Реферати

Реферати по закордонній літературі

Ю. Кристева і літературний семанализ. Наукові праці філософа і письменника Ю. Кристевой: "Полилог", "Руйнування поетики", "Семіотика". Формулювання поняття интертекстуальности, проведення досліджень в області межтекстовых взаємодій. Визначення семанализа, генотекста і интертекста.

Аналіз категорій часу і простори в романах "Будинок без хазяїна" і "Більярд о пів на десяту" Генріха Белля. Творчість Генріха Белля і його внесок у відродження німецької літератури. Дуалізм прочитання добутків Белля у вітчизняних і закордонних дослідженнях. Аналіз категорій часу і простори в романах "Будинок без хазяїна" і "Більярд о пів на десяту".

Ибрагимов Галимджан Гирфанович. Ибрагимов Галимджан Гирфанович - письменник, багатогранна особистість, художник і духовний учитель татарського народу. Втілення основних принципів соціалістичного реалізму в добутках письменника. Робота в журналах і політичній діяльності.


1    ...    <<     93  94  95  96  97  98  99  100  101  102   103
Усього сторінок: 103