Реферати

Реферати за технологією

Автоматична лінія цинкування в барабанах. ТПЖА 746 100.883 ПЗ Літ. Лист Аркушів Затвердив Н. Контр. Перевірив Шишкіна С. В. Разраб. Валів О. С. Изм. Лист № документа Підпис Дата Кафедра ТЭП гр. ТЭП - 51

Автоматичне зварювання під шаром флюсу. Основні зведення Способами зварювання без зовнішнього захисту дуги і зварюванням під флюсом у народному господарстві країни виконується найбільший обсяг зварювальних і наплавочних робіт.

Автоматичне керування спалюванням палива з урахуванням його складу і кисневого потенціалу. Міністерство Науки  Вищого Утворення і Технічної Політики Російської Федерації Московський Державний Вечірній Металургійний

Алмазні інструменти в машинобудуванні. Міністерство утворення Волгоградський Державний Технічний Університет Кафедра Верстати й інструменти Реферат на тему : "Алмазні інструменти в машинобудуванні"

Аналіз і синтез систем автоматичного регулювання. Міністерство загального і професійного утворення Російської Федерації Новокузнецька Філія - Інститут Кемеровського Державного Університету

Аналіз і економічна оцінка механообработки. Міністерство утворення і науки України Східноукраїнський національний університет ім. Даля РЕФЕРАТ на тему: "Аналіз і економічна оцінка механообработки"

Аналіз процесу формоутворення і розрахунок параметрів режимів різання. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВЯТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет заочного і вечірнього навчання Кафедра “Металорізальні верстати й інструменти”

Аналіз роботи системи керування електровозом постійного струму при розгоні вантажного потяга. Розрахунок швидкісних характеристик електровоза постійного струму при реостатному регулюванні табл. 3.1 Тік двигуна I , А Питома ЭДС, Сvф, У/(км/ч)

Аналіз снувального устаткування. МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕКСТИЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. А. Н. КОСЫГИНА Кафедра ПТМ РЕФЕРАТ Тема: "Аналіз снувального устаткування" Виконав студент гр.8-99 /Сушкин О. В./

Аналіз функції фільтраційного опору для несталого припливу рідини (газу) (до недосконалої шпари). инистерство загального і професійного утворення РФ Тюменський Державний Нафтогазовий Університет Кафедра Рэнигм Реферат "Аналіз функції фільтраційного опору для несталого припливу рідини (газу) до недосконалої шпари"

Архітектура квантових комп'ютерів. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МОСКОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ) Факультет КІБЕРНЕТИКИ Кафедра "Комп'ютерні системи і технології"

Асортимент і показники якості житньо-пшеничного хліба. Порівняльна характеристика показників якості Бородінського хліба різних виробників. ФЕДЕРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ УСТАНОВА Вищого професійного освітнього Омський державний аграрний університет

Батареї й елементи харчування (Акумулятори). КАЛІНІНГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Метрологія “Батареї й Елементи” Р а б о т у прийняв Р а б о т у виконав студент гр. 95-ВТ-1

Безкорпусна герметизація напівпровідникових приладів. Московський Державний Відкритий Університет Факультет інформатики і радіоелектроніки Кафедра електронних приладів. Пояснювальна записка

Бетони. Визначити витрата матеріалів для готування 1 м бетону, його середню щільність і збільшення пористості, викликану добавкою СНВ, якщо склад бетону по масі 1 : X : Y =1:2,1:3,9 при В/ц = 0,44 і витраті цементу 320 кг/м

Квитки по предметі ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ І МЕТРОЛОГІЇ за весняний семестр 2001 року. зразковий перелік екзаменаційних питань Основи стандартизації, сертифікації і метрології Що визначає необхідність підвищення якості продукції для розвитку економіки країни?

Квитки за технологією галузі. №1. Історія розвитку і роль машинобудування в суспільстві. Людині необхідні для існування - матеріальні блага, що черпають із природи, перетворюючи в корисні предмети. Природа надає мало предметів, що можуть бути використані без обробки. І часто необхідно переробка, а отже і знаряддя праці.

Боротьба за живучість судна. Зміст 1. Дипломне завдання...... 2 2. Зміст...... 3 3. Обов'язку екіпажа по боротьбі за живучість судна...... 5

Бурові установки. ПЕНЗЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ по предметі: "ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ" на тему "Бурові установки" Виконали студенти гр. ПРО2ТП1: Пахомов В. Е.

Вакуумне напилювання. ВВЕДЕННЯ Інтенсивний розвиток методу випару і конденсації у вакуумі за останні роки обумовлено універсальністю технології, високою продуктивністю процесу нанесення покрить, малою енергоємністю і поруч інших переваг у порівнянні з традиційними методами одержання покрить різного функціонального призначення (гальванічним осадженням, плакуванням, плазменным напилюванням, катодним розпиленням).


<<     1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >>    ...    32
Усього сторінок: 32