Реферати

Реферат: Обробка текстової інформації. Концепція електронного документа

Адвокатура організація і діяльність. СУЧАСНА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ Філія (представництво)_____ Звіт по практиці Вид практикиучебная

Майнове страхування 7. Уведення Страхування - одна з історично сформованих і найдавніших форм суспільних відносин. Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому ґрунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом солідарної розкладки між зацікавленими власниками майна.

Зброя інків. Уведення 1 Оборонна зброя 2 зброя, Що Атакує, 2.1 Зброя інків після приходу іспанців 3 Структура инкского війська Список літератури Введення Зброя інків - солдати-інки носили проста зброя усіх видів, спеціалізація по озброєнню здійснювалася відповідно до приналежності до тієї чи іншої етнічної групи, наприклад, солдати Чанки були фахівцями з використанню дерев'яних чи молотів макан, у той час як солдати Антисуйу чи високогірної сельви частіше використовували цибулю і стріли.

Чому чиновники боялися приїзду ревізора. Чому чиновники боялися приїзду ревізора? Автор: Гоголь Н. В. У п'єсі Гоголя "Ревізор" краща соціальна комедія свого часу. "Ревізор" зіграв немаловажну роль у розвитку суспільної самосвідомості. Високий реалізм тісно злився в "Ревізорі" із сатирою, сатира - із утіленням соціальних ідей.

Соціально-економічний розвиток Радянської держави в 1920-і роки. § 35. Соціально-економічний розвиток Радянської держави в 1920-і рр. Мети: А) освітні: - розглянути політику "воєнного комунізму" у роки громадянської війни;

Реферат

на тему:

«Обробка текстової інформації.

Концепція електронного документа»

Зміст

Введення в Microsoft Office 2003

Концепція електронного документа

Технологія створення і редагування текстового документа в Microsoft Word

Джерело

Введення в Microsoft Office 2003

Мету навчання студентів основам офісних додатків Word, Excel, PowerPoіnt, Access і основам редактора VBA - забезпечити знання теоретичних і практичних основ в області обробки текстової інформації і електронних таблиць, створення презентацій і показу слайдів, створення і ведіння бази даних Access, розробки прикладних застосувань за допомогою редактора VBA, а також познайомити з основами експертних і повчальних систем.

Додатки Microsoft Office 2003 призначені для автоматизації діловодства, т. е. автоматичної обробки різного роду даних і інформації: текстової інформації; таблиць чисел; ділової графіки; баз даних. Таким чином, пакет програм Microsoft Office 2003 - це універсальний засіб для рішення практично будь-яких задач по обробці даних і інформації, виникаючих в офісі.

У склад Microsoft Office 2003 входять різні додатки: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, FrontPage і інші програмні інструменти для малого бізнесу.

Запустити додаток Microsoft Office 2003 можна: з головного меню Windows (кнопка Пуск), в якому необхідно вибрати потрібний додаток Microsoft Office 2003; натисненням на кнопці додатку, розташованій в області швидкого запуск на панелі задач; натисненням на ярлику додатку, розташованого на робочому стіл і іншими способами.

Після запуску додатку Microsoft Office 2003 відкривається вікно, вмісне елементи графічного призначеного для користувача інтерфейса. Вікно додатку Microsoft Office 2003 може бути в одному з трьох станів: розгорненому на весь екран, згорненому у вигляді кнопки на панелі задач і нормальному, який можна переміщувати на екрані.

У всіх додатках MS Office 2003 (вікнах додатків) використовується уніфікований графічний інтерфейс користувача (Graphical User Interface, GUI), який складається з основних елементів: рядки заголовка; рядки меню; панелей інструментів (за умовчанням активізовані панелі: стандартна і форматування); рядки стану; вертикальних і горизонтальних смуг прокрутки, області задач в режимі «Приступаючи до роботи».

У вікнах додатків Microsoft Office 2003 використовуються стандартні елементи управління або компоненти графічного інтерфейса, які об'єднуються в більш великі конструкції (меню, панелі інструментів, вікна діалогу) і які надають можливість управляти вікном додатку, а також змінювати вміст і форму представлення інформації, що відображається у вікні документа.

У Microsoft Office 2003 використовуються вікна чотирьох типів: вікна додатку; вікна документів; діалогові вікна; форми. Вікно документа відображається у вікні додатку.

Управління додатками Microsoft Office 2003 здійснюється за допомогою меню і панелей інструментів. У додатках Microsoft Office 2003 застосовуються три типи меню: рядок меню (головне меню додатку або спадаюче меню); контекстне (що спливає) меню; віконне (системне) меню для зміни розмірів і положення вікна додатку.

Панель інструментів - це рядок, на якому розташовуються (команди, що найчастіше використовуються ) кнопки або піктограми і списки, що розкриваються. Панель інструментів забезпечує швидкий доступ до команд.

Текстовий процесор Microsoft Word 2003 є одним з основних компонентів Microsoft Office 2003. Текстовий процесор дозволяє створювати, редагувати, зберігати, переглядати і розпечатувати текстові документи, застосовувати форматування символів, абзацев, сторінок, розділів і документа загалом, призначати існуючі стилі символів, абзацев, таблиць і створювати власні стилі. Крім того, в Word можна створювати таблиці, малюнки, діаграми, формули і т. д.

Табличний процесор Excel 2003 дозволяє виконувати обчислення за допомогою формул і вбудованих функцій, будувати діаграми і графіки за результатами обчислень, аналізувати дані і працювати зі списками в таблицях і на веб-сторінках. Процесор Excel призначений для обробки інформації за допомогою електронних таблиць, які є зручним інструментом для рішення планово - фінансових, бухгалтерських і інженерних задач.

Редактор PowerPoіnt 2003 - це додаток Microsoft Office 2003 для підготовки виступів або створення презентацій (демонстраційних матеріалів) з використанням комп'ютерних слайдів. Слайди можуть містити інформація будь-якого типу і використати документи інших додатків Microsoft Office. Слайди можна представляти в електронному вигляді, розпечатувати на принтері і розповсюджувати в Інтернет.

Редактора VBA. За допомогою системи розробки прикладних застосувань Visual Basic for Applications (VBA) можна розробляти різні додатки, пов'язані з обробкою даних і підготовкою документів. Для запуску редактора VBA необхідно відкрити додаток Microsoft Office і виконати команду Сервіс / Макрос / Редактор Visual Basic.

Система управління базами даних є програмним засобом створення і ведіння бази даних, доступу до даних і їх обробки. Існують ієрархічні, мережеві, і реляційні моделі даних, які підтримуються СУБД відповідного типу.

СУБД Mіcrosoft Access 2003 - додаток Microsoft Office 2003, який дозволяє створювати реляційні бази даних і програми (запити, форми і звіти) для роботи з даними і управління ними. Додаток Access орієнтований для роботи з об'єктами БД: таблицями, запитами, формами, звітами, сторінками, макросами і модулями.

Додатки Microsoft Office 2003 проектувалися для спільної роботи, тому є можливість об'єднати текст з Word з таблицями Excel і формулами з Mіcrosoft Equation 3.0 і так далі. Існує декілька способів використання даних, створених одним додаткам, в іншому додатку.

Для спільного використання даних додатками Microsoft Office застосовуються наступні технології: статичне копіювання; впровадження і скріплення об'єктів.

Імпорт даних. При імпорті дані з документа джерела (створеного в одному додатку) копіюються в документ одержувач (створений в іншому додатку). Копіювання здійснюється за допомогою фільтрів, які являють собою програму, яка перетворює дані з одного формату в дані іншого формату. Додатки Microsoft Office 2003 мають великий набір різних фільтрів.

Скріплення і впровадження (OLI) - один з ефективних способів обміну даними між додатками Microsoft Office. Основні відмінності між скріпленням і вбудуванням полягають в місці зберігання даних і способі оновлення даних після приміщення їх в документ.

Пов'язаний об'єкт - це дані (об'єкт), створені в одному файлі і вставлені в інший файл з підтримкою зв'язки між файлами. Пов'язаний об'єкт може оновлюватися одночасно з оновленням початкового файла. Пов'язаний об'єкт не є частиною файла, в який він вставлений.

Впроваджений об'єкт - це дані (об'єкт), вставлені в файл. Впроваджений об'єкт стає частиною файла. При двійчастому натисненні впроваджений об'єкт відкривається за допомогою програми, в якій був створений.

Копіювання, скріплення і впровадження можна здійснювати за допомогою буфера обміну. Для цього необхідно дані скопіювати в документі - джерелі, а потім в документі - одержувачі виконати команду Виправлення - Спеціальна вставка і вибрати параметр Зв'язати або Вставити.

Другий спосіб скріплення і впровадження об'єктів здійснюється за допомогою діалогового вікна "Вставка об'єкта", яке викликається командою Об'єкт в меню Вставка.

Експертні системи - це програми для комп'ютерів, акумулюючі знання фахівців - експертів в конкретних предметних областях, які призначені для отримання прийнятних рішень в процесі обробки інформації. Ядром експертної системи є база знань.

Повчальна система - аппаратурно-програмний комплекс, призначений для навчання користувачів, який здійснює передачу знань користувачам в залежності від міри їх підготовки і здатності засвоювати отриману інформацію.

Концепція електронного документа

Для ефективного управління процесами на підприємствах і в організаціях необхідна ефективна система електронного документообігу.

Документи є основним інформаційним ресурсом підприємств і організацій. Документообіг - це безперервний процес руху документів, який відображає діяльність підприємств і дозволяє оперативно управляти виробничими процесами на підприємстві.

У цей час застосовується як традиційне діловодство (на паперових носіях інформації), так і електронний документообіг. Системи електронного документообігу призначені для автоматизації процесів діловодства.

Комплексне рішення по організації електронного документообігу на підприємстві забезпечує система електронного документообігу і автоматизації діловодства «ЕВФРАТ-Документообіг». Система автоматизації діловодства і електронного документообігу СПРАВУ підтримує як традиційну організацію діловодства, так і електронний документообіг.

FossDoc - Система електронного документообігу. Система електронного документообігу - типове рішення платформи FossDoc, призначене для автоматизації документообігу і діловодства, як в державних, так і недержавних підприємствах будь-яких розмірів і роду діяльності.

Основним поняттям системи електронного документообігу є електронний документ. Електронний документ - сукупність даних в пам'яті комп'ютера, яка включає текст, малюнки, таблиці, креслення і т. д. і призначена для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів.

Статус електронного документа закріплений Законом України «Про електронні документи і електронний документообіг» № 851-IV від 22.05.2003 м. Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

До обов'язкових реквізитів електронних документів відноситься електронний підпис. Електронно-цифровий підпис (ЕЦП) застосовується для підпису електронних документів як фізичними, так і юридичними особами з метою придання документу юридичної сили.

Технологія створення і редагування текстового документа в Microsoft Word 2003

Текстовий редактор - це програма, яка дозволяє створити документ з текстовими даними.

Текстовий процесор - це програма для введення, редагування і обробки текстових документів з різною інформацією (наприклад, з таблицями, графікою і т. д.).

До текстових редакторів і процесорів можна віднести: вбудовані текстові редактори; редактори інструментальних комп'ютерних програм; універсальні текстові процесори; редактори наукових документів, програми для верстки макетів журналів і книг (видавничі системи).

У цей час найбільш популярним є текстовий процесор Microsoft Word 2003, але вже з'явилася нова версія Microsoft Office 2007.

У Word 2003 можна створювати документи наступних типів:

· Новий документ

· Веб - сторінку

· XML - документ

· Повідомлення E-mail

· Повідомлення - Факс

· Конверти і Наклейки

· Шаблони

Початок роботи з Word

Всі нові текстові документи в Word створюються на основі шаблонів. Шаблон - це документ, який використовується як зразок для створення нових текстових документів.

Після запуску Word на екрані відображається вікно, в якому видно пустий текстовий документ, заснований на шаблоні Звичайний.

За умовчанням всі текстові документи в Word створюються на основі шаблона Звичайний Normal.dot, а весь текст вводиться в стилі Звичайний Normal, в якому встановлені основні параметри форматування: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 10 пунктів, вирівнювання по лівому краю, одинарний міжрядковий інтервал.

У вікно пустого текстового документа можна ввести текст, вставити таблицю, малюнок і т. д. Пустий документ має назву Документ 1, яка видно в рядку заголовка.

Текстовий документ в Word можна створити наступними способами:

· вибрати команду Створити в меню Файл, потім в області задач (зміниться режим на «Створення документа») в розділі Створення вибрати «Новий документ», заснований на шаблоні Звичайний або розділі Шаблони в пункті На моєму комп'ютері вибрати приречений шаблон або майстра, на основі якого потрібно створити документ або шаблон.;

· клацнути піктограму Створити на панелі інструментів Стандартна, відкриється пустий документ Документ 1, заснований на шаблоні Звичайний.

При створенні нових документів ним будуть послідовно привласнюватися номери 2, 3, 4, 5 і т. д. У пустому документі вгорі зліва видно мерехтлива вертикальна лінія, яка називається курсором введення. Курсор вказує, куди буде вводитися символ з клавіатури або вставлятися який-небудь об'єкт (малюнок, таблиця і т. д.).

Положення курсора можна змінити клавішами управління курсора або маніпулятором миша тільки в межах набраного тексту. У рядку стану редактора на екрані дисплея видно номер рядка документа і номер позиції в ній, де в теперішній момент знаходиться курсор.

Режим роботи Word - вставка або заміна

Текстовий процесор Word працює в режимі вставка або заміна. Індикація режиму здійснюється в рядку стану на екрані дисплея. Режими можна перемикати за допомогою клавіші Ins. У режимі «вставка» символи, що вводяться з клавіатури зсувають вправо текст документа, розташований за курсором. У режимі заміни замість символа, розташованого праворуч від курсора, вводиться новий символ з клавіатури.

Перед введенням тексту доцільно встановити параметри і необхідну орієнтацію сторінки, виконавши команду Файл / Параметри сторінки, вкладка Поля.

Збереження документа Word

Під час роботи з документом, він знаходиться в оперативній пам'яті. Для того щоб записати цей файл на диск, необхідно в меню Файл вибрати команду Зберегти, і задати необхідні параметри у вікні діалогу Збереження документа.

При збереженні документа у вікні діалогу необхідно: Указати ім'я файла, вибрати Тип файла, вибрати папку, в якій зберігаються атрибути файла, і диск на якому буде збережений файл. Відкритий файл можна зберегти на диск під іншим ім'ям, вибравши в меню Файл команду Зберегти як.

Закриття документа і вихід з Word

Для закриття документа, а не додатку, необхідно вибрати команду "Файл/Закриваючий".

Для виходу з програми, можна скористатися одним з наступних способів:

· вибрати команду Вихід в меню Файл

· клацнути кнопку Закрити на рядку заголовка

· двічі клацнути кнопку віконного меню

· вибрати у віконному меню команду Закрити

Відкриття документа в Word

Документ в Word можна відкрити декількома способами:

Вибрати команду Відкрити в меню Файл і у вікні діалогу Відкриття документа указати ім'я і місцеположення файла

Клацнути кнопку Відкрити на панелі інструментів Стандартна і двічі клацнути значок файла у вікні діалогу Відкриття документа

Для одночасного відкриття декількох файлів їх імена необхідно виділити у вікні діалогу, втримуючи натисненої клавішу Ctrl, а потім клацнути кнопку Відкрити.

Многооконний режим роботи Word

Текстові процесори можуть одночасно працювати з декількома документами в різних вікнах. Введення і редагування тексту здійснюється в активному вікні, в якому можливий доступ до команд меню. Команди в меню Вікно дозволяють упорядковувати вікна документів, перейти з одного вікна в інше і розділяти робочу область вікна на дві частини.

Основними етапами Створення (підготовки) текстових документів в Word є:

· набір тексту

· редагування тексту

· форматування

· перевірка правопису

· друк тексту

· збереження

Кожний етап складається з виконання певних операцій. Введення тексту можна здійснювати за допомогою його набору з клавіатури і вставляти в документ різні текстові фрагменти з інших документів.

Набір тексту здійснюється натисненням клавіш на клавіатурі ПК, при цьому черговий символ відображається на екрані в позиції курсора, а курсор переміщається на одну позицію вправо. Пропуски, які текстовий редактор автоматично вставляє для вирівнювання рядків, називають "м'якими".

"Жорсткі" пропуски вносяться в текст при натисненні клавіші Пропуск на клавіатурі ПК. Ознакою відділення слова від слова є «Жорсткий» пропуск, тому між словами необхідно встановлювати один «Жорсткий» пропуск. Розділовий Знак не треба відділяти пропуском від попереднього слова, а після розділового знака необхідно обов'язково вводити пропуск. "Жорстка" ознака кінця рядка створюється натисненням клавіші Enter для вказівки завершення абзацу.

Редагування тексту в Word

Після введення тексту він зазнає різних змін. Редагування документа в Word здійснюється командами меню або натисненням клавіш на клавіатурі ПК.

Операції редагування (видалення, вставка, переміщення) здійснюються над:

· Символами

· Рядками

· Фрагментами

Введення символів здійснюється з клавіатури (в режимі вставка або заміна), а для видалення символів використовують клавіші Backspace або Delete.

Операціями редагування для рядків є: видалення рядка, розділення одного рядка на дві, злиття двох рядків в одну, вставка пустого рядка.

Операції редагування (копіювання, переміщення і видалення) для фрагментів. Фрагментом називається безперервна частина тексту. Для видалення, копіювання, переміщення фрагмента необхідно його виділити.

Виділити фрагмент можна за допомогою миші або клавіатури. У Word застосовуються різні способи виділення для слова, рядка, пропозиції, абзацу. (одинарне, двійчасте або потрійне натиснення мишею в абзаці або зліва від абзацу на смузі виділення). Виділений текст можна копіювати, переміщувати і видаляти як за допомогою буфера обміну, так і методом переміщення за допомогою миші (при натисненої лівої або правої клавіші).

Після виділення фрагмента операцію копіювання або переміщення його можна виконати наступними способами:

· використовуючи ліву кнопку миші (перетягнення)

· використовуючи праву кнопку миші (перетягнення)

· за допомогою команд меню Виправлення

· за допомогою команд контекстного меню

· за допомогою піктограм на панелі інструментів (вирізати, копіювати, вставити)

· з клавіатури (набір клавіш)

Для скасування помилкової дії в Word застосовується операція откатки. Команда скасування знаходиться в меню Виправлення і на панелі інструментів. Крім команди откатки існує команда скасування откатки.

Редагування існуючого тексту в Word за допомогою команди Виправлення / Замінити

Передбачена в Word можливість пошуку і заміни тексту значно прискорює процес редагування (виправлення) великого тексту. Крім того, за допомогою цієї команди можна здійснювати пошук і заміну певних параметрів форматування, спеціальних символів і інших об'єктів документа.

Джерело

1. Електронний підручник, - «Введення в Microsoft Office 2003» http://www.lessons-tva.info/ дата звертання: 23.11.10