Реферати

Контрольна робота: Одноранговая локальна мережа і мережа з виділеним сервером. Експертна система

Цесаревич Олексій. Родина цесаревича. Особистість Олексія Миколайовича в спогадах сучасників. Гипотиза про тім що Олексій живий. Претендент.

Тоталітаризм 4. Тоталітаризм (від італ. totalitario) - політичний режим, що характеризується вкрай широким (тотальним) контролем держави над усіма сторонами життя суспільства. Тоталітарним називають таке суспільство, у якому ліквідована багатопартійність і існує однопартійна політична система; усі громадські організації і всі суспільні відносини безпосередньо контролюються державою; склався культ вождя; існує розгалужений поліцейський апарат, що проводить репресії у відношенні громадян; цивільні права, формально визнані, насправді ліквідовані.

Ліцензування діяльності туроператоров і турагентов. Зміст Ліцензування діяльності туроператоров і турагентов......3 Угода про співробітництво в області туризму між країнами СНД......8

Аналіз і оцінка ділової активності підприємства. Курсова робота на тему: "Аналіз і оцінка ділової активності підприємства" Зміст Уведення...... Розділ 1. Аналіз і оцінка показників ділової активності й ефективності діяльності підприємства......

Суспензія, емульсія, лініменти, пасти, суппозиторії. Суспензії Суспензія (suspensium) - рідка лікарська форма, що представляє собою дисперсну систему, у якій тверда речовина зважена в рідині. Суспензії складаються з дисперсійного середовища (води, рослинних олій, гліцерину і т.п.) і дисперсної фази (часток твердих лікарських речовин, практично нерозчинних у даній рідині).

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ФГОУ ВПО "ОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Спеціальність _080109_

Кафедра інформаційних технологій і моделювання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ПО ДИСЦИПЛІНІ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ"

Виконавець: студентка 2 курсу, групи 23а

Прискорена форма навчання

Шифр залікової книжки:

Керівник: Пецевич Г. А. _

ОМСК 2007

Питання

Дайте поняття одноранговой локальної мережі і мережі з виділеним сервером. У чому суть технологій обробки інформації "файл-сервер" і "клієнт-сервер".

Дайте поняття Експертної системи. Які її основні компоненти?

ЗАВДАННЯ:

(15) "Акт прийому грубих і соковитих кормів"

Питання №1. Поняття одноранговой локальної мережі і мережі з виділеним сервером. Обробка інформації "файл-сервер" і "клієнт-сервер"

Одноранговая локальна мережа.

Одноранговая мережа - всі комп'ютери равноправни, кожний з них виконує як роль робочого місця користувача, так і роль сервера по забезпеченню доступу до своїх даних і ресурсів.

Такі мережі можна використати тільки в колективах, де немає секретів один від одного.

Одноранговие мережі називають робочими групами, не більше за 10 комп'ютерів. Вони відносно прості, немає необхідності в могутньому центральному сервері або інших компонентах, обов'язковому для більш складних мереж.

У одноранговой мережі кожний комп'ютер функціонує і як клієнт, і як сервер, користувачі повинні володіти достатнім рівнем знань, щоб працювати і як користувачі, і як адміністратори свого комп'ютера.

Одноранговая мережа підходить там, де:

Кількість користувачів не перевищує 10 чоловік;

Користувачі розташовані компактно;

Питання захисту даних не критични;

Не очікується розширення фірми, і, отже, мережі.

Нестачі однорангових мереж.

Призначена для користувача ОС мало пристосована для виконання функцій сервера мережі, яку їй доводитися виконувати. Якщо на якомусь комп'ютері користувач грає в яку-небудь гру, а інші користувачі працюють з файлами на цьому ж комп'ютері, то вони будуть сильно заважати один одному. Також відсутній захист інформації, децентралізоване зберігання даних, ускладнює їх резервування, і недостатня надійність, і багато що інше.

Мережа на основі виділеного сервера.

Виділений сервер - сервер, який функціонує тільки як сервер (виключаючи функції клієнта або робочій станції). Вони оптимізовані для швидкої обробки запитів від мережевих клієнтів і для управління захистом файлів і каталогів.

Спеціалізовані сервери: файл - сервери, принт - сервери, сервери додатків, поштові і факс - сервери, комунікаційні сервери.

Переваги:

1. Розділення ресурсів.

Сервер спроектований так, щоб надавати доступ до безлічі файлів і принтерів, забезпечуючи при цьому високу продуктивність і захист. Адміністрування і управління доступом до даних здійснюється централизованно.

2. Захист.

У таких мережах проблемами безпеки може займатися один адміністратор: він формує політику безпеки і застосовує її відносно кожного користувача мережі.

3. Система резервування даних.

У разі пошкодження основної області зберігання даних інформація не буде втрачена: легко можна скористатися резервною копією.

4. Кількість користувачів

Мережі на основі сервера здатні підтримувати тисячі користувачів.

5. Апаратне забезпечення.

Комп'ютер користувача не виконує функцій сервера, вимоги до його характеристик залежать від потреб самого користувача.

Достоїнства.

наявність виділеного сервера підвищує надійність системи загалом;

збільшення продуктивності;

могутні кошти по адмініструванню, управлінню комп'ютерної мережі;

висока міра захищеності в порівнянні з одноранговой мережею;

і багато які інші достоїнства.

Недоліки.

обмеження на максимальну кількість користувачів;

вимоги надання окремого сервера, тобто комп'ютера, на якому працювати не можна.

"Файл-сервер" і "Клієнт-сервер".

"Файл-сервер".

Обробка запиту одного користувача:

Звертання до БД (запит);

Перекачка даних з блокуванням доступу інших користувачів;

Обробка даних на комп'ютері користувача.

Обробка запиту трохи користувачів:

Одночасний запит до тих же даних в БД;

Відповідь: "Дані заблоковані, почекайте, або відкрийте в режимі тільки для читання".

Недоліки:

Дуже велике навантаження на мережу, підвищені вимоги до пропускної спроможності. На практиці це робить практично неможливою одночасну роботу великого числа користувачів з великими об'ємами даних.

Обробка даних здійснюється на комп'ютері користувачів.

Блокування даних при редагуванні одним користувачем робить неможливим роботу з цими даними інших користувачів.

Безпека.

Наприклад, користувачу необхідно запустити на своєму комп'ютері клієнтський додаток і ввести потрібні критерії відбору. Після чого комп'ютер перекачається з сервера бази даних і завантажиться в оперативну пам'ять файл, вмісний всі документи даного періоду і вигляду. Клієнтський додаток сам проведе обробку цієї інформації і видасть відповідь. Після цього користувач вибере потрібний документ і спробує його відредагувати. Під час редагування відбувається блокування джерела даних. Це означає, що файл буде або зовсім не доступний іншим користувачам, або доступний в режимі перегляду. Тільки після повної обробки документа і виходу з режиму редагування даний файл буде розблокований.

"Клієнт-сервер".

Обробка запиту одного користувача:

Звертання до БД (SQL-запит);

Передача відповіді - результату обробки.

Обробка запиту трохи користувачів:

Одночасний SQL - запит до тих же даних в БД;

Передача відповіді - результату обробки.

При необхідності зробити обробку інформації, що зберігається в БД, запущена на комп'ютері користувача клієнтський додаток, працюючий з БД, формує запит на мові SQL (Structured Query Language). Сервер бази даних приймає запит і обробляє його самостійно. Ніякий масив даних по мережі не передається. Після обробки запиту на комп'ютер користувача передається тільки результат. Сам же файл, в якому зберігалися дані, залишається незаблокованим для доступу самого сервера по запитам інших користувачів.

У архітектурі "Клієнт-сервер" усуваються всі недоліки "Файл-сервер".

Масиви даних не перекачуються по мережі від сервера БД на комп'ютер користувача. Вимоги до пропускної спроможності мережі знижуються. Це робить можливим одночасну роботу великого числа користувачів з великими об'ємами даних.

Обробка здійснюється на сервері БД, а не на комп'ютері користувачів.

Блокування даних одним користувачем не відбувається.

Забезпечується доступ користувача не до цілого файла, а тільки до тих даних з нього, з якими користувач має право працювати.

Питання №2. "Експертна система"

Комп'ютеризація суспільства - один з основних напрямів науково-технічного прогресу - викликала істотні зміни в технології розробки і використання програмних засобів.

Ці зміни були підготовлені всім розвитком теорії і практики штучного інтелекту (ІЇ), найбільш істотним результатом, якого з'явився перехід до так званої нової інформаційної технології і створення "експертних систем (ЕС).

Перші ЕС - медичні mycin і dendral для додатків по хімії з'явилися в середині 70-х років в рамках дослідницьких програм по штучному інтелекту. Вже перші ЕС виявилися корисними. Медична система mycin успішно вписалася в клінічну практику, допомагаючи у виборі ліків хворим з бактериемией, менінгітом, циститом.

Ідеологію ЕС можна виразити формулою: знання + висновок =система. ЕС передбачає взаємодію блоків. Головні з них - база знань і механізм висновку.

Суть технологічних змін, що відбулися полягає в появі нового класу інструментальних засобів ІЇ, який став основою створення кінцевих програмних продуктів на основі принципово іншої технології, з новими якісними можливостями продуктів, що створюються, ці зміни істотно підвищують інтелект програм, нові кошти замінили цілий технологічний ланцюжок, в якому між кінцевим користувачем і ЕОМ знаходилося трохи посередників.

Технологія розробки програмного забезпечення:

перша - класична;

друга - з використанням оболонок експертних систем.

Ці зміни стали можливими завдяки двом основним чинникам:

виділенню в алгоритмі програми деякої універсальної частини (логічного висновку);

відділенню її від частини, що залежить від предметної області (бази знань);

(підвищенню рівня взаємодії користувача і комп'ютерної програми, т. е. появі інтелектуального інтерфейса в програмах ІЇ).

Зміна в структурі і підвищення внаслідок цього загального інтелекту комп'ютерних програм є ключовою для визначення експертних систем, і це природне, оскільки, для того щоб стало можливим підвищити інтелект програм, необхідно ускладнити їх організацію і структуру. Таким чином, можна спробувати дати визначення експертної системи.

Експертна система - це комп'ютерна програма, яка моделює міркування людини-експерта в деякій певній області і використовує для цього базу знань, вмісну факти і правила про цю область, і деяку процедуру логічного висновку.

Для того щоб користувач міг ефективно взаємодіяти з експертною системою, її інтерфейс повинен виконувати дві основні функції:

давати ради і пояснення користувачу;

управляти придбанням знань.

Взаємодію експерта, користувача і структурні частини системи можна представити у вигляді наступної базової структури експертної системи.

Базова структура ЕС

У експертної системи повинне бути два режими роботи:

режим придбання знань;

режим рішення задач.

У режимі придбання знань експерт спілкується з експертною системою при посередництві інженера знань, в режимі рішення задач в спілкуванні з експертною системою бере участь користувач, якого цікавить результат і спосіб його отримання. Експертна система на відміну від рішення задач по алгоритму не виключає користувача з рішення, а, навпаки, зберігає за ним ініціативу. У той же час ЕС не є просто пасивним джерелом корисної інформації подібно книжковому довіднику або базі даних. У потрібні моменти ЕС підказує необхідний напрям рішення задачі, розвиває ланцюжки умовиводів, пояснює свої дії.

Традиційно процес розпізнавання розділяється на два етапи: навчання і власне розпізнавання.

На першому етапі обробляються дані численних спостережень над окремими представниками досліджуваного класу об'єктів і на основі отриманих результатів будується деяке вирішальне правило.

Другий етап передбачає застосування описаного прищепила для розпізнавання що цікавлять нас, але властивостей інших об'єктів даного класу, що безпосередньо не вимірюються.

Експертні системи орієнтовані на рішення широкого кола задач в неформалізованих областях, рішення задачі розпізнавання образів в таких областях передбачає складання описів об'єктів і правил, що визначають по цих описах приналежність об'єктів до тих або інакших класів.

Процедури застосування таких правил до яких-небудь об'єктів в експертних системах підкоряються різним стратегіям. Найчастіше застосовуються стратегії прямого або зворотного висновку. Використовуються також комбіновані стратегії, стратегії на основі так званої дошки оголошень. Прямий висновок - це висновок, що направляється цілями (правилами) до даних. Зворотний висновок - це висновок, що направляється даними до цілей.

У складних експертних системах (наприклад, розуміння мови) жодне з джерел знань системи не може гарантувати единственности і правильності, результатів, що отримуються ним, для того щоб помилка одного джерела знання не впливала фатальним образом на роботу інших, джерела знання повинні розглядатися як незалежні.

Для розробки ЕС використовуються ті ж мови і системи програмування, що і для звичайних програм, але наявність таких специфічних для ІЇ структурних частин, як логічний висновок, естественно-язиковий інтерфейс, робить переважним використання для розробки ЕС таких мов ІЇ, як Ліпс, Пролог і спеціальних коштів підтримки розробки.

Етапи розвитку коштів розробки ЕС.

Існують різні кошти підтримки розробки програм. Транслятори мов програмування і відладчики для контролю за станом програм під час виконання були в числі перших таких коштів. Відладчики нарівні з екранними редакторами і в цей час залишаються коштами, що найчастіше використовуються. До інших популярних коштів відносяться програми "красивого" друку, підтримка управління конфігурацією, програма перехресних програмних посилань і трасуючий виконання.

Наступним кроком в розвитку коштів розробки був інтегрований набір коштів, названий "інструментальним ящиком", кожний засіб проектувався з урахуванням інших, тому система забезпечувала можливість звернення до інших коштів.

Відмітимо деякі особливості етапів життєвого циклу експертних систем. Тестування експертних систем відрізняється від тестування звичайних систем.

По-перше, експертні системи часто володіють недетермінований поведінкою, тому що стратегія дозволу конфліктів може залежати від параметрів часу виконання. Це робить поведінку невідтворною, і, отже, більш важким для відладки.

По-друге, для правил на відміну від процедур в традиційному програмному забезпеченні немає ніяких точних відносин введення-висновку. Це утрудняє застосування для тестування аналізу введення-висновку.

По-третє, число способів, якими можуть бути активізовані правила, дуже велике, щоб користуватися коштами покриття гілок і шляхів.

Макетування є єдиним ефективним способом тестування експертної системи.

Супровід і модифікація - важлива частина розробки експертних систем.

З розробкою і використанням експертних систем тісно пов'язані такі поняття, як знання і бази знань. Особлива роль знань в експертних системах зумовлено, передусім, областю їх застосування, експертні системи призначені для рішення трудноформализуемих задач. Експертні системи дозволяють акумулювати, відтворювати і застосовувати знання, які самі по собі володіють величезною цінністю.

Джерелами знань для конкретної ЕС можуть бути підручники, довідники, матеріали конкретних досліджень в проблемній області і т. п. Але класичним джерелом знань є експерт - професіонал в даній предметній області.

При розробці ЕС необхідно починати роботу з створення "паперової" її моделі. Ця модель формується в процесі спілкування з експертом. При цьому виділяються основні поняття, якими оперує експерт, формується тезаурус системи. Після цього на декількох нескладних прикладах детально аналізується метод, яким експерт вирішує такого роду задачі.

У базі знань в деякому закодованому вигляді зберігаються формалізовані знання експерта. На сучасному етапі розвитку ЕС використовується декілька форм представлення знань.

Виділимо з них чотири основні:

1. "Трійка" об'єкт - атрибут - значення, наприклад: будинок - колір - зелений; пацієнт - температура - висока. Ця форма представлення знань визначає "об'єкт", що володіє деякими атрибутами (властивостями), які можуть приймати значення з відомого набору.

2. Правила продукцій у вигляді: Якщо пацієнт хворий грипом І стадія захворювання початкова, ТО температура висока з імовірністю = 0.95 І головний біль є з імовірністю = 0.8.

Правило продукції складається з двох частин: посилки (ЯКЩО) і висновок (ТЕ), кожна з яких складається з конъюнкції затверджень більш низького рівня деталізування.

3. Фрейм. Являє собою іменовану таблицю з деякою кількістю слотов - осередків, що мали свої імена і одержуючих в процесі роботи машини висновку деякі значення. Як значення можуть бути присутній константи, посилання на фрейми більше за високий або більш низький рівень, а також деякі обчислювальні процедури.

4. Семантична мережа. Це орієнтований граф, вершини якого відповідають об'єктам (подіям), а дуги описують відносини між вершинами.

ЗАВДАННЯ:

"Акт прийому грубих і соковитих кормів"

(форма № СП-17)

Застосовується для оформлення прийому, передачі на відповідальне зберігання і обліку заготований грубих і соковитих кормів.

Акт складається спеціальною комісією в двох примірниках на кожний вигляд заготований грубих і соковитих кормів. До акту додаються схеми дільниць з вказівкою розташування і номери стогів, скирт, траншей, буртів і овочесховищ. Прийняті комісією стоги, скирти, траншеї ит. п. закріплюють за фермами і передають під відповідальність завідуючим фермами, керівником відділеннями або іншим матеріально відповідальним працівникам.

Перший примірник акту передається в бухгалтерію організації, де він служить основою для оприбуткування прибраних, засилосованних або застогованних кормів.

Другий примірник акту зі схемою розташування стогів, скирт і інш. передається фуражиру або іншому працівнику, що прийняв корми на відповідальне зберігання.

Заскирдувати солома і полова приймається комісією і оформляється актом відповідно до встановленого порядку по прийому грубих і соковитих кормів. (Додаток А)

Література

1. Експертні системи. "Обчислювальна техніка і її застосування". - 2003 р, №10.

2. Експертні системи для персональних комп'ютерів: методи, кошти, реалізації: Довідкова допомога / В. С. Крісевич, Л. А. Кузьміч і інш. - Мн.: Виш. шк., 2002 р.

3. Експертні системи. Принципи роботи і приклади/ Під ред. Р. Форсайта. - М.: Радіо і зв'язок, 2000 р.