Реферати

Реферати за технологією

Автоматизація процесу спікання аглошихты. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ Інженерно-педагогічний КАФЕДРА АТП і В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.0925.01

Communication Systems and Information Theory. 1. Communication Theory. Communication theory deals primarily with systems for transmitting information or data form one point to another. A rather general block diagram for visualizing the behavior of such systems is given in Fig. 4.1. The source output might represent, for example, a voice waveform, a sequence of binary digits form a magnetic tape, the output of a set of sensors in a space probe, a sensory input to a biological organism, or a target in a radar system.

Diplom po TEC. Зміст Анотація Вибір основного устаткування й опис прийнятого компонування станції Принципова теплова схема блоку і розрахунок її на заданий режим

АВР секційного вимикача. ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЇВ АВР, ПРИНЦИПИ ЇХНЬОГО ВИКОНАННЯ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ Вимоги до пристроїв АВР. У системах електропостачання при наявності двох (і більш) джерел харчування часто доцільно працювати за розімкнутою схемою. При цьому всі джерела включені, але не зв'язані між собою, кожний з них забезпечує харчування виділених споживачів.

АСУ двухстадийного дроблення замкнутого циклу. Зміст Уведення Формулювання галузевої задачі і загальна характеристика проектованого об'єкта......3 Аналітичний огляд сучасного стану техніки і технологій при виробництві цементу, що відносяться до проектованого об'єкта......5

АСУТП Загартовування металу. ЗАГАРТОВУВАННЯ МЕТАЛУ Механізація й автоматизація виробничих процесів, їхньої основної частини- технологічних процесів- є одним з головних напрямків науково-технічного прогресу , підвищення ефективності суспільної праці.

Автоматизація банківського офісу: як обслужити 10 000 клієнтів у день?. МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУРСОВА РОБОТА "АВТОМАТИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ОФІСУ: ЯК ОБСЛУЖИТИ 10 000 КЛІЄНТІВ У ДЕНЬ" ПО ПРЕДМЕТІ ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Автоматизація гірничо-шахтного устаткування. Зміст Зміст 1 Уведення 2 Призначення й область застосування. 4 Технічні дані 4 Технічне обслуговування 5 Можливі неполадки. 7 Електрична схема 7

Автоматизація печі випалу вапняку. Продовження Провідник Відкіля йде Куди надходить Проводу Прим. Передня панель 1 23 ХТ1:1 1-9/ХТ1:1 23 ХТ1:2 1-9/ХТ1:2 24 ХТ1:3 1-9/ХТ1:3 24 ХТ1:4 1-9/ХТ1:4

Автоматизація процесу буравлення. Уведення. Автоматизація технологічного процесу складає важливу частину науково-технічного прогресу в проведенні геологорозвідувальних робіт. Теоретичні дослідження в області удосконалювання керування процесом буравлення і його оптимізації одержали нові можливості практичної реалізації з появою керуючої мікропроцесорної техніки і створенням на її основі систем автоматизованого керування.

Автоматизація процесу нитрования пиридона. Санкт-Петербургский державний технологічний інститут (Технічний університет) Кафедра автоматизації процесів хімічної промисловості.

Автоматизація процесу одержання диоксида титана. ЗМІСТ Анотація 1. Уведення ...... 2. Технологія виробництва: 2.1 Опис технологічного процесу ......

Автоматизація редукційно-охолоджувальної установки. Зміст. Стр. 1. Уведення_____________________________________________4 2. Короткий опис технологічного процесу________________6

Автоматизація судоводіння. Балтійська Державна Академія Кафедра ТЕС і ПР. Реферат по темі: Автоматизація судоводіння Виконав: К-т групи З-11 Антипенко Р. Перевірив:

Автоматизація технологічних процесів основних хімічних виробництв. Міністерство утворення Російської федерації Санкт-Петербургский державний технологічний інститут (технічний університет) Кафедра автоматизації процесів хімічної промисловості

Автоматизація фільтрувального відділення установки 39/2 (Депарафинизации олій). ЗМІСТ УВЕДЕННЯ 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Обґрунтування вибору теми дипломного проекту Загальний опис блоку Характеристики сировини й одержання на блоці продуктів

Автоматизоване виробництво. Зміст Анотація Технічне завдання на проектування Аналіз технічного завдання на розробку і проектування агрегатного верстата Технологічне компонування верстата

Автоматика й автоматизація виробничих процесів. Зміст дипломного проекту по розділі СТОСІВ і А визначається курсом "Автоматика й автоматизація виробничих процесів", у результаті вивчення якого студенти повинні знати методи і засоби автоматизації технологічних процесів відповідних виробництв і вміти обґрунтовано здійснювати їхній вибір відповідно до вимог завдання.

Автоматична гальванічна лінія покрить нікель-хром. № рядка Формат Позиція Позначення Найменування Кіл. Прим. Документація ДП-НГТУ-2102-(93-АМ)-70-99 Складальне креслення Складальні одиниці Рама Каретка


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >>    ...    32
Усього сторінок: 32