Реферати

Реферати по міжнародним відносинам

Відносини між США і Мексикою наприкінці ХХ - початку ХХІ століть. Аналіз впливу Північноамериканської угоди про вільну торгівлю на зовнішньоторговельний баланс Мексики. Вивчення економічного розвитку країни. Дослідження історії двостороннього співробітництва, міграції і нелегальних трудових мігрантів з Мексики в США.

Валютні опціони. Ринок валютних опціонів і похідних цінних паперів. Контракт між покупцем і продавцем. Здійснення операцій з опціонними контрактами на одній з опціонних бірж. Права і зобов'язання, зв'язані з опціонами. Переваги і недоліки опціонів.

Види посередників у міжнародній торгівлі. Поняття, сутність і основні види посередників, доцільність їхнього використання. Договір комісії і договір консигнації. Прості і збутові посередники. Вибудовування оптимальних ланцюжків посередників. Граничні надбавки до цін виробництва й імпорту.

Вплив транснаціональних компаній на міжнародну політику. Відмінні риси транснаціональних корпорацій - акціонерних компаній з філіями і дочірніми підприємствами в різних країнах. Характеристика горизонтально і вертикально інтегрованих і диверсифицированных ТНК, їхня роль у міжнародній політиці.

Місце Німеччини у світовій економіці і її економічні відносини з Росією. Економіка Німеччини, її місце у світовій економіці і перспективи розвитку. Промисловість і сільське господарство країни. Економічне співробітництво Німеччини з ЄС і Росією. Роль експорту енергоносіїв і цілеспрямованої політики російського керівництва.

Міграційна політика Швейцарії. Історичний процес формування міграційної політики Швейцарії. Сучасні положення міграційної політики. Біженці і захист від переслідування. Боротьба з нелегальною міграцією. Залучення приїжджих у ринок праці. Посилення прикордонного контролю.

Світове господарство: його сутність, проблеми і протиріччя. Характеристика постіндустріального етапу розвитку світового господарства: перевага послуг у виробництві і споживанні, інформатизація суспільства, гуманізація економіки і захист навколишнього середовища. Глобалізація і процес міжнародної економічної інтеграції.

Організація і техніка імпортних операцій по постачанню продукції споживчого призначення (на прикладі ЗАТ "Регата"). Теоретичні основи організації і техніки імпортних операцій. Особливості й аналіз російського ринку алкогольної продукції. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Росії. Аналіз і оптимізація основних статей імпортного контракту.


1    ...    <<     103  104  105  106  107  108  109  110  111  112   113
Усього сторінок: 113