Реферати

Реферати по логістиці

Вибір постачальника. Postavka: Якість продукції (KACH); Доставка продукції (DOST); Ціна продукції (SENA); Асортимент продукції (ASSOR); Знижки постійним клієнтам

Логістика. Еволюція поняття “логістика ”. В економічній літературі зустрічаються різні визначення логістики. Приведемо деякі з них. Логістика (Logistics) це:

Логістика. Історія і розвиток поняття логістики. Логістика - наука про планування, керування, контроль і регулюванні руху матеріальних і інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача.

Логистические потоки. Санкт-Петербургский університет економіки і фінансів ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Спеціальність Бухгалтерський облік і аудит 4х м. Особиста справа № 9884290 Контрольна робота "ЛОГІСТИКА"

Оперативно-календарне планування на промисловому підприємстві. Міністерство утворення Російської Федерації Санкт-Петербургский державний технічний університет Факультет "Економіки і менеджменту"

Основи логістики. 1. Опред-иі поняття й етапи розвитку лог-ки Лог-ка відбулася від греч. слова logistike - мистецтво обчислювати, міркувати. Історія виникну-я і розвитий лог-ки іде в далеке минуле. Перші посади логістів появ-сь у Др. Афінах. У період Римської імперії сущ-ли служителі чи логісти логістики, к-ыі заним-сь распред-ем продуктів, формир-ем запасів, обміном м/у провінціями.

Шляху соершенствования вантажних перевезень на різних видах транспорту. ЗМІСТ УВЕДЕННЯ......3 РОЛЬ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Види транспортних засобів використовуваних у комерційній діяльності, особливості їхньої експлуатації......6

Розподільна (збутова) логістика. Зміст: Уведення 3 1. Техніко-економічна характеристика ТОВ ПКФ "Консалекс" 4 1.1. Історія підприємства 4 1.2. Основні техніко-економічні показники роботи підприємства 6

Складування. Referats: "Autobāzes noliktava" Уведення: У даному рефераті мова йтиме про матеріально-технічне постачання автобази і зокрема про роботу складу даного підприємства.

Транспортна логістика. Зміст Транспортна логістика 3 Сутність і задачі транспортної логістики. Види транспортних систем. 3 Вибір виду транспортного засобу 5 Транспортні тарифи і правила їхнього застосування. Сервіс транспортного обслуговування споживачів 8

Транспортна логістика. I. ТРАНСПОРТ. Основні принципи технології перевізного процесу. Підвищення ефективності автомобільних перевезень вантажів зв'язано з технічним удосконаленням рухливого складу автомобільного транспорту і вантажно-розвантажувальних засобів, упровадженням прогресивної технології удосконалюванням організації перевезення вантажів.

Керування запасами на підприємстві Стройсервис. Зміст Зміст 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти логистического підходу при керуванні запасами на підприємстві. 9 1.1. Поняття і роль логістики. 9

Керування морським транспортом. Технико-эксплутационные характеристики судів (вагові, об'ємні, лінійні) Технико-эксплутационные характеристика судна: размерения, вагові й об'ємні характеристики; потужність головної силової установки, швидкість ходу і витрата палива; конструктивні особливості й архітектурний тип; ступінь експлуатаційно-технічної досконалості судна.

Поняття і види договору перевезення вантажів.. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ За договором перевезення транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй відправником вантаж у пункт призначення і видати його управомоченному на одержання вантажу обличчю (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (ст, 72 Основ, ст. 373 ГК).

Аналіз залежності перевезень пасажирів на автомобільному транспорті. Зміст: Введення Основна частина Характеристика досліджуваних показників (значення, класифікації, угруповання, методи розрахунку). Графічна побудова досліджуваних показників за допомогою графіків і діаграм ( лінійні, столбиковые, смугові, секторні).

Варіант квитків по логістиці. зразковий перелік екзаменаційних питань ЛОГІСТИКА Дайте визначення терміна "логістика". Назвіть мету логістики і шість умов, при яких ціль логістики вважається досягнутою.

Логістика_3. 1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ В логіку термін "поняття" позначає думка, у якій узагальнюються і виділяються предмети деякого класу по визначеним загальним і в сукупності специфічним для них ознакам.

Оптимальне завантаження складів і транспортних засобів. Курсова робота "Оптимальне завантаження складів і транспортних засобів" Зміст: Уведення. Задачі проектування Транспортна характеристика заданих вантажів


  1  2    >>
Усього сторінок: 2