Реферати

Курсова робота: Обласний центр зайнятості (підрозділу в 5 містах області)

Філософська антропологія. Образ людини як образ Космосу, мікрокосм. Рішення проблеми специфіки людського в "філософській антропології". Зміст і призначення людського буття.

Керівництво програмним проектом. Зміст Уведення Керівництво програмним проектом Планування проектних задач Конструктивна модель вартості Висновок Список літератури

Революція гвоздик. Уведення 1 Причини революції 2 Хроніки виступу збройних сил 2.1 Підготовка перевороту 2.2 Початок виступу 2.3 Хроніка 25 квітня 2.4 Передача влади

Явдоха. Явдоха Автор: Теффи А. Д. Нюренбергу В неділю Трифон, мірошників працівник, едучи із села, загорнув у лощину до Явдохиной хатки, віддав бабі лист.

Майно неповнолітніх дітей і його охорона в цивільному праві. УВЕДЕННЯ Батьки і неповнолітні громадяни можуть мати майно, що належить кожному з них на праві власності. Вони можуть бути власниками, маючи право загальної часткової чи спільної власності, наприклад, на приватизовану квартиру. Якщо в батьків і дітей виникає право загальної власності на яке-небудь майно, їхні відносини регулюються цивільним законодавством.

ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНСТВО ЗА ОСВІТОЮ

РОСІЙСЬКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Д. І. Менделеєва

Новомоськовський інститут (філія)

Кафедра Обчислювальної техніки і інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До КУРСОВОЇ РОБОТИ ПО «МЕРЕЖЕВІЙ ТЕХНОЛОГІЇ»

НА ТЕМУ: «Обласний центр зайнятості (підрозділу в 5 містах області)»

Новомоськовськ 2008 р.

РОСІЙСЬКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Д. І. МЕНДЕЛЕЕВА

Новомоськовський інститут

Факультет кібернетики

Кафедра Обчислювальної техніки і інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою

«»2008 р.

ЗАВДАННЯ

по курсовій роботі

Студенту курса4группиАС-04-2

1. Тема роботи: Проектування обчислювальної мережі «Обласний центр зайнятості (підрозділу в 5 містах області)».

2. Термін здачі студентом закінченої роботи _

3. Початкові дані до роботи:

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік належних розробці питань): завдання. Опис ПО, Функціональна схема роботи ПО, Технологія побудови мережі, Технологія побудови мережі, Реалізація ресурсів, що розділяються, Вибір, установка і монтаж мережевого обладнання, Установка і настройка мережевого програмного забезпечення, Специфікація обладнання, Підрахунок витрат на реалізацію проекту.

5. Перелік обов'язкового графічного матеріалу (з точною вказівкою обов'язкових креслень Функціональна схема роботи ПО (потоки інформації, їх об'ємні і частотні характеристики), Логічна схема, Фізична схема.

6. Дата видачі задания_

Керівник _

підпис

Завдання прийняв до виконання _

підпис студента

Зміст

Введення... 4

1. Завдання... 5

1.1 Профіль підприємства... 5

1.2 Схема фізичного розташування будівель і план приміщень з розмірами 5

1.3. Кількість майбутніх користувачів... 6

2. Опис ПО... 8

2.1 Діяльність і структура вибраної ПО і формулювання задач, що вирішуються ... 8

2.2 Необхідність побудови комп'ютерної мережі... 8

3. Технологія побудови мережі... 11

3.1. Огляд і аналіз можливих технологій для рішення поставленої задачі... 11

3.2 Вибір і обгрунтування технології і топології побудови мережі... 13

3.3 Комутація логічних сегментів мережі... 13

4. Реалізація ресурсів, що розділяються ... 15

4.1 Настройка клієнтських машин... 19

4.2 Установка Traffic Inspector... 19

5. Етапи реалізації проекту... 23

5.1. Вибір, установка і монтаж мережевого обладнання... 23

5.2. Установка і настройка мережевого програмного забезпечення... 24

5.3 Настройка TCP/IP в локальній мережі... 25

6. Підрахунок витрат на реалізацію проекту... 26

6.1. Витрат мережевого апаратного обладнання... 26

6.2 Витрат Витрати на програмне забезпечення... 26

Висновок... 27

Література... 28

Введення

Обчислювальними мережами є логічним результатом еволюції двох найважливіших науково-технічних галузей сучасної цивілізації - комп'ютерної і телекомунікаційних технологій. З одного боку, мережі являють собою окремий випадок розподілених обчислювальних систем, в яких група комп'ютерів погоджено виконує набір взаємопов'язаних задач, обмінюючись даними в автоматичному режимі. З іншого боку, комп'ютерні мережі можуть розглядатися як засіб передачі інформації на великі відстані, для чого в них застосовуються методи кодування і мультипллексирования даних, що отримали розвиток в різних телекомунікаційних системах.

Обчислювальні мережі набули широкого поширення, як в малих, так і у великих підприємствах, що займаються самої різною діяльністю. Підключення комп'ютера до мережі набагато прискорює і спрощує обмін інформацією і її передачу з одного комп'ютера на інший, здійснюючи все це без безпосередньої допомоги людини.

1. Завдання

1.1 Профіль підприємства

Дане завдання складається в тому, щоб побудувати обласний центр зайнятості. Моє підприємство розподілене в п'яти містах, за якими стежать: Тула (головний відділ), Новомоськовськ, Ефрймов, Условая і Донської.

Головна задача для моєї компанії складається в тому, щоб знайти роботу безробітним в містах, де представлено компанія, і не обов'язково в рідному місті. Наприклад, поданий з Тули може знайти роботу в Новомоськовське і відправитися працювати там без проблем, поки є вільні місця.

1.2 Схема фізичного розташування будівель і план приміщень з розмірами

Рис 1. План розташування будівлі

Рис 2. план приміщень з розмірами.

1.3. Кількість майбутніх користувачів

Кількість комп'ютерів, використане в різних розділах підприємства представлене в наступній таблиці:

Таблиця 1: Тула

№ кімнати

Кімната

Кількість комп'ютерів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кабінет директора

Секретар

Кабінет заст. Директори

Зал засідань

Бухгалтерія

Канцелярія

Кімната відпочинку

Відділ статистики

Прийом

1

1

1

4

5

1

1

2

8

Всі: 24 комп'ютерів в Туле

Таблиця 2: Новомосковск і Ефреймов

№ кімнати

Кімната

Кількість комп'ютерів

1

2

3

4

5

6

Кабінет директора

Секретар

Зал засідань

Бухгалтерія

Канцелярія

Прийом

1

1

3

3

2

5

Всі: 15 комп'ютерів в Новомоськовське і Ефреймове

Таблиця 3: Условая і Донської

№ кімнати

Кімната

Кількість комп'ютерів

1

2

3

4

5

6

Кабінет директора

Секретар

Зал засідань

Бухгалтерія

Канцелярія

Прийом

1

1

2

2

1

3

Всі: 10 комп'ютерів в Услової і Донському

Загальна кількість комп'ютерів: 74 комп'ютерів

2. Опис ПО

2.1 Діяльність і структура вибраної ПО і формулювання задач

,

що вирішуються Моє підприємство здійснює наступні види діяльності:

- Інвентаризації безробітних і їх кваліфікації.

- Надай роботу безробітним.

- Підтримка власної Web-сторінки підприємства.

- Проведення відеоконференцій.

- Створення реклами власної фірми в різних засобах масової інформації і в інтернеті.

2.2 Необхідність побудови комп'ютерної мережі

Одна з самих головних задач складається в тому, щоб збирати інформації, які зберігаються в базі даних. Ця база даних доступна всьому персоналу підприємства, і повинна бути постійно оновлена і захищеної від всіх видів загроз. Причина, по якій є необхідність побудувати локальну мережу. Відділи підприємства повинні бути на зв'язку постійно. Таким чином, використовуючи звіти інших відділів, буде заможніше вести хорошу політику в розподілі труда.

Функціональна схема роботи ПО, Характер необхідного програмного забезпечення.

Програмне забезпечення генерує файли даних, які будуть передаватися по мережі, тому знання типу ПО дозволяє оцінити об'єм даних, що пересилаються в мережі між вузлами. На всіх робочих станціях фірми передбачається використати операційну систему MicrosoftWindows ХР servicepack 2, Процесор: IntelCeleron 2,0 GHz, RAM512 Mb, Відеоподсистем: 128 Mb, Монітор: LCD 17". На виділених серверах передбачається використати операційну систему WindowsNT 4.0. Процесор: IntelPentiumCeleron

(2 GHz×2), Пам'ять:RAM 2GbDDR 2. Відеоподсистем:256 Mb, Серверний частина, додатки керуючої БД. Враховуючи при цьому реальні потреби підприємства, передбачити наступні ресурси, що розділяються:

- Файли;

- Друк (принт-сервера);

- Факс;

- Сервер БД;

- Сервер додатків;

- Електронна пошта;

- Кошти доступу в Internet.

3. Технологія побудови мережі

3.1. Огляд і аналіз можливих технологій для рішення поставленої задачі

FastEthernet- Технологія базується на тому ж протоколі доступу до середи передачі даних (CSMA/CD), пристрої FastEthernet працюють з швидкістю, в 10 раз що перевищує швидкість Ethernet- 100 Мбіт/з. FastEthernet забезпечує достатню пропускну спроможність для таких додатків як системи автоматизованого проектування, графіка, мультимедіа. Існує 3 несумісних друг з іншому подстандарта Fast Ethernet:

- 100Base-TXIEEE 802.3 u - Розвиток технології 10BASE-T, використовується топологія зірка, задіяний кабель пара категорії-5, що виється, в якому фактично використовуються 2 пари провідників, максимальна швидкість передачі даних 100 Мбіт/з.

- 100Base- T4 100 MБит/з ethernet по кабелю категорії-3. Задіяні всі 4 пари. Зараз практично не використовується. Передача даних йде в полудуплексном режимі.

- 100BASE T2 - Не використовується. 100 Mбит/з ethernet через кабель категорії-3. Використовується тільки 2 пари. Підтримується полнодуплексний режим передачі, коли сигнали розповсюджуються в протилежних напряму по кожній парі. Швидкість передачі в одному напрямі - 50 Mбит/з.

- 100BASE-FX - 100 Мбіт/з ethernet за допомогою оптоволоконного кабеля. Максимальна довжина сегмента 400 метрів в полудуплексном режимі (для гарантованого виявлення колізій) або 2 кілометри в полнодуплексном режимі по многомодовому оптичному волокну і до 32 кілометрів по одномодовому.

Технологія WI-FI- Wi-Fi - це сучасна беспроводная технологія передачі даних по радіо каналу. Робоча частота Wi-Fi 2,4 ГГц. Як стандарти на даний момент прийняті 802.11 a, 802.11 b і 802.11 g з швидкостями 54 Мбіт/з, 11 Мбіт/з і 54 Мбіт/з відповідно. Wi-Fi мають ряд переваг перед звичайними кабельними мережами: Wi-Fi можна дуже швидко розвернути, що дуже зручно при проведенні презентацій або в умовах роботи поза офісом; користувачі мобільних пристроїв, при підключенні до локальних беспроводним мереж, можуть легко переміщатися в рамках діючих зон мережі; швидкості сучасних мереж досить високі (до 54 Мб/з), що дозволяє їх використати для дуже широкого спектра задач; за допомогою додаткового обладнання беспроводная мережа може бути успішно сполучена з кабельними мережами; Wi-Fi може виявитися єдиним виходом, якщо неможлива прокладка кабеля для звичайної мережі. Для організації мережі на основі Wi-Fi необхідна установка однієї або декількох базових станцій (це залежить від розміру офісу), і установка в кожний комп'ютер мережевої карти з адаптером.

Технологія Frame Relay- Frame Relay забезпечує можливість передачі даних з комутацією пакетів через інтерфейс між пристроями користувача (наприклад, маршрутизаторами, мостами, головними обчислювальними машинами) і обладнанням мережі (наприклад, перемикаючими вузлами). Пристрої користувача часто називають термінальним обладнанням (DTE), в той час як мережеве обладнання, яке забезпечує узгодження з DTE, часто називають пристроєм завершення роботи інформаційного ланцюга (DCE). Зокрема, Frame Relay є протоколом для лінії з великим потоком інформації, забезпечуючи більш високу продуктивність і ефективність. Іншою важливою характеристикою Frame Relay є те, що вона використовує новітні досягнення технології передачі глобальних мереж. Стандарти Current Frame Relay адресовані перманентним віртуальним ланцюгам (PVC), визначення конфігурації яких і управління здійснюється адміністративним шляхом в мережі Frame Relay. Був також запропонований і інший тип віртуальних ланцюгів - комутовані віртуальні ланцюги (SVC). Протокол ISDN запропонований як засіб сполучення між DTE і DCE для динамічної організації, завершення і управління ланцюгами SVC.

3.2 Вибір і обгрунтування технології і топології побудови мережі

При побудові локальної мережі всіх відділів досить забезпечити швидкість передачі даних по мережі менше 100 Мбіт/з. Оптимальним рішенням при виборі технології побудови мережі буде технологія FastEthernet 100Base-FX. Особливостями даної технології є наступні:

Характеристики технології FastEthernet 100Base-FX

- Волокна 50/125 або 62,5/125 мкм. многомодовий оптичний кабель.

- Одне волокно використовується для передачі, друге - для прийому.

- Використовується чіп 100Mbps FDDI.

- Техніка шифрування - NRZI.

- Максимальна відстань - 412м/2000м.

- Підтримка повного дуплекс (full-duplex).

Для конфігурації FastEthernet, пересвідчіться, що додержані вимоги по Round Trip Timing. Всі мідні сегменти повинні бути не довшими за 100 метрів. Оптоволоконні сегменти - не довше за 412 метрів (DTE сегмент).

3.3 Комутація логічних сегментів мережі

Логічно вся мережа складається з 3-мя сегментів:

Перший сегмент: Директор, заст. директора, секретар, відділ статистики, Канцелярія. Усього в сегменті 6 комп'ютерів.

Другий сегмент: Зал засідань. Усього в сегменті 4 комп'ютерів.

Третій сегмент: Прийом, бухгалтерія. Усього в сегменті 13 комп'ютерів.

У сегментах робочі станції підключаються безпосередньо до концентраторам. Взаємодія між сегментами одного відділу здійснюється за допомогою приєднання концентраторов до комутатора. Мережа відділів побудована на коаксіальному кабелі і мають фізичну топологію «зірка».

З'єднання між відділами буде здійснене за допомогою з'єднання комутаторів прямо з маршрутизаторами з FRAD-модулем який в свій черга підключений до апаратури передачі даних (DCE), що являє собою деякий мережевий пристрій, сполучений з глобальною мережею FrameRelay. Протокол Frame Relay забезпечує комутацію пакетів між призначеними для користувача інтерфейсами - крайовим обладнанням даних (Data Terminal Equipment, DTE) і мережевими інтерфейсами (інтерфейсами комутаторів) - крайовим обладнанням каналів передачі даних (Data Circuit-terminating Equipment, DCE).

4. Реалізація ресурсів

,

що розділяються Обгрунтування необхідності ресурсів для конкретних цілей.

- Файл-північ.

- Сервер БД.

- Сервер додатків.

- Мережевий друк.

- Електронна пошта.

- Доступ в Internet.

Ресурси, що Розділяються реалізовуються таким чином

1. Файл-сервер організований з допомогою MicrosoftWindowsServer2003. У залежності від категорії користувачів і їх статусу в групі, вони мають певний доступ до файлів. Для організації файлового сервера нам потрібен пакетSamba.

Файл конфігурації Samba за умовчанням (/etc/samba/smb.conf) дозволяє користувачам переглядати свої домашні каталоги як ресурси Samba. Щоб настроїти Samba в графічному інтерфейсі, скористайтеся средствомНастройка сервера Samba (Samba Server Configuration Tool). Щоб використати цей додаток, у нас повинна працювати система X Window, повинен бути встановлений RPM-пакет system-config-samba і ми повинні мати привілеї root. Щоб запустити средствоНастройка сервера Samba (Samba Server Configuration Tool) з робочого стола, виберіть вГлавном меню (Main Menu)(на панелі) = > Системні параметри (System Settings)= > Настройка сервера (Server Settings)= > Sambaили введіть команду system-config-samba в запрошенні оболонки (наприклад, в XTerm або терміналі GNOME).

Настройка основних параметрів сервера і декількох параметрів безпеки. Запустивши додаток, вибираємо у випадаючому менюНастройка (Preferences)= > Параметри сервера (Server Settings). На екрані з'явиться вкладкаОсновние (Basic), показана Першим кроком настройки сервера Samba є настройка основних параметрів сервера і декількох параметрів безпеки. Запустивши додаток, виберіть у випадаючому менюНастройка (Preferences)= > Параметри сервера (Server Settings). На екрані з'явиться вкладкаОсновние (Basic), показана на малюнку

На вкладкеОсновние (Basic) визначите, до якої робочої групи повинен відноситися комп'ютер, а також його короткий опис. Цим полям відповідають параметри workgroup і server string в файлі smb.conf.

Режим аутентификація (Authentication Mode)- Цій настройці відповідає параметр security. Вибераем один з наступних типів перевірки автентичності.

ADS- Сервер Samba працює як учасник домена в сфері домена Active Directory (Active Directory Domain, ADS). Для цього на сервері повинен бути установлени і настроєний Kerberos, а Samba повинна стати учасником сфери ADS за допомогою команди net, включеною в пакет samba-client. При виборі цього варіанту Samba не стає контроллером ADS. Укажіть сферу сервера Kerberos в поле Домен Kerberos (Kerberos Realm).

Домен (Domain)- Укажим в поле Сервер аутентификація (Authentication Server) NETBIOS-ім'я первинного або резервного контроллера домена. Якщо вибраний цей варіант, параметр Шифрувати паролі (Encrypted Passwords) повинен мати значення Так (Yes).

Сервер (Server)- Укажіть в поле Сервер аутентификація (Authentication Server) NETBIOS-ім'я іншого сервера Samba.

Ресурс (Share)- Користувачі Samba не повинні вводити своє ім'я і пароль при підключенні до сервера Samba. Сервер Samba не питає ім'я і пароль, поки вони не спробують підключитися до певного загального каталога цього сервера.

Користувач (User)- (За умовчанням) Користувачі Samba повинні представити правильне ім'я користувача і пароль для сервера Samba. Вибераем цей варіант, якщо ви хочете щоб працював параметр Ім'я користувача Windows (Windows Username).

Шифрувати паролі (Encrypt Passwords)- Цей параметр повинен бути включений, якщо до сервери підключаються клієнти з системою Windows 98, Windows NT 4.0 з пакетом виправлення 3 або більш новою системою Microsoft Windows. У цьому випадку паролі між клієнтом і сервером передаються не відкритим текстом (при цьому їх можна перехопити), а в зашифрованому вигляді. Цій настройці відповідає параметр encrypted passwords.

Гостьовий обліковий запис (Guest Account)- Коли звичайні або гостьові користувачі підключаються до сервера Samba, їм повинен зіставлятися відповідний користувач сервера. Вибераем одного з існуючих користувачів системи, який стане гостьовим обліковим записом Samba. Коли до сервера Samba підключаються гості, вони отримують ті ж привілеї, що і даний користувач. Цій настройці відповідає параметрguest account.

Після нажатияOKизменения зберігаються в файл конфігурації і демон перезапускається, таким чином, зміни набирають чинності негайно.

2. Електронна пошта, факс. З допомогою MicrosoftFaxServer користувачі можуть відправляти факси зі свого робочого місця, використовуючи будь-який прикладний додаток. Також факси можна відправляти через електронну пошту.

3. Інтернет - Для планування доступу в інтернет застосовуються, звичайно, програми, що поєднують в собі можливості биллинга, фаерволла, прокси. До них відносяться UserGate, Traffic Inspector.

Доступ до Інтернету забезпечують InternetConnectionWizard (у користувача), UserGate - ProxyServer (на сервері), засіб розділення доступу до модемів ModemCharingServer, який дозволяє здійснювати спільне використання модемів, підключених до сервера. Для виконання запиту користувача автоматично вибирається вільний модем, що є.

У WindowsXPprofessionalдля доступу до Internetвнутренней мережі використовується служба InternetConnectionSharing (далі ICS), або "Загальний доступ до підключення Інтернету". Ця служба здійснює підтримку DNS і DHCP (підтримка DHCP відбувається тільки для діапазону адрес 192.168.0.0/24). Далі розглянемо настройку сервера по кроках:

1) Зайдіть в ПУСК / НАСТРОЙКА / МЕРЕЖЕВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ / (START / SETTINGS / NETWORK CONNECTIONS) і виберіть підключення настроєне на Internet (зверніть увагу, що якщо підключення відбувається через VPN, то і настроювати загальний доступ треба саме в ньому, а не в мережевому підключенні.)

2) Двічі кликнеться на підключенні. З'явиться наступне вікно. Відкрийте властивості цього підключення, натиснувши відповідну кнопку.

3) Зверніть увагу, що у вкладці "Загальні" є різні компоненти. Обов'язково відключіть компоненти "Клієнт для мереж Microsoft" і "Службу доступу до файлів і принтерів мереж Microsoft". Зайдіть у вкладку "Додатково".

4) Тут і запускається служба ICS.

5) Відключіть Брандмауер Windows.

6) Встановіть галку "Дозволити іншим користувачам мережі використати підключення до Інтернет даного комп'ютера", зніміть галку з "Дозволити іншим користувачам мережі управляти загальним доступом підключення до Інтернету". Жміть кнопку "ОК".

4.1 Настройка клієнтських машин

1) Зайдіть в ПУСК / НАСТРОЙКА / МЕРЕЖЕВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ / (START / SETTINGS / NETWORK CONNECTIONS) і виберіть підключення настроєне на локальну мережу. Зайдіть у властивості цього підключення. У вікні, що з'явилося двічі клацніть по "Протокол Інтернету TCP/IP".

2) "IP-адреса" - це адреса клієнтської машини, яка лежить в діапазоні (діапазон адрес залежить від IP в подсети) для першого гуртожитку це 192.168.1.3-192.168.0.254 т. е. будь-який з цих адрес може бути вказаний (головне щоб вони не повторювалися). "Маска подсети"- це ще один ідентифікатор мережі виставляється він автоматично. Головне, щоб на всіх машинах він був однаковим. "Основний шлюз" і "DNS-сервер", якому віддається перевага- тут ми вказуємо IP адресу внутрішнього інтерфейса сервера (192.168.1.1). Для інших клієнтських машин всі настройки ті ж, міняється тільки власна IP адреса.

4.2 Установка Traffic Inspector

1) При установці ТИ на сервер виберіть тип установки "Сервер".

2) Після установки запустите консоль управління ТИ (Програми/Traffic Inspector/Адміністрування).

3) Натисніть на вкладку "Конфігуратор", у вікні, що з'явилося вибираний "Використовується внутрішня і зовнішня мережа", жмемо далі.

4) Внутрішньою мережею вибираємо назва внутрішнього підключення (інтерфейса) сервера.

5) Якщо мережа знаходиться під повним контролем адміністратора, то вказувати її тут не треба, а "публічна" має на увазі, що така мережа вимагає додаткових заходів захисту. Жмемо "Далі".

6) У програмі використовується автоопределение інтерфейса RAS (VPN) сервера, оскільки він відразу після старту операційної системи може бути недоступний. Дозволити роботу з RAS сервером - включите, якщо плануєте робити VPN доступ. Інтерфейс RAS сервера буде автоматично призначатися в програмі як внутрішній. Конфігурувати цей інтерфейс як публічний - включити, якщо VPN-клієнти непідконтрольні адміністратору, інакше цей інтерфейс буде сконфигурирован як локальний. Жмемо "Далі".

7) Тут виставляються порти прокси і веб сервера статистики, тут міняти нічого не будемо. Жмемо "Далі".

8) Тут вибираний зовнішній інтерфейс, кнопка "Вибрати з "білими" IP адресами" працює як і "Вибрати з інтернет IP адресами".

9) Галка "Дозволити мережевий екран" включає firewall.

10) Функція Advanced Routing може використовуватися тільки в тому випадку, якщо підключення до Інтернет декілька (стануть активні параметри настройки на закладках "Роутінг" в настройках груп, клієнтів і фільтрів). Жмемо "Далі".

11) Дозволяємо SMTP шлюз, якщо у Вас в мережі є внутрішній поштовий сервер. Якщо користуєтеся зовнішньою поштою, то обов'язково зніміть цю галку. Жмемо "Далі".

12) Вибираємо "Нормальний" режим використання DNS. Подробиці про інші режими можна подивитися в довідці. Жмемо "Далі".

13) Застосування встановленої нами конфігурації.

14) Після конфігурування ТИ в консолі у Вас повинні відобразитися інтерфейси внутрішньої і зовнішньої мереж

15) Розкрийте вкладку "Traffic Inspector" і виберіть "Внутрішні мережі". У вікні (див. рис), що з'явилося виберіть "Додати клієнта".

16) У вікні додавання клієнта Ви можете задати його ім'я, спосіб авторизації, час доступу і інші необхідні Вам параметри (детальніше див. в довідці, вона доступна в будь-якому вікні консолі по натисненню F1).

17) Щоб клієнт міг користуватися Інтернетом він повинен авторизуватися. Авторизація може бути різною в залежності від вибраного способу (логин, IP, MAC і. т. п). Окремо варто відмітити можливість авторизації через клієнтського агента. У ньому користувач може бачити свій баланс, а також перемикати режими кеширования і блокування. Агента можна завантажити з вбудованого Веб-сервера програми, який доступний за адресою http:\\ < ім'я сервера >: 8080, де "ім'я сервера" - це мережеве ім'я або IP комп'ютера на якому встановлений ТИ (в нашому випадку http:\\192.168.0.1:8080). В настройках агента необхідно указати ім'я сервера або IP адреса його внутрішнього інтерфейса (в нашому випадку 192.168.1.1).

4. Сервер БД забезпечується за допомогою сервера баз даних MySQL 5.x.x під FreeBSD (mysql install freebsd) (клієнтська частина стоїть на робочих станціях, серверний - на сервері).

6. Настройка принтера в термінальному клієнтові WTPRO

В цьому режимі принтер доступний будь-якому користувачу локальної мережі. Алгоритм підключення принтера на термінальному сервері:

1. Заходимо на сервер з обліковим записом адміністратора

2. Пуск - > Настройка - > Принтери і факси - > Установка принтера

3. Ставимо галку "Локальний принтер" і прибираємо галку "Автоматичне визначення і установка принтера ' Plug ang Play'"

4. Ставимо галку "Створити новий порт" і вибираємо тип порту "Standart TC/IP Port"

5. Вказуємо IP адресу термінала, до якого підключений принтер. Залишаємо примітку для себе.

6. Говоримо що пристрій це "Generic Network Card"

7. Готове

8. Вибираємо драйвер для принтера або встановлюємо свій.

9. Називаємо принтер

10. Далі за бажанням відкриваєте чи ні доступ до принтера по мережі. І друкуєте пробну сторінку. Якщо друк не вийшов, то спробуйте встановити параметр Односторонній обменPRINTER_W (PRINTER_W='on')

5. Етапи реалізації проекту

5.1. Вибір, установка і монтаж мережевого обладнання

Мережеве обладнання можна розділити на 2 види:

1. Неінтелектуальне мережеве обладнання.

2. Інтелектуальне мережеве обладнання.

До неінтелектуального обладнання відноситься кабельна система (кабелі, роз'єм, розетки, терминатори і т. п.), а також деяке комутаційне обладнання. Для побудови сегментів вибираємо як середа передачі тонкий коаксіальний кабель, UTP категорії 5. Даний вигляд кабеля підтримується більшістю сучасних технологій, і досить дешевий

Інше пасивне мережеве обладнання визначається типом вибраного кабеля, т. е. це коннектори, розетки, терминатори.

До активного мережевого обладнання відносяться мережеві карти (NIC), мости (Bridge), концентратори (Hub), комутатори (Switch), маршрутизатори (Router) і т. д.

Комутатори володіють наступними достоїнствами:

- Продуктивність - Комутатори ЛВС забезпечують чудову продуктивність, скорочуючи кількість ЕОМ в сегменті до чотирьох, п'яти або навіть однієї.

- Автоматичне розпізнавання пакетів і їх автоматична трансляція - ця можливість дозволяє комутаторам автоматично транслювати формати кадру, наприклад, Ethernet MAC в FDDI SNAP.

- Фільтри, переважні широкомовну передачу - Це властивість згладжує ефект широкомовних штормів, дозволяючи встановити фільтрацію безпосередньо для порту.

- Підтримка многоадресной передачі - Комутатори, які підтримують многоадресную передачу, можуть зареєструвати порт як член групи многоадресной передачі.

- Підмножина функцій маршрутизації 3-го рівня - Деякі комутатори ЛВС підтримують базову IP-маршрутизацію 3-го рівня. Якщо IP-маршрутизація включена, комутатор перевіряє вхідні пакети і визначає тип протоколу. Якщо це IP-пакет, то їм займається підпрограма маршрутизації. У іншому випадку пакет передається підпрограмі комутації.

- Підтримує коаксіальний кабель і пару, що виється.

- Має відносно невисоку ціну

Для приєднання сегментів на коаксіальному кабелі використовуємо концентратор HUB 5 port+BNC ACORP "HU5D" 100 Mbit/s.

Для об'єднання сегментів використовуємо комутатори Switch 5 port+BNC GENIUS "GS4050N" 10/100 Mbit/s.

5.2. Установка і настройка мережевого програмного забезпечення

Установку мережевого програмного забезпечення можна розбити на наступні етапи:

1. Встановити мережеві ОС на всіх комп'ютерах (робочі станції і сервери)

2. Встановити додатки на серверах, що забезпечують реалізацію мережевих сервісів (доступ до файлів, електронна пошта і інш.).

3. Встановити серверний частини додатків на серверах, працюючих по технології Client/Server.

4. Встановити клієнтські частини додатків на робочих станціях, працюючих по технології Client/Server.

5.3 Настройка TCP/IP в локальній мережі

Для того, щоб настроїти протокол TCP/IP треба:

- Встановити протокол TCP/IP на всіх комп'ютерах в мережі

- Дати кожній машині окрему IP адресу по формату 192.168.x.y де значення "x" однаково на всіх машинах, а значення "y" у кожної своє. Крім того, "y" не повинен бути рівний 0 або 255-ти.

- Встановити маску подсети (Subnet Mask) на 255.255.255.0

- Встановити шлюз за умовчанням (Default Gateway) рівний адресі однієї з машин в мережі.

- Після перезавантаження набрати команду "ping 192.168.x.y", використовуючи IP адресу однієї з машин в мережі. Якщо все настроєне правильно, ви отримаєте відповідь.

6. Підрахунок витрат на реалізацію проекту

6.1. Витрат мережевого апаратного обладнання

Витрати на мережеве обладнання.

Найменування обладнання

Ціна за шт. в у. е.

Кількість, шт.

Сума в у. е.

Switch 6 port+BNC GENIUS "GS4050N" 10/100

51,8

6

310.8

HUB 8 port 3COM "3C16721 100 Mbit/s

80.0

15

1200

Сетеваякарта ACORP L-970 32bit "RTL8029" 10 (BNC, UTP) PCI

7.9

74

584.6

Кабель UTP 5 КАТ (100 м) "Vcom"

13.8

74

1021.2

Патч-панель 19" Cat.5, 110, 16 портів RJ45

115

5

575.0

Прінт-сервер WTPRO

167

5

835

МодемADSL

35

5

175

Пластиковий колпачок для вилки RJ-45

0.1

216

21.6

Network Cable Tester SPEEDA длякабелей RJ-11, RJ-12, RJ-45

34

1

34.0

Аксесуари для кріплення кабеля

100.0

Короби для прокладки кабеля (за 1м)

3.5

83

290.5

Набір інструментів

100

1

100.0

Router

65

5

325

Разом:

5247.7

6.2 Витрат Витрати на програмне забезпечення

Витрати на програмне забезпечення.

Найменування ПО

Ціна за шт. в у. е.

Кількість, шт.

Сума в у. е.

Microsoft Windows Server 2003,

User Gate

My SQL 5.x.x. FreeBSD

Samba pack

210

45

35

25

5

5

5

5

1050

225

175

125

Microsoft Windows XP

190

74

5247.7

Microsoft Office 2003

200

74

14800

Разом:

30435

Загальні витрати на реалізацію проекту

Вигляд витрат

Сума, у. е.

На мережеве обладнання

8684

На програмне забезпечення

30435

Разом:

35682.7

Висновок

Внаслідок виконання курсового проекту по предмету ЛВС була розроблена локальна обчислювальна мережа масштабу підприємства. У даній роботі була зроблена спроба врахувати весь нюанс, пов'язаний з розробкою ЛВС. По можливості була врахована вся тонкість, пов'язана зі специфікою діяльності підприємства, його структурою і основними цілями.

Розроблена мережа орієнтована на ефективну роботу на конкретному підприємстві.

Література

1. Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи. В. Г. Оліфер, Н. А. Олифер.- СПб: видавництво «Пітер», 2000.- 672с.: мул.

2. Каталог мережевих продуктів фірми "Ф-центр".

3. www.wtpro.ru

4. www.google.ru.