Реферати

Реферати по міжнародному публічному праву

Боротьба з наркобізнесом у Кыргызстане. С О Д Е Р Ж А Н И Е Введення ...... . 2 Розділ 1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика злочинів, зв'язаних з незаконним оборотом наркотичних засобів.

Законодавчі основи боротьби з міжнародним тероризмом. Законодавства по боротьбі з тероризмом маються і на національному і на міжнародному рівнях. Після терактів 11 вересня 2001 року багато країн знайшли, що їхнє чи законодавство зовсім не містить спеціального закону про боротьбу з тероризмом, чи закони ці не відповідають вимогам сьогоднішнього дня.

Захист прав людини в період збройних конфліктів. Міністерство загального і професійного утворення Російської Федерації Казанський Державний Університет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Інтерпол. Реферат на тему: "Інтерпол" Виконав: John Doe Владикавказ, 2000 р. Зміст Історія виникнення і розвитку Інтерполу 4 Основні цілі Інтерполу 4

Історія міжнародного права і його науки класичного періоду. Московська Державна Юридична Академія Московський заочний факультет Відділення "Цільова підготовка" Кафедра міжнародного права

Джерела міжнародного економічного права. Московський державний університет комерції Кафедра цивільного права і процесу КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни "Міжнародне право" по темі:

Коллизионная ситуація і вибір права. Контрольна робота з міжнародного приватного права на тему 1: Коллизионная ситуація і вибір правий. Метод міжнародного приватного права студентки 6-го курсу МЗФ МГЮА 8 групи

Конвенція ООН по морському праву 1982 року. Контрольна робота з дисципліни "Міжнародне транспортне право" Студента групи ЗД 51-1 Ризького Інституту Аеронавігації Вдовина Дмитра На тему:

Консульські привілеї і иммунитеты. Зміст Уведення Розділ 1. Імунітет, його функціональний характер. Розділ 2. Привілею і иммунитеты консульських посадових осіб. Розділ 3. Иммунитеты і привілею адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу консульств.

Курс лекцій по міжнародному праву. Лекція N 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 1. Поняття, сутність і функції міжнародного права. 2. Джерела і процес міжнародного правотворчества.

Міжнародний захист соціально-економічних і культурних прав і воль людини. МІНІСТЕРСТВО ЗАГАЛЬНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КУБАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра державного права і керування

Міжнародна організація по стандартизації ИСО. Міністерство утворення Російської Федерації Уральський державний економічний університет Реферат по стандартизації, сертифікації, метрології

Міжнародна організація праці- створення, структура, задачі й організація її роботи. Тема: Междунаролная організація праці Предмет: Економіка і соціологія праці Призначення: курсова робота Формат: WinWord Автор: Ибрагимов Костянтин Сергійович iks@aport.ru

Міжнародно-правовий режим світового океану. "Міжнародно-правові проблеми Арктики й Антарктики" ЗМІСТ УВЕДЕННЯ ...... 3

Міжнародне космічне право. С о д е р ж а н и е. Уведення Розділ 1. Поняття й особливості міжнародного космічного права. Поняття міжнародного космічного права і його місце в системі сучасного міжнародного права.

Міжнародне право. . Конспект. Поняття міжнародного права. Міжнародне право - це система юр норм, що регулюють межгос відносини з метою забезпечення світу і співробітництва. Під межгос розуміються відносини за участю держав, міждержавних організацій і государствоподобных утворень, таких, наприклад, як нація, що боре за державотворення, вільне місто.

Міжнародні збройні конфлікти на сучасному етапі. УВЕДЕННЯ Постановка наукової проблеми, що стосується норм права, застосовуваних у період збройної боротьби, обумовлена досягнутим рівнем розвитку даної галузі міжнародного права, тому що назріла необхідність по-новому підійти до наукової характеристики окремих її положень. Сучасне міжнародне право являє собою складну систему юридичних норм і принципів, у яких знаходять своє вираження об'єктивні закономірності розвитку міжнародних відносин.

Міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру. У міжнародному праві прийнято виділяти міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру. Звичайно під міжнародними карними злочинами розуміються діяння окремих облич, "прямо зв'язані з міжнародними злочинами держав"

Міжнародні економічні договори. УВЕДЕННЯ Розуміння сутності і значення міжнародного права необхідно сьогодні досить широкому колу обличчя, оскільки міжнародне право робить вплив практично на всі сфери сучасного життя. Застосування міжнародного права - важлива сторона діяльності всіх тих, хто так чи інакше зв'язаний з міжнародними відносинами.


  1  2  3    >>    ...    3
Усього сторінок: 3