Реферати

Реферати по логіці

Судження. Тема № 3 : як форма мислення. План . Загальна характеристика судження . Види суджень. Відношення між судженнями . Визначити вид наступних суджень : а) усяке поняття має обсяг

Теорія аргументації. Яким же апаратом розташовувала риторика для рішення своїх задач? Це, по-перше, розвита ще Аристотелем теорія аргументації і, по-друге, теорія мовних засобів переконання (насамперед теорія тропів і фігур), особливо докладно розроблена античною риторикою. Зупинимося спочатку на теорії аргументації.

Теорія і гіпотеза. Теорія Сутність теорії Теорія - це вища, сама розвита організація наукових знань, що дає цілісне відображення закономірностей деякої сфери дійсності і являє собою знакову модель цієї сфери. Ця модель будується таким чином, що деякі з її характеристик, що мають найбільш загальну природу, складають її основу, інші ж підкоряються основним чи виводяться з них за логічними правилами.

Вимоги до оформлення кадрових документів. зміст Поняття і види кадрових документів 3 Трудові контракти 5 Накази по особовому складі 8 Трудові книжки 11 Особисті картки 13 Особисті справи 15 висновок 19

Умовивід, судження. Р Е З Ю М Е I П О Н Я Т И Е 1 Відносини між поняттями 1 Визначення понять 3 Розподіл понять 4 Класифікація 4 Обмеження й узагальнення 4 II С У Ж Д Е Н И Е 4 Складне судження і його види 5

Умовиводу за аналогією в математику і фізику. КГТУ ім. А. Н. Туполева Кафедра філософії. Реферат на тему: "Умовиводу за аналогією в математику і фізику" Виконав: студент 4 факультети групи №4113

Евристика. СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕЛЯБІНСЬКА ФІЛІЯ ДОМАШНЯ РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "Евристика" ЮНИТА ТЕМА Методи евристичної діяльності

Екзаменаційні квитки. 1. Предмет і значення логіки Логіка як засіб пізнання об'єктивного світу вивчає абстрактне мислення, досліджує його форми (поняття, судження й умовиводи) і закони, у яких відбувається відображення світу в процесі мислення.

Гіпотеза як форма пізнання. Методологічне значення гіпотези Гіпотезою називають чи висловлення теорію (сукупність визначених висловлень), що представляють собою якесь, припущення, тобто можлива відповідь на деяке питання про існування, про причини якогось явища і походженні його і т. п

Логіка Аристотеля. Вплив Аристотеля помітно в дуже багатьох областях, але особливо в логіку. Під час пізньої античності, коли Платон ще зберігав свою перевагу в області метафізики, Аристотель був визнаним авторитетом у логіку, ким і залишався до кінця середньовіччя. Тільки в тринадцятому столітті християнські філософи визнали його вплив у метафізиці, що було загублено їм після Ренесансу, але його авторитет у логіку залишився.

Логічні основи аргументації. Вправа 2 До даних тез підберіть аргументи, побудуйте демонстрацію, використовуючи один з видів дедуктивного умовиводу. Зразок: а) записуємо тезу: Рогожкин вивчає логіку;

Логіка як предмет. МОДАЛЬНА ЛОГІКА 1. ЛОГІЧНІ МОДАЛЬНОСТІ Модальність - це оцінка висловлення, дана з тієї чи іншої точки зору. Модальна оцінка виражається за допомогою понять "необхідно", "можливо", "доказове", "спростовне", "обов'язково", "дозволено" і т.п. Модальні висловлення - це висловлення, що містять хоча б одне з таких понять.

Логічні парадокси. План: Введення Апорії Зенона - Ахілл і черепаха - Дихотомія - Стадій III. Парадокс брехуна IV. Парадокс Рассела I. Уведення. Парадокс - це два протилежні, несумісні твердження, для кожного з який маються удавані переконливими аргументи. Найбільш різка форма парадокса -

Суперечка. Уведення Error: Reference source not found Види суперечки 3 Логічний такт і манера сперечатися Error: Reference source not found Виверту в суперечці Error: Reference source not found

Роль лейбница. Зміст Уведення Життя і діяльність Лейбница Внесок Лейбница в розвиток символічної логіки Висновок Список використаної літератури Введення

Процес експедирування транспортної компанії ТОВ "Авелена Логістик". Порядок висновку договору перевезення вантажів, пасажирів і багажу. Види транспортних вантажів і опис логистического процесу при експедируванні контейнерів. Оптимізація операцій транспортування: мінімізація витрат і розробка кадрової програми.

Перевезення сипучих вантажів. ФГОУ ВПО "Курганська державна сільськогосподарська академія імені Т. С. Мальцева" Факультет ______________________________________________________

Транспортування логістики. Федеральне агентство по утворенню Державна освітня установа вищого професійного утворення "Санкт-Петербургский державний

Проблеми розвитку транспортного комплексу. Проблеми розвитку транспортного комплексу Проблеми розвитку транспортного комплексу Введення На початку нового тисячоріччя світова економічна система вийшла на якісно новий етап перетворень. Структурні зрушення, що характеризують процеси світового виробництва і міжнародної торгівлі, у значній мірі визначаються змінами, що відбуваються у світовому транспортному комплексі.

Організація складського господарства. Зміст Уведення......3 Розділ 1. Складське господарство на підприємстві ......4 1.1. Види складів, їхнє визначення і функції ......4


<<     1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >>    ...    27
Усього сторінок: 27