Реферати

Реферати по міжнародним відносинам

Вільні економічні зони Китаю. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУС УСТАНОВА УТВОРЕННЯ "ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Я. КУПАЛЫ" ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І КЕРУВАННЯ

Вільні економічні зони у світовому господарстві. Уральський Державний Технічний Університет Кафедра "Банківська справа" Р е ф е р а т Вільні економічні зони у світовому господарстві

Вільні економічні зони і проблеми їхнього становлення в Молдові. Міністерство утворення Республіки Молдова Слов'янський Університет, кафедра економічних дисциплін Курсова робота з макроекономіки на тему:

Італійський^-радянсько-італійські відносини доперестроечного періоду. Росія-Італія - невикористаний потенціал. Советско - Італійські відносини доперестроечного періоду були роками освоєння радянського ринку італійськими діловими колами. Неспішно розвивалося і політичне співробітництво між двома країнами. Сам факт зустрічі у верхах, на яких, як правило відзначалося "зростаюче взаєморозуміння" і "зближення позииций" по международно-политическим проблемах, вважався великим досягненням, а "паузи міркування", що повідомляються час від часу італійською стороною через події в чи Польщі Афганістану, цілком уписувалися "нерівномірне, але все-таки поступальний розвиток" відносин між Сходом і Заходом.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки. Міністерство Російської Федерації по вищому і професійному утворенню Волгоградський Державний Університет Кафедра: "Світової економіки"

Специфіка зовнішньоекономічних відносин Росії і Китаю. Тема курсової роботи становить інтерес тим, що основною формою світових господарських зв'язків як і раніше залишається зовнішня торгівля. За всіма показниками вона випереджає зростання світового виробництва, рух капіталів, і інші види зовнішньоекономічних зв'язків.

Способи оцінки виконаної роботи. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни "Керування персоналом у міжнародному бізнесі"

Порівняння економіки Польщі і Болгарії. ЗМІСТ Уведення 1. Аналіз основних напрямків міжнародної торгівлі країн потенційних торгових партнерів 1.1 Економіко-географічне положення країн

Засобу мирного дозволу споровши. УВЕДЕННЯ. В даний час у світі надзвичайно загострилося питання дозволу кризових і конфліктних ситуацій. У цьому зв'язку особливу актуальність здобуває проблема вибору алгоритму дій при їхньому дозволі. Даний вибір значною мірою залежить від інтересів сторін і при їхньому сприянні повинний ґрунтуватися на принципах міжнародного права.

Засобу регулювання зовнішньої торгівлі, мита. ВВЕДЕННЯ Існування протидіючих один одному держав, ставить перед національними урядами задачу забезпечення національних інтересів, у тому числі за рахунок протекціоністських мір.

Структура і зміст зовнішньоторговельного контракту. Міністерство професійного утворення РФ Новосибірський державний технічний університет Факультет Бізнесу КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: Основи зовнішньоекономічної діяльності

Структурні особливості економіки США. Міністерство загального і професійного утворення РФ Самарский інститут московського державного університету комерції Курсова робота

Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. УФИМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СЕРВІСУ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Міжнародні економічні відносини

Транспортна складова інтеграції України у світову економіку. Інтеграція України у світову економіку. Реферат на тему: Транспортна складова інтеграції України у світову економіку Київ - 1999 Зміст Уведення 3

Трансформації соціально-економічних систем у КНР і Угорщині. Санкт-Петербургский державний політехнічний університет Інститут інтелектуальних систем і технологій Кафедра Світової економіки Курсовий проект на тему


<<     1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    >>    ...    113
Усього сторінок: 113