Реферати

Контрольна робота: Настройка текстового редактора MS Word

Концепції якості Е. Деминга, Дж. Джурана, Ф. Кросби, А. Фейгенбаума. ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО УТВОРЕННЮ ГОУ ВПО "КЕМЕРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра "Маркетингу" КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Посилення імператорської влади при Тиберії. Стан римської держави при Тиберії. Класова боротьба. Організація державного апарата. Зіткнення Тиберия з аристократією.

Скарбничка педагогічних ситуацій. Приватна освітня установа вищого професійного утворення НЕВСЬКИЙ ІНСТИТУТ КЕРУВАННЯ І ДИЗАЙНУ Факультет Психології Контрольна робота

Доходи банку. 1. Процентні доходи: - По засобах, розміщеними в НБУ; - По засобах, розміщеними в інших банках; - По кредитах суб'єктам господарської діяльності;

Розрахунок довговічності ротора. Зміст: Уведення......2 Буровий ротор. Призначення й основні вимоги......3 Конструкція ротора......5

Лабораторна робота № 1

"Настройка текстового редактораMSWord"

Мета роботи: Навчитися настроювати параметри текстового редактора MSWord.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

У вікні текстового редактора MicrosoftWord встановити панель інструментів Малювання.

Методичні вказівки.

Завдання 2.

Настроїти параметри відображення документа: режим відображення - Розмітка сторінки, масштаб - 110%.

Методичні вказівки.

Завдання 3.

Настроїти параметри імпорту і відкриття документів.

Методичні вказівки.

Завдання 4.

Встановити режим відображення комбінацій клавіш в контекстних підказках. Відключити функцію Робити перші букви пропозиції прописними.

Методичні вказівки.

Завдання 5.

Настроїти параметри збереження файлів: заборонити «швидке» збереження, настроїти функциюавтосохранение.

Методичні вказівки.

2. Настройте функциюавтосохранениес допомогою лічильника: Сервіс¦Параметр¦Збереження¦Автосохраненіє кожні. .. хвилин. Наприклад, 20 хвилин. Вказана функція дозволяє відновити дані, не збережені командами Зберегти і Зберегти як, у разі виникнення нештатних ситуацій.

Завдання 6.

Настроїти параметри автозаміни. Включити запит на підтвердження зміни шаблона «Звичайний».

Методичні вказівки.

1. Тимчасово відключіть функциюавтозамени при вводесбросом прапорця: Сервіс¦Автозаміна¦Замінюючий при введенні.

Контрольні питання.

1. Як змінити масштаб відображення документа?

2. Яким чином можна отримати можливість вибору формату документа, що імпортується?

3. Як змінити кількість документів в списку, призначеному для їх швидкого відкриття?

4. Для чого призначена функція швидкого збереження файла?

5. Як настроїти параметри автосохранения?

6. Як включити автоматичну заміну «прямих» лапки парними?

Лабораторна робота № 2

"Створення текстового документа. Створення шаблона"

Мета роботи: Навчитися створенню документа і шаблона в текстовому редакторі MSWord.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

Створити документ MSWord. Настроїти параметри сторінки створеного документа.

Методичні вказівки.

Завдання 2.

Набрати текст заяви, приведеної нижче.

Методичні вказівки.

Начальнику студпрофкома Іванову І. І.

студента групи СК-1-33 Петрова П. П.

заява.

Прошу надати мені путівку в спортивно-оздоровчий табір «Райдуга-4» на липень місяць (в третю зміну). При можливості прошу розглянути питання мого працевлаштування в таборі.

10.06.2000

Петров П. П.

Завдання 3.

Отформатировать набраний текст.

Методичні вказівки.

4. Перегляньте отримані результати врежиме попереднього перегляду: Файл¦Попередній перегляд. Якщо це необхідне, поверніться в режим редагування (кнопка Закрити) і вставкою пустих рядків розташуєте текст заяви так, щоб він займав велику частину сторінки.

Завдання 4.

На основі набраного документа створити шаблон, вмісний настройки параметрів сторінки.

Методичні вказівки.

Контрольні питання.

1. Як створити новий документ MSWord?

2. Як настроїти розмір і орієнтацію паперу документа MSWord?

3. Як настроїти розміри полів документа?

4. Як встановити розмір шрифту?

5. Яким чином можна змістити абзац відносно поля?

6. Які параметри вирівнювання абзацу ви знаєте?

7. Як змінити міжрядковий інтервал?

8. Яким чином можна переглянути документ в режимі попереднього перегляду?

9. Яким чином можна створити шаблон на основі документа, що є?

Лабораторна робота № 3

"Форматування складного документа"

Мета роботи: Навчитися основним прийомам форматування документа MSWord, що має складну структуру.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

Відкрити будь-який документ Word. Настроїти параметри сторінки. Змінити параметри шрифту і абзацу: TimesNewRoman, 14 пт, полуторний міжрядковий інтервал, відступ для першого рядка.

Методичні вказівки.

Завдання 2.

Створити титульну сторінку документа.

Методичні вказівки.

Завдання 3.

Змінити зображення і розмір шрифту номера сторінки на полужирний курсив. Створити колонтитули.

Методичні вказівки.

Завдання 4.

Розділити текст документа на три розділи. Ввести назви розділів і відповідні колонтитули для кожного розділу.

Методичні вказівки.

Завдання 5.

Видалити один з розривів розділів. Відмінити видалення. Зберегти документ.

Методичні вказівки.

Контрольні питання.

1. Як відкрити документ, що є на диску MSWord?

2. Як змінити ім'я документа?

3. Яким чином можна пронумерувати документ?

4. Як відредагувати колонтитул?

5. Як розбити документ на розділи?

6. Яким чином можна з'єднати два розділи?

Лабораторна робота № 4

"Створення списків і колонок тексту"

Мета роботи: Вивчення прийомів роботи зі списками і колонками тексту.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

Створити новий документ Word. Настроїти параметри сторінки. Настроїти параметри шрифту і абзацу: TimesNewRoman, 14 пт, полуторний міжрядковий інтервал.

Методичні вказівки.

Завдання 2.

Створити впорядкований нумерований список десяти студентів вашої групи (прізвище і ім'я).

Методичні вказівки.

1. Створіть список десяти студентів вашої групи (прізвище і ім'я):

Иванов Іван.

...

Дотримувати алфавітний порядок в списку необов'язково.

Завдання 3.

Створити впорядкований маркірований список властивостей інформації.

Методичні вказівки.

3. Наберіть назви властивостей інформації:

Властивості інформації:

- достовірність;

- повнота;

- ...

Після набору першої властивості, текст буде автоматично отформатирован як маркірований список. Для завершення списку необхідно двічі натиснути ENTER.

Завдання 4.

Скопіювати сторінку тексту в документ, що створюється Word і отформатировать вставлений текст в дві колонки. Зберегти документ.

Методичні вказівки.

10. Збережіть документ.

Контрольні питання.

1. Як створити нумерований список?

2. Як створити маркірований список?

3. Яким чином можна автоматизувати створення списку?

4. Як отформатировать текст у вигляді колонок?

5. Як змінити ширину колонки і проміжок між колонками?

Лабораторна робота № 5

"Створення таблиць"

Мета роботи: Навчитися створювати і форматувати таблиці в текстовому редакторі MSWord.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

Створити таблицю успішності студентів наступного вигляду:

Ф. І. О.

1 блок

2 блок

3 блок

Мат.

ан.

Лін. алг.

Хим

Інф

Мат.

ан.

Лін. алг.

Хим

Інф

Мат.

ан.

Лін. алг.

Хим

Інф

1. Иванов І. І.

80

60

70

80.

..

2. Петров П. П..

..

3. Сидоров С. С.

4. ...

5.. ..

Методичні вказівки.

10. Виділите таблицю і встановите вигляд і товщину її ліній: Формат¦Межа і залиття (Тип межі: Сітка; Тип лінії: Двійчаста; Ширина: 1,5 пт). Зовнішня межа буде мати вигляд двійчастої лінії завтовшки 1,5 пт, внутрішні лінії будуть мати товщину за умовчанням 0,5 пт.

11. Встановіть панель інструментів Таблиці і межі: Вигляд¦Панель інструментів¦ Таблиці і межі.

Завдання 2.

Встановити товщину ліній, що розділяють 1-3 блоки - 1,5 пт

Методичні вказівки.

Завдання 3.

Заповнити елементи таблиці відповідно до вищепоказаного прикладу

Методичні вказівки.

Завдання 4.

Додати до створеної таблиці рядок. Видалити доданий рядок. Зберегти документ

Методичні вказівки.

Контрольні питання.

7. Які способи створення таблиць ви знаєте?

8. Як виділити осередок, трохи осередків, рядок?

9. Яким чином можна розбити осередок?

10. Яким чином можна з'єднати дві осередки, що знаходяться в одному рядку або одному стовпці?

11. Як змінити висоту рядка, ширину стовпця?

12. Як змінити вигляд і товщину ліній таблиці, осередку, групи осередків?

13. Як додати рядки в таблицю?

14. Як видалити рядки в таблиці?

Лабораторна робота № 6

"Створення формул"

Мета роботи: Навчитися роботі в редакторі формул MicrosoftEquation.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

Створити документ Word, вмісний формулу відстані від точки до прямий і супутній їй текст:

Відстань від точки до прямої рівна.

Методичні вказівки.

Завдання 2.

Настроїти стиль формул, що створюються і встановити розмір їх елементів. Встановити режим виведення керуючих в формулі.

Методичні вказівки.

Завдання 3.

Ввести формулу. Відкрити створену формулу для редагування і додати інтервал після коми:.

Методичні вказівки.

1. Ведіть формулу. Для введення верхнього індексу використайте кнопку Шаблони верхніх і нижніх індексів на панелі Формула.

4. Додайте в формулу інтервал після коми:. Для введення інтервалу використайте шаблон Середній пропуск з списку Пропуски і крапки.

Завдання 4.

Ввести дві наступні формули приведеного вище твердження.

Методичні вказівки.

1. Аналогічно введіть дві наступні формули. Настройки редактора формул будуть збережені для всіх і формул, що редагуються, що створюються. Для введення використайте список Грецькі букви (рядкові), для введення модуля використайте відповідний шаблон з списку Шаблони дужок, для введення дробу і квадратного кореня - шаблони з списку Шаблони дробей і радикалів.

2. Послідовність створення третьої формули наступна: введіть; введіть шаблон дробу; в чисельнику введіть шаблон модуля; в знаменнику - шаблон квадратного кореня; заповніть створені шаблони.

Завдання 5.

Встановити на панелі інструментів кнопку Редактор формул.

Методичні вказівки.

- виконайте команду: Сервіс¦Настройка;

- в діалоговому вікні, що відкрилося Настройка виберіть вкладку Команди;

- в списку Категорії виберіть Вставка;

- в списку Команди знайдіть Редактор формул і перетягніть відповідну кнопку на панель Форматування.

Завдання 6.

Додати в створений документ наступні формули:

- канонічне рівняння гіперболи:;

- перша чудова межа;

- правило Лопіталя:

Правило Лопітіля для розкриття невизначеностей вигляду і:, якщо межа праворуч існує;

- формула інтегрування по частинах в певному інтегралі:;

- векторний твір двох векторів:

Якщо і, то,

де - одиничні вектори, направлені по відповідних осях координат.

Методичні вказівки.

Контрольні питання.

1. Як додати кнопку Редактор формул на панель інструментів?

2. Які способи вставки формул в документ Word ви знаєте?

3. Як настроїти стиль і розмір символів в формулі?

4. Яким чином можна вставити в формулу пропуск?

5. Як відредагувати формулу, що вже є?

6. У якій послідовності створюється дріб, матриця?

Лабораторна робота № 7

"Скріплення і впровадження об'єктів"

Мета роботи: Навчитися створювати пов'язані і впроваджені об'єкти в документі Word.

Форма звіту: Звіт в паперовій формі, вмісний: розміри створених документів, результати зміни початкового малюнка, висновки за отриманими результатами.

Завдання 1.

Створити документ Word з ім'ям «Рісунок1». Вставити в документ впроваджений об'єкт - точковий малюнок BMP

Методичні вказівки.

1. Запустіть текстовий редактор: Пуск¦Програма¦MicrosoftWord.

2. Настройте параметри редагування малюнка в документі Word: Сервіс¦Параметр¦Виправлення¦редактор малюнків: MicrosoftPhotoEditor 3.0 Photo.

3. Створіть новий документ Word з ім'ям «Рісунок1»: Файл¦Створюючий.

4. Вставте в документ малюнок BMP:

- Вставка¦Малюнок¦З файла;

- в діалоговому вікні Додати малюнок виберіть: в списку Тип файла: Точковий малюнок Windows (BMP); в полі папка - потрібну папку; в списку файлів - відповідний малюнок.

Ви створили впроваджений об'єкт. У цьому випадку, точковий малюнок BMP.

5. Збережіть документ.

Завдання 2.

Створити документ «Рісунок2», вмісний одночасно пов'язаний і вбудований об'єкт - початковий малюнок, і документ «Рісунок3», вмісний пов'язаний малюнок. Порівняйте розміри трьох створених документів. Результати запишіть в звіт

Методичні вказівки.

1. Створіть другий документ «Рісунок2». Повторіть дії п.3, в діалоговому вікні Додати малюнок встановите прапорець Зв'язати з файлом. Збережіть документ. Ви створили об'єкт, що є одночасно пов'язаним і впровадженим.

2. Створіть третій документ «Рісунок3». Повторіть дії п.3, встановіть прапорець Зв'язати з файлом і зніміть той, що став доступним прапорець Зберігати в документі. Збережіть документ. У цьому випадку був створений пов'язаний об'єкт.

3. Порівняйте розміри документів «Рісунок1», «Рісунок2» і «Рісунок3». Запишіть їх в звіт.

Завдання 3.

Внести зміни в початковий малюнок

Методичні вказівки.

1. Скрутіть вікно MSWord.

2. Відкрийте Paint і змініть початковий малюнок.

3. Закрийте Paint.

Завдання 3.

Оновити зв'язки в створених документах. Порівняти вигляд документів. Видалити файл, вмісний малюнок, в Кошик. Переглянути створені документи. Висновки по результати зміни і видалення початкового малюнка записати в звіт. Відновити видалений файл

Методичні вказівки.

1. Розверніть вікно MSWord.

2. Перегляньте три створених документи. Для оновлення зв'язку, в кожному з документів, скористайтеся командою: Виправлення¦Зв'язок¦Оновлений. Відмітьте відмінності між документами, вмісними впроваджений і пов'язаний об'єкт.

3. Скрутіть вікно MSWord.

4. Видаліть файл, вмісний малюнок, в Кошик.

5. Перегляньте створені документи Word. Відмітьте результати видалення файла малюнка.

6. Відновіть видалений файл.

7. Збережіть створені документи.

8. Завершіть роботу з MSWord.

Контрольні питання.

1. Як вставити малюнок з файла в документ Word?

2. Як змінити тип об'єкта, що вставляється: впроваджений, пов'язаний, пов'язаний і впроваджений?

3. Які переваги і нестачі впроваджених, пов'язаних об'єктів?

4. Як оновити зв'язки, що є в документі?

Лабораторна робота № 8

"Створення макросів"

Мета роботи: Навчитися створювати макроси - серії команд, згруповані разом для спрощення роботи. Замість того, щоб вручну робити віднімаючі багато часу і дії, що повторюються, можна створити і запускати один макрос, який буде виконувати цю задачу.

Форма звіту: Виконання залікового завдання.

Завдання 1.

Відкрити будь-який документ Word, вмісний декілька сторінок тексту. Зберегти документ з новим ім'ям. Встановити параметри шрифту: TimesNewRoman, 14 пт.

Методичні вказівки.

Завдання 2.

Створити макрос, що змінює розмір і зображення виділеного тексту. Призначити створеному макросу комбінацію клавіш

Методичні вказівки.

- Сервіс¦Макрос¦Починаючий запис;

- в діалоговому вікні Запис макроса укажіть: в поле Ім'я макроса: Замена1, в полі Призначити макрос: Клавішам;

- в діалоговому вікні Настройка, в полі Нове поєднання клавіш, укажіть, наприклад, комбінацію: ALT+Т;

- якщо поточне призначення введеної комбінації відсутнє, натисніть кнопку Призначити, в іншому випадку, введіть іншу комбінацію клавіш;

- натисніть кнопку Закрити;

- виконайте команди макроса: встановіть тип шрифту - Arial, розмір - 12 пт;

- на додатковій панелі Зупинити запис натисніть кнопку Зупинити запис.

Завдання 3.

Використовуючи створений макрос, змінити словосполучення, що залишилися.

Методичні вказівки.

- виділіть словосполучення;

- натисніть комбінацію ALT+Т.

Контрольні питання.

1. Що таке макрос?

2. Як створити новий макрос?

3. Які способи активізації макроса ви знаєте?