Реферати

Реферати по педагогіці

Гарантії і компенсації працівникам, що сполучають роботу з навчанням. 1. Поняття і випадки надання гарантій і компенсацій працівникам. У ряді випадків законодавство покладає на роботодавця обов'язок надання своїм працівникам визначених гарантій і компенсацій. Це може бути зв'язане з відсутністю працівника на роботі у випадках, передбачених законодавством; виконанням їм свого громадянського чи обов'язку обов'язків; переїздом працівника в іншу місцевість; використанням їм засобів виробництва.

З історії математичних понять. Федеральне агентство по утворенню Філія державної освітньої вищої професійної установи "Глазовский державний педагогічний інститут

Особливості інноваційного процесу в сфері утворення. Сесія 10. Утворення як інноваційний ресурс Особливості інноваційного процесу в сфері утворення Горбачова О. В. , к. социол. н.; Казанський державний технічний університет ім. А. Н. Туполева, Казан

Біологічні передумови, прижиттєве формування. Характер і особистість. 1. Загальне поняття про характер. Формування характеру московський ІНСТИТУТ. ЕКОНОМІКИ, менеджменту і ПРАВА. Кафедра Психологія і педагогіка. РЕФЕРАТ. Характер Біологічні передумови, прижиттєве формування.

Освоєння роботи з електронними освітніми ресурсами в педагогічному вузі. Сучасній школі необхідні фахівці, готові працювати в мінливих умовах нашого суспільства. Це зв'язано і зі зміною обсягу навчального часу, що відводиться на вивчення багатьох навчальних дисциплін; реалізацією курсу на введення профільного навчання в сучасній школі; регіонально-національними особливостями і т.д. У цьому зв'язку Державний освітній стандарт вищого професійного утворення передбачає цілий ряд нових курсів, що орієнтують майбутніх учителів на знайомство й освоєння інноваційних підходів до навчання фізиці. У рамках традиційних курсів також закладений резерв на проведення такої роботи зі студентами.

Система вищого утворення у Франції. Установа утворення. Білоруський державний технологічний УНІВЕРСИТЕТ. Виконала студентка 2-го курсу. 9 Бусм групи. Тарасик Тетяна Миколаївна.

Соціально-економічна природа загального утворення. Епоха змін у сучасному російському суспільстві. Роботи вчених в області економіки загального утворення радянського періоду. Співвідношення видів використовуваних ресурсів у міру розвитку людства і людський капітал.

Екологічне виховання в професійній школі. Російської ФЕДЕРАЦІЇ. Аграрний університет ЇМ. К. Д. ГЛИНКИ. Факультет гуманитарно-правовой. Кафедра педагогіки і соціально-політичних НАУК. Курсова РОБОТА. по дисципліні. Загальна і професійна педагогіка.

Поняття і сутність спілкування. Виділяють наступні функції. Б. Ломов виділяє в спілкуванні три функції. Інформаційно-комунікативна функція. Глава Поняття спілкування. Глава Основні функції інформаційно-комунікативну регуляционно-коммуникативную афективно-комунікативну.

Використання ігрових прийомів на уроці фізкультури. Рухи - перші джерела сміливості витривалості, рішучості маленької дитини. Фізіологи вважають рух уродженої, життєво необхідною потребою людини. Повне задоволення її особливе важливо в ранньому і.


1    ...    <<     383  384  385  386  387  388  389  390  391  392   393
Усього сторінок: 393