програми.

Розробка програмного продукту мовою високого рівня. Складання програми. Середовище Delphi - механізм, що забезпечує ефективну роботу програміста. Складання програми, що виводить для обираної одиниці виміру (кілометри в годину, милі в чи годину вузли) значення швидкості в інших одиницях виміру.

Розробка програмних продуктів. Ефективність і оптимізація програм. Розробка програмних продуктів. Забезпечення якості програмного продукту. Призначення, область застосування, вимога до програмного продукту. Вимоги до функціональних характеристик, надійності, сумісності.

Розробка універсального шестиканального термометра. Розробка приладу для виміру температури, що передає параметри через послідовний інтерфейс RS-232. Створення принципової й електричної схем приладу, програми для мікроконтролера і реальної моделі універсального шестиканального термометра.

Розробка фізичної моделі бази даних "Облік характеристик сигналів телемеханіки". Аналіз аналогів створюваної АИС. Основні використовувані методи розробки, опис моделі життєвого циклу. Способи підтримки цілісності бази даних і бізнесів-процесів, опис інтерфейсу системи. Організація політики безпеки і доступу до БД.

Розробка економічного ядра модуля ERP системи. Кілька визначень ERP системи. Походження, розвиток, ознаки. Що дає впровадження. Особливості розробки програм на Java. Проектування і реалізація модуля ERP системи. Економічна схема торгової діяльності. Приклад реалізації схеми.

Розробка элективного курсу "Основи штучного інтелекту". Визначення знань і придбання знань людиною. Види знань і способи їхнього представлення. Придбання і витяг знань. Візуальне проектування баз знань як інструмент навчання. Програмне забезпечення для проведення лабораторних робіт.

Розробка електронного офісу. Концепція електронного офісу, макет офісного приміщення. Штатний розклад організації і проектування автоматизованих робочих місць. Критерії вибору технічних засобів і програмного забезпечення. Значення міжнародних класифікацій інформації.

Семантичний аналізатор. Місце компілятора в програмному забезпеченні. Принципи роботи й автоматизація побудови синтаксичного аналізатора. Дерево розбору і його перетворення в дерево операцій. Призначення й етапи семантичного аналізу. Ідентифікація мов програмування.

Системи автоматизованого проектування. Основні напрямки розвитку системи автоматизованого проектування, склад його лінгвістичного забезпечення. Призначення і принциповий пристрій введення-висновку інформації. Сутність і групи мов програмування, їхня роль у переробці інформації.

Системи автоматизованого проектування і PLM-системи. Передумови впровадження систем автоматизованого проектування. Умовна класифікація САПР. Аналіз програм, що дозволяють вирішувати інженерні задачі. Система керування життєвим циклом продукту - Product Lifecycle Management, її переваги.

Системи автоматизованого проектування і креслення. AutoCAD як одна із самих популярних графічних систем автоматизованого проектування, коло виконуваних нею задач і функцій. Технологія автоматизованого проектування і методика створення креслень у системі AutoCAD. Створення і робота із шаблонами.

Системи керування кадрами. Основні зведення про підприємство: виробнича структура, керування технологічними процесами. Склад технічних засобів обробки даних і використовуваного програмного забезпечення. Характеристика автоматизованої системи керування "Кадри".

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    >>    ...    179
Усього сторінок: 179