Реферати

Реферати по теорії держави і права

Шпаргалки по теорії держави і права. 1. Поняття тобто термін вживається в широкому і вузькому змісті. У широкому змісті під ТГП мається на увазі вся юридична наука, у цьому значенні дане поняття вживається дуже рідко тому що замість замість нього звичайно використовується такі поняття як Юрид-а наука, правознавство, юриспруденція. Під ТГП у вузькому змісті мається на увазі одна з юрид-іх наук яку традиційно іменують ТГП.

Шпора по обществознанию. Здібностями називають індивідуальні особливості особистості, що допомагають їй успішно займатися визначеною діяльністю. Здатності різних людей до визначеної діяльності можуть бути різними: один має слух і голосом співака, іншої здатний до малювання, третій може домагатися великих успіхів у спорті.

Шпоргалки по ТГП. Квиток № 1 1) Політичні режими: поняття і види Політичний режим - сукупність використовуваних групами, що коштують у влади, чи шарами, методом і способом здійснення державної влади.

Шпори. Вопр 31 Структура норми права. Норми права складаються з двох частин: 1-гіпотеза; чи 2-диспозиція санкція. Гіпотеза починається зі слова “якщо”. У тому випадку коли це слово отсутствует, воно припускається. Гіпотеза- це елемент правової норми, що містить умову , при якому настає визначені юридичні наслідки.

Шпори до Госам (теорія держави і права). 1. Предмет і методологія Тгип. Наука - це система узагальнених знань. ТГП - це система узагальнених знань про державу і право. Наука: а) сума, узагальнення б) знання достовірні, що дають рекомендації до застосування на практиці. Значення: 1) Розширення суспільно-політичного кругозору (орієнтування в політику). 2) Підвищує загальну правову професійну культуру. 3) Обґрунтування рекомендацій в області державно-правового будівництва. 4) Дає знання в області правотворчества.

Шпори по ТГИП. Питання для здачі державного екзамену з теорії державі і праву (можливо і для здачі і простого екзамену з Тгип) Складене мною і безоплатно надано в мережу.

Шпори по ТГП. Нормативно - правовий акт - це письмовий акт-документ, содержанщий норми права. Основні ознаки нормативного акта: - має форму письмового документа;

Шпори по ТГП. 1. Предмет і методи науч. пізнання. 2. Поняття і сутність гос-ва. 3. Коротка хар-ка постсоциал.. гос-в. 4, Поняття й елементи форм гос-в. 5, Поняття і классиф. Функцій гос-в.

Шпори по ТГП до ГОСАМ. 42. Юридичний позитивізм. Представники: Бергбом, Шершеневич. Виникла ка опозиційна "природному праву". Позитивізм уводить поняття "суб'єктивне право" як похідне від об'єктивного права, уст-го, созд-го гос-ом. Гос-во делегує субъет-ыі права й уст-ет юр-иі обов'язку в нормах права, що складають закриту зроблену систему.

Еволюційні і революційні зміни у формі держави. Міністерство утворення Російської Федерації ТАМБОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Теорія й історія держави і права ЗАТВЕРДЖУЮ

Економічні ідеї соціал-демократії. 1. Німецькі соціал-демократи 2. Австромарксизм 3. Французькі соціалісти 4. Англійський лейборизм Посилання на використану літературу: ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ

Юридична відповідальність. Астраханський Державний Технічний Університет Кафедра теорії й історії держави і права Курсова робота з дисципліни "Теорія держави і права"

Юридична відповідальність. РОСТОВСЬКА ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ КУРСОВА РОБОТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Виконав СОЛОМАХИН М. В. гр.614 Перевірив УЛАСОВ В. И.

Юридична відповідальність. ФІЛІЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ІНСТИТУТУ ЗОВНІ- ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Юридичний факультет КУРСОВА РОБОТА з теорії держави і права

Юридична відповідальність. Зміст Уведення...... Глава I. Поняття, підстави, ознаки і принципи юридичної відповідальності...... Поняття юридичної відповідальності......

Юридична відповідальність. КУРСОВА РОБОТА з Теорії держави і права на тему: "ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" Виконала: студент заочної форми навчання I курсу II потоку юридичного факультету

Юридична техніка і мова права (на прикладі правових актів органів державної влади Нижегородської області). Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації Волго-Вятская Академія Державної Служби Факультет перепідготовки

Юридичний процес. ЗМІСТ. Стр. Уведення. Поняття і зміст юридичного процесу. Стадії юридичного процесу. Основні початки юридичного процесу. Правові процедури і судові процеси.

Норми права. Задачею даної роботи є визначення ролі правових норм у суспільному житті людини і їхня класифікація, аналіз їхнього співвідношення і взаємодії з іншими соціальними нормами, їхнього функціонування в умовах різних політичних режимів. У цьому дослідженні почата спроба порівняння точок зору різних авторів по перерахованим вище питаннях.


1    ...    <<     2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   12
Усього сторінок: 12