Реферати

Реферати по менеджменті

Ціна як фактор споживчого поводження. Споживач як економічна людина. Традиційна дія споживача. Спорадическое дія. Ірраціональна дія. Інструментальна дія. Ценностно-ориентированное дія. Поводження споживачів під час інфляції.

Тіло і споживання. Споживання з метою задоволення природних потреб тіла. Потреби соціального тіла.

Показне споживання. Постановка проблеми Т. Вебленом. Динаміка показного (демонстративного) споживання.

Глобалізація і фрагментація споживання. Історичні віхи глобалізації споживання. Обмеженість тенденції до глобалізації споживання. Етнічний фактор споживання.

Гра як соціальне поводження. Структура гри. Функції гри. Дитячі ігри. Спорт як компенсаторна діяльність. Ігровий бізнес. Видовище як гра. Колекціонування як гра. Ігрові елементи реального життя.

Соціально-полова сегментація ринку. Фізична і соціальна підлога. Природний фактор формування полової сегментації споживання. Батько і мати як результати соціального конструювання. Соціально-полова соціалізація. Принцип додатковості. Боротьба за рівність підлог у стилі споживання.

Мерчандайзинг як програмування поводження покупця. Мерчандайзинг - це система заходів, проведених у мікросвіті магазина і спрямованих на те, щоб покупцю було зручно, приємно і вигідно робити покупки.

Маркетинг. Життєві цикли товарів і споживачів. Методи вивчення ринку. Методи впливу на ринок.

Прийняття управлінських рішень. Приклад задачі ухвалення рішення. Основні поняття теорії прийняття рішень. Методи експертних оцінок. Елементи теорії прийняття рішень.

Методи прогнозування в маркетинговій діяльності. Прогнозування служить для з'ясування тенденцій розвитку фірми в умовах постійної зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і пошуку раціональних маркетингових заходів щодо підтримки стійкості її економічного поводження.

Сегментація ринку. Розглядаючи ринок як негомогенну, неоднорідну структуру, що може мінятися під впливом як споживчих властивостей товару, так і складу груп споживачів на ринку можна здійснити диференціацію цієї структури.

Соціальний простір споживача. Статусна позиція і роль. Потреби й інтереси.

Поводження споживачів. Історія вивчення споживчого поводження. Маркетингова революція. Ідеальний тип і модель. Наукова теорія як комплекс ідеальних типів і моделей.

Соціальні групи. Класифікація груп. Вплив групи на поводження індивідів.

Діагностика конкурентного середовища в системі маркетингу. В умовах постійно мінливого стану маркетингового середовища підприємницькі структури виявляються в сфері конкуренції, що може бути функціональної, видовий і маркетинговий.

Культура як фактор споживчого поводження. Категорія культури. Структура культури. Механізм дії культури. Культурний шок.

Споживання як текст. Споживання як створення тексту. Герменевтика. Структура розуміння. Факт, що спостерігається, і контекст. Знак. Символ. Интертекст. Смак як текст.

Еталонні (референтні) групи. Поняття референтної групи. Типологія референтних груп. Угруповання товарів по ступені впливу референтних груп.

Процес і дизайн маркетингового дослідження. Маркетингове дослідження - це вся діяльність по зборі й узагальненню інформації для прийняття маркетингових рішень, що обумовлені процесом і функціями всякого бізнесу і, як його основного елемента, маркетингової діяльності.

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Оскільки усе більше число підприємств нашої країни самостійно виходить на зовнішній ринок, їх цікавить інформація про закордонні підприємства, ринки і ціни, а також стандартах якості, науково-технічних досягненнях.


<<     1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >>    ...    625
Усього сторінок: 625