Реферати

Дипломна робота: Альтернативи російським реформам "зверху": суспільний рух в росії XIX в

загрузка...

Сафронов Е. А. Транспортні системи міст і регіонів. Сафронов Е. А. Транспортні системи міст і регіонів. М.: Изд-во Асоціації будівництва вузів, 2005. - 266 з

Учбово-методичний посібник по дисципліні "Англійська мова: базовий курс". Дійсний учбово-методичний посібник підготовлений відповідно до державного освітнього стандарту вищого професійного утворення

Плани і методичні рекомендації. Друкується за рішенням ученої ради Вологодського державного педагогічного університету

Науково практична конференція "Крок у майбутнє" Морозиво чи користь шкода?. Що ж це за такий продукт харчування, що з давніх часів радує всіх і є невід'ємною частиною нашого сьогоднішнього життя, при згадуванні про яке піднімається настрій, хочеться не тільки посміхнутися, але й облизнутися, він є одним з улюблених ласощ не тільки дітей, але і дорослих?

Лекція по основах торгової діяльності. Лекція № 1 Уведення. Основні напрямки і задачі науково-технічного прогресу в торгівлі. Класифікація торгового устаткування. Вимоги працівників

загрузка...

АЛЬТЕРНАТИВИ РОСІЙСЬКИМ РЕФОРМАМ "ЗВЕРХУ": СУСПІЛЬНИЙ РУХ В РОСІЇ XIX В.

1. Особливості суспільного руху в Росії, його основні етапи

Як відомо, головними складовими історичного процесу є верховна влада і суспільні сили країни, взаємодію яких багато в чому визначають розвиток всього суспільства.

У XIX в. в суспільно-політичному житті Російської імперії склалося три напрями: охоронне (консервативне), ліберальне, революційне. Перше з них відображало інтереси консервативної частини офіційної влади, поміщиків, що стояли на грунті непорушності кріпаччини і самодержавства. Цей напрям склався раніше за інших. Другий напрям відображав інтереси передової частини російського дворянства і інтелігенції, яка стала основним учасником суспільного руху країни. Третій напрям виражав інтереси широкої маси селянства і інших верств населення, що виступала за ліквідацію самодержавства і кріпацтва. Суспільний рух Росії пройшов ряд етапів.

Суспільний рух Росії в першій чверті XIX в. пройшло шлях від підтримки реформаторських починай імператора Олександра I і його оточення до зародження планів і невдалої спроби знищення самодержавства в Росії.

Найважливішою особливістю післявоєнного періоду правління Олександра I було наростання суспільного руху в країні. "Гроза 1812 року" згуртувала російське суспільство, але лише на час. Народ, героїчно захищаючи свою Вітчизну від Наполеона, сподівався отримати звільнення від кріпацтва. Закордонний похід російської армії в 1813- 1814 рр. познайомив значну частину офицерства з соціально-політичними змінами в Європі після Французької революції кінця XVIII віку і збагатив їх новими враженнями, ідеями і практичним досвідом. Ліберальні западнические ідеї загострили почуття протесту представників знатних родів, породивши таке явище як декабризм.

Суспільний рух у другій чверті XIX в. мало ряд особливостей, що виявилися в тому, що:

розвивалося воно в умовах жорсткого режиму імператора Миколи I;

оформилася власна ідеологія консервативного напряму;

з'явилися ліберальні і соціалістичні течії;

утворилися кухлі, що являли собою своєрідну форму суспільного руху;

головний вплив на формування громадської думки надавали журнали.

У середині 50-х - початку 60-х рр. найважливішим питанням політичного життя країни був селянський, пов'язаний з проблемою подальшого розвитку країни. Всі основні сили суспільного руху виступали за скасування кріпацтва.

У цей період були зроблені спроби створення програмних документів, об'єднуючих всі ліберальні сили. Головними положеннями цього документа були: свобода людини від кріпосної залежності: свобода совісті; гласність суду; відвертість дій уряду; свобода викладання і інш. Для ліберального руху характерні розбіжності, що з'явилися внаслідок різних причин.

У свою чергу консерватори намагалися впливати на урядові кола, прагнучи не допустити основних змін. Головною метою консерваторів було прагнення захистити владу від впливу чиновників-лібералів і зберегти інтереси дворянства. Консерватори добилися певних успіхів: з уряду були виведені головні розробники селянської реформи.

Однак обидва напрями суспільного руху Росії не мали широкої підтримки в російському суспільстві.

Діяльність революціонерів була пов'язана з теорією "громадського соціалізму", розробленої А. І. Герценим Ідейним натхненником революційного руху став Н. Г. Чернишевський, який виступав за селянську революцію і створення революційної організації.

Широке поширення отримало народництво як політичний рух російської радикальної інтелігенції. Воно було представлене трьома течіями: анархістським, пропагандистським і змовницьким.

У другій половині 60-х - 70-х рр. посилюється рух народників, головною метою яких стала підготовка селянської революції в країні. Вони неодноразово міняли методи боротьби, що було пов'язано з придбанням ними практичного досвіду. З середини 70-х рр. представники народництва йдуть в народ, щоб в його свідомість вносити ідеї справедливого суспільного устрій. Однак пропагандистська тактика і терор революціонерів не викликало активних дій з боку селянства в підготовці соціальної революції.

У кінці 70-х рр. почався новий підйом ліберального руху, викликаний російсько-турецькою війною 1877-1878 рр. Лідери руху закликали уряд до поглиблення реформаторських перетворень в Росії. Земци-ліберали подавали адреси до урядових органів з вимогою введення "цивільних свобод" і інш. Земські діячі зробили спробу домовитися з революціонерами про спільні дії, але переговори не увінчалися успіхом.

У 80-х - початку 90-х рр. сталася нове розставляння суспільно-політичних сил в країні. Після вбивства імператора Олександра II змінилася атмосфера в російському суспільстві. Народники почали шукати нові теорії революційної боротьби. Під впливом марксизму частина з них переглянула свої погляди на питання про революційність селянства і соціалістичну суть общини.

Ліберальний рух прийняв нові форми. Основна увага лібералів тепер була звернена на проблеми особистості. Земци відмовилися від негайного введення конституції і перебудували свою діяльність в інтересах суспільства. Ліберали пішли з політики, але не виступали проти неї. Політичну арену після них зайняли консерватори і революціонери.

У правління Олександра III консерватизм став ведучим напрямом всієї політики уряду, головним ідеологом якого був найближчий радник імператора К. П. Победоносцев. Основою консервативного напряму стали ідеї непорушності самодержавної влади і її божественного походження.

2. Охоронна альтернатива

Теорія "офіційної народності". Справа декабристів вплинула найсильніший чином на всю урядову діяльність нового імператора Миколи I. Для себе він зробив висновок про неблагонадійний настрій всього дворянства. Помітивши, що велика кількість людей, пов'язаних з революційними союзами були з дворян, він не довіряв дворянству, підозрюючи його в прагненні до політичного панування. Правити за допомогою дворянського стану Микола не хотів, він постарався створити навколо себе бюрократію і правити країною за допомогою слухняних чиновників. Покаравши декабристів, Микола показав свою готовність почати реформи при умові незмінності самодержавного ладу, але провести їх він мав намір без участі суспільних сил. У свою чергу дворянство дистанцировалось від бюрократії нового царювання. Воно було залякане справою декабристів і саме усувалося від суспільної діяльності. Між владою і суспільством сталося відчуження. Уряд вважав, що бродіння 20-х рр. відбувалося від поверхневого виховання і вільнодумства, запозиченого з іноземних вчень, тому потрібно було звернути увагу на "виховання" молодого покоління, дати силу у вихованні "істинно російським початкам" і видаляти з нього все, що б їм суперечило. На цих же початках повинна була засновуватися і все державне і суспільне життя. На такі споконвічні початки російського життя, на думку ідеолога миколаївського царювання міністра народної освіти і духовних справ С. С. Уварова, відносилися "православ'я самодержавство, народність", які були встановлені в основу так званої теорії "офіційної народності", що стала ідейним вираженням охоронного напряму.

Але головні положення вищеназваної теорії були сформульовані в 1811 р. істориком Н. М. Карамзіним в його "Записці про древню і нову Росію". Ці ідеї увійшли в коронационний маніфест імператора Миколи I і подальше законодавство, обгрунтувавши необхідність для Російської держави самодержавної форми правління і кріпосницьких порядків, а додаванням С. Уварова було поняття "народність". Проголошену тріаду він вважав "заставою сили і величі" Російської імперії. Поняття "народність" розглядалося С. Уваровим як самобутня межа російського народу, як споконвічна прихильність до царського самодержавства і кріпацтва.

Суть уваровского уявлення про російське життя полягала в тому, що Росія - досконала особлива держава і особлива національність, несхожа на держави і національності Європи. На цій основі вона відрізняється всіма основними рисами національного і державного побуту: до неї неможливо прикласти вимоги і прагнення європейського життя. Росія має свої особливі установи, з древньою вірою, вона зберегла патріархальну доброчесність, мало відому народам Заходу. Передусім, це торкалося народного благочестя, повного довір'я народу до влади і покори, простоти вдач і потреб. Кріпацтво зберегло в собі багато патріархального: хороший поміщик краще охороняє інтереси селян, чим могли б вони самі, і положення російського селянина краще за положення західного робітника.

Уваров вважав, що головною політичною задачею є заборона напливу нових ідей в Росію. "Стійка" кріпосна Росія протиставлялася мятущемуся Заходу: "там" - заколоти і революції, "тут"- порядок і спокій. Цими ідеями повинні були керуватися літератори, історики, вихователі.

Обмеження діяльності преси і учбових закладів в 30-40-х рр. Теорія "офіційної народності" стала головною ідеологічною зброєю консерваторів. Вона пропагувалася у всіх учбових закладах, на сторінках періодичних видань, в художній літературі і в релігійних наставлениях.

Після подій 30-х рр. ( "холерні бунти", що прокотилися по країні, повстання у військових поселеннях і інш.) уряд Миколи I особливу увагу звернув на періодичну пресу, яка надавала сильний вплив на народ. Від імені імператора пішов наказ про заборону друкувати статті без підпису автора. Кожне видання переглядалося двома цензорами. Посилилося переслідування прогресивно настроєних журналістів і літераторів.

Тиск на друк і школу посилився в 40-х рр. під впливом селянського руху в країні. Для підкріплення діючої цензури були створені спеціальні комітети для перегляду журналів, що видаються і для таємного спостереження за "духом і напрямом всіх творів... книгодрукування". Почався період цензурного терору, якому зазнали літератори, редактори і цензори.

При вступі на престол Микола I віддав розпорядження міністру народної освіти А. С. Шишкову про перегляд статутів всіх учбових закладів. Середня і нижча школи були вилучені з ведіння університетів і підлеглі прямому керівництву опікунів учбових округів, що призначаються, що стали слухняними провідниками урядової програми. Приватні учбові заклади, більш вільно і що ширше ставили викладання, були піддані найсуворішому контролю уряду; відкриття приватних пансіонів там, де були казенні школи, було заборонено. Тепер домашні вчителя обов'язково проходили попередні випробування і отримували свідчення не тільки про знання, але і про свої "етичні якості". Іноземці, що виховували російських дітей, не допускалися до них без спеціальних посвідчень про добру поведінку і благочестя.

Вважаючи школи досить забезпеченими від дій "руйнівних понять", Уваров вважав важливим звернути увагу на університети, рассадники "свавілля і вільнодумства". По статуту, прийнятому в 1835 р., університети втрачали значну частину своїх прав і самостійності: вони перестали бути науковими органами, перетворившись в учбові заклади; перестав діяти університетський суд; міністр дістав право, не вважаючись з думкою ради, призначати професорів. Великий вплив в університеті отримав інспектор, який повинен був вести нагляд за моральністю студентів.

Ідеологи теорії "офіційної народності". Пояснювач і провідниками офіційної теорії були професори Московського університету М. П. Погодін, Н. Г. Устрялов, С. П. Швирев, письменники і публіцисти Ф. В. Булгарін, Н. І. Греч, Н. В. Кукольник і інш. Вони доводили, що в країні існує самий кращий порядок, який відповідає всім канонам релігії і "політичній мудрості". На їх думку, кріпацтво зберігає багато патріархального, хоч потребує часткового поліпшення. Поміщики (хороші) краще охороняють інтереси селян, чим вони змогли б це самі зробити. Виданням консервативного напряму став журнал "Моськвітянін", що виходив під редакцією М. П. Погодіна.

М. П. Погодін доводив відсутність в Росії умов для революцій. Як аргументи він висував "благодетельность" кріпаччини, відсутність в країні станової ворожнечі. Він вважав. Що історія Росії не мала великої різноманітності подій, як західна, але вона була "багата мудрими государями", "славними подвигами", "високою доброчесністю". Історик доводив исконность самодержавства, починаючи з Рюріка. По його уявленню, "істинну освіту" Росія встановила завдяки прийняттю християнства від Візантії. Крім того, з петровских часів Росія багато запозичала у Європи, але М. Погодін жалкує про запозичення "помилок". Тепер, говорить він, "час повернути її на істинні початки народності", з встановленням яких "російське життя, нарешті, влаштується на істинній дорозі преуспеяния, і Росія буде засвоювати плоди цивілізації без її помилок".

Інший консерватор, С. П. Шевирев, протиставляв Схід (т. е. Росію і родинні їй слов'янські країни) "загниваючому" Заходу з його "отруйною" цивілізацією. При цьому "здорові початки", які Захід повинен був "зайняти" у Сходу, укладалися, по Шевиреву, в дусі християнської віри і упокорюванні. Ця концепція лежала в основі його наукових розробок і виражена в статті "Погляд російського на утворення Європи".

Змістом творів Н. Греча, Ф. Булгаріна, Н. Кукольника були верноподданнические почуття і настрою, казенний патріотизм, випади проти прогресивних письменників і ідей. Так, Ф. Булгарін скептично відносився до проектів демократичного перевлаштування російського життя, робив ставку на царя і царський уряд як ініціаторів прогресу Росії. Наляканий виступом декабристів (серед репресованих владою було багато його друзів), він став всіма силами демонструвати відданість режиму - дав словесний портрет В. К. Кюхельбекера, що розшукується, підготував декілька доповідних записок для уряду з питань літератури і театру. Спочатку Ф. Булгарін представляв їх генерал-губернатору і в генеральний штаб, а з середини 1826 р., після створення III відділення, став адресуватися туди. Він виступав "як доброволець-інформатор, а не як найманий агент розшуку". Власті високо цінили його інформаційну діяльність і літературну творчість. У кінці 1826 р. по указу царя Ф. Булгарін був зарахований в штат міністерства народної освіти (з чином 8 класу) і, як писав А. Х. Бенкендорф в 1831 р., "був вживаємо по моєму розсуду по письмовій частині на користь служби, і. .. всі доручення він виконував з відмінною старанністю". З 1825 р. Ф. Булгарін спільно з Н. Гречем видавав офіціозну "Північну бджолу", першу приватну газету, що має право друкувати політичні вісті і до 1860 р. що залишається рупором монархізму в країні. Микола I в 1848 р. вважав цю газету виданням, "відмінним "благонаміреністю і напрямом, абсолютно відповідним меті і видам уряду".

Але в діяльності Булгаріна були і позитивні моменти: він допомагав А. С. Грібоєдову - провів в друк фрагменти з "Горя від розуму", пропагував його творчість в "Північній бджолі", допомагав йому, тимчасово взятому в міцність після повстання декабристів. Високо цінив в "Північній бджолі" "Героя нашого часу" М. Ю. Лермонтова", сприяючи поширенню романа. При всій його благонаміреності, Булгарін вступав в конфлікти з цензурою з приводу заборони публікацій статей, отримував догани від царя або високопоставлених сановників за вже надруковані матеріали.

У цілому Ф. Булгарін був в значній мірі творцем світогляду миколаївської епохи. Виступаючи ідеологом "міщанської народності", він виражав інтереси середніх шарів, на які прагнув спиратися уряд: чиновництво, військове, провінційне дворянство, частина купецтва і міщанство. Тому він отримав підтримку зверху, але в той же час користувався популярністю в читацьких колах російського суспільства.

Інший представник консервативного напряму - Н. І. Греч в середині 20-х рр. перейшов в консервативний табір, покінчивши з ліберальними ідеями. На початку 30-х рр. він стає соредактором (разом з Булгаріним) "Північної бджоли". У представленні письменників подальших поколінь Греч ототожнювався з Булгаріним. Дійсно, їх об'єднували консервативні переконання і близькість до III відділення. Так, схвалення А. Х. Бенкендорфа викликала брошура Греча "Розбір твору, озаглавленого "Росія в 1839 р.", маркіза Кюстіна (1844 р.), в якої Греч намагався спростувати критику французьким літератором А. де Кюстіном російського самодержавства.

На 50-літній ювілей Греча відгукнувся Н. І. Добролюбов своїм сатиричним віршем, в якому ювіляр був названий "поборником брехні і темряви". Добролюбов був також автором памфлета, направленого Гречу, де критикує Греча за статтю, присвячену ним пам'яті Ніколая I.

Криза теорії офіційної народності наступив в роки Кримської війни (1853-1856 рр.), коли під впливом поразок неспроможність миколаївської системи стала очевидною навіть для її прихильників. Але повторення цієї теорії будуть зроблені урядом Російської імперії пізніше, в період посилення самодержавства.

Консервативний напрям в суспільному русі друга підлога. XIX в. Після селянської реформи 1861 р. в країні посилився суспільний рух. Головні цілі консерваторів зводилися до спроб захистити владу від впливу ліберальних чиновників і не допустити обмеження інтересів дворянства в реформах, що проводяться 60 - 70- рр. Для початку Олександр II видалив з уряду основних учасників розробки селянської реформи, сподіваючись тим самим примирити різні стани. Положення консерваторів стало поступово зміцнюватися. Замах Д. В. Каракозова на імператора Олександра II привів до посилення впливи консерваторів в уряді.

Прихильники "охоронних початків" об'єдналися навколо спадкоємця престолу Олександра Олександровича. Вони виступали за повернення дореформених порядків, розуміючи потреби дворянства в дусі старих кріпосницьких уявлень. Їх політичні спрямування були направлені проти подальших реформ і на обмеження буржуазного законодавства, що діяло.

Найбільшими представниками консерватизму в післяреформеній Росії були державні діячі, літератори, філософи, до числа яких належали П. А. Шувалов, К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой, В. П. Мещерський, Н. Я. Данільовський і інш. Вони розвивали ідеї М. П. Погодіна, С. П. Шевирева, С. С. Уварова. Російський консерватизм не був організаційно оформлений, т. до. власті відкрито підтримували його.

Ключовою фігурою в уряді імператора Олександра II став великий представник консервативного напряму, противник проведення реформ, начальник III відділення граф П. А. Шувалов. Він став найближчим радником царя і впливав значний чином на внутрішню політику. У сучасників П. Шувалов отримав прізвисько "другого Аракчеєва", а за зосередження великої влади в своїх руках - "Петра IV".

Натхненником консервативного напряму був публіцист, видавець, критик, раніше видний ліберал, М. Н. Катков. У 1863 р. він став у розділі газети "Московські відомості". Ніколи скромна університетська газета перетворилася у впливовий політичний орган. На початку 1882 р. Катків писав Олександру III, щойно що вступив на престол, що в його газеті "не просто відбивалися справи, в ній багато які справи робилися". Основна політична вага Катків придбала завдяки повстанню в Царстві Польському". Недавнє скасування кріпацтва, підготовка земського положення і нових судових статутів і пр. викликала певну розгубленість в колах уряду. Скориставшись коливаннями уряду відносно Польщі, Катків показав себе рішучим прихильником " "енергійних заходів": він виступив за повне підкорення Польщі Російської імперії, що знайшло схвалення в російському уряді.

Вся публіцистична діяльність Каткова тепер присвячувалася пошукам "змови проти Росії", центр якого, по його переконанню, знаходився в Польщі. Він переконує читача в тому, що соціалістичні вчення, нігілізм, студентські хвилювання в столицях, сепаратистські тенденції на національних околицях спровоковані "ворогами Росії".

З 1881 р. у виданнях Каткова політика Олександра III зустрічає повну підтримку і навіть формує її. Зі слів історика, "Московські відомості" перетворюються в своєрідний державний департамент, в якому розробляються різні проекти з тих або інакших питань внутрішньої і зовнішньої політики. У ці роки Катків виступає проти суду присяжних, відстоює привілеї дворянства в державному житті і органах самоврядування. Впливовий консерватор звинувачував лібералів в політичній неблагонадійності, причому його випади межували з політичним доносом. Так, письменник-сатирик М. Е. Салтиков-Щедрин був переконаний в тому, що в закритті журналу "Вітчизняні записки" Катків зіграв вирішальну роль. На думку багатьох, фігура Каткова стала похмурим символом політичної реакції.

Деякі представники консервативного напряму впливали великий чином на імператора і його найближче оточення. Серед них виділявся К. П. Победоносцев, обер-прокурор Синоду, який викладав законознавство майбутнім імператорам Олександру III і Миколі II. Протягом всього життя він вів наполегливу боротьбу з революційним рухом, був рішучим противником ліберальних реформ 60-70 рр., прихильником самодержавства, що спирається на православну церкву. К. Победоносцев був ініціатором цензурного переслідування представників прогресивної літератури, поліцейського гоніння на Л. Н. Толстого, а також на сектантство. У найменших поступках громадській думці він бачив "загибель Росії", т. до. царська влада, з його точки зору, повинна була недосяжно підноситися над суспільством і народом. У перші місяці правління Олександра III К. Победоносцев приклав немало зусиль, щоб відчужити М. Т. Лорис-Меликова. Надалі він сприяв поверненню до урядової діяльності графа Д. А. Толстого, звільненого за два роки до того під суспільним тиском.

Д. А. Толстой (з 1882 р. - міністр внутрішніх справ), як і Победоносцев, при Олександрові III користувався великим впливом: він був керівником розробки "контрреформ", в яких була виражена мета діяльності Олександра III, пов'язана із затвердженням самодержавної влади і поколебленного державного порядку. Боротьба з крамолою завершилася успіхом: революційний рух був пригнічений і терористичні дії припинилися. Перегляд законодавчих актів часів Олександра II торкнувся всіх сторін державного і суспільного життя і був направлений до того, щоб посилити нагляд і вплив уряду в сфері суду і суспільного самоврядування, а також укріпити і підняти авторитет урядової влади.

3. Ліберальна альтернатива

Філософічеськиє листи П. Я. Чаадаєва - роздуми про історичні долі Росії. Суспільне життя Росії у другій чверті XIX в. проходила в складній внутрішньополітичній обстановці. Після розгрому декабристів в країні наступила тридцятирічна епоха миколаївського царювання. У деяких представників російського суспільства поразка декабристів викликала відчай. Ці настрої виразив в своїх "Філософічеських листах" П. Я. Чаадаєв. Тлумачення ним християнства як історично прогресуючого соціального розвитку послужило основою для критики сучасного йому положення Росії. Його похмурі прогнози на прошедшее, теперішній час і майбутнє країни висловлені в першому "Філософічеськом листі", який був опубліковане в журналі "Телескоп" (1836 р.). У цьому листі Чаадаєв виступив з різкою критикою соціальних і етичних засад існуючого ладу Росії. Чаадаев вважав, що, сприйнявши в спотвореному вигляді християнство від Візантії, Росія тим самим поставила себе поза західною цивілізацією, прирекла себе на економічний, політичний і культурний застій. Лист був своєрідним викликом ідеології самодержавства - теорії "офіційної народності". Воно всюди обговорювалося і викликало гострі спори. Багато які позитивно оцінювали факт протесту автора проти миколаївської дійсності і постановку питання про долі Росії, але засуджували негативне відношення автора листа до минулого країни і невіру в її майбутнє.

А. С. Пушкин в листі до Чаадаєву критикує його філософські погляди, він вважав, що, прийнявши на себе удар монголів, Русь врятувала західну християнську цивілізацію; що російське духовенство гідніше, ніж західне, зберігало істину християнства; що російська історія не нікчемна, а виконана справжньої величі.

Під впливом критики ідей Чаадаєва російськими письменниками і суспільними діячами автор "Листи" визнав достоїнства в традиціях православного християнства, на його думку, благотворно духовних якостей російської людини, що позначилися на формуванні. Згодом Чаадаєв відмовився від своєї тези про відсутність майбутнього у Росії. За свій виступ проти офіційної ідеології самодержавства він був оголошений божевільним і позбавлений права друкуватися. Ідеї Чаадаєва, його світогляд вплинули певний чином на подальший хід ліберального руху в країні, на формування западнического і слов'янофільського напряму в літературі.

Слов'янофільство. "Философическое лист" П. Я. Чаадаєва прискорив розмежування російської суспільної думки на слов'янофілів і західників. У 30-е рр. виникають перші опозиційні до урядового курсу групи, головною особливістю яких було, зі слів А. І. Герцена, почуття відчуження від офіційної Росії, від середи, їх що оточувала. У колах ліберального дворянства на рубежі 30-40 рр. виникла ідейна течія, що отримала назву слов'янофільства, великими представниками якого були літератори, вчені, суспільні діячі: А. С. Хомяков, брати І. В. і П. В. Киреєвськиє і І. С. і К. С. Аксакови, Ю. Ф. Самарін, А. І. Кошельов і інш. Всі вони були виходцями з помісного дворянства.

Слов'янофіли висунули тезу: "Сила влади - царю, сила думки - народу", це означало, що російський народ не повинен втручатися в політику, надавши монарху всю повноту влади. Але правитель повинен управляти країною, не втручаючись у внутрішнє життя народу, вважаючись з його думкою.

Слов'янофілів зближувала з представниками офіційної народності

позиція про самобутність і національну виключність російського народу;

його мессианской предопределенности;

неприйнятті більшості західноєвропейських норм життя;

захист православ'я і консервативних суспільних інститутів.

Головні особливості російського історичного процесу вони бачили в наявності земельної общини і в пануванні православної церкви. Слов'янофіли ідеалізували російську старовину і негативно відносилися до реформ Петра I. Оні виступали за звільнення селян із землею, але були прихильниками збереження поміщицького землеволодіння, феодальних повинностей, влади поміщиків над общиною. Вони висловлювалися за скликання Земського собору - представницьких зборів від всіх станів, за вільне вираження громадської думки, за введення свободи друку, гласності суду, викривали свавілля і бюрократизм царських чиновників. Але при всьому цьому слов'янофіли були прихильниками збереження самодержавства. Велику увагу вони приділяли простому народу, вивченню його побуту, т. до. вони затверджували, що "він тільки і зберігає в собі народні, істинні основи Росії, він тільки один не порвав зв'язку з минулою Руссю". Уряд насторожено відносився до слов'ян: деяких з них за різке висловлювання саджали на декілька місяців в Петропавловськую міцність, їм заборонялося носіння бороди і російського плаття. Крім того, негайно клалися край всі спроби видання слов'янських газет і журналів.

Один з головних ідеологів слов'янофілів, А. С. Хомяков, почав виступати з пропагандою слов'янофільських ідей з кінця 30-х років. Основні положення його слов'янської доктрини уперше були викладені в статті "Про старе і нове", що не призначалася для друку. Він виступає ярим оборонцем православ'я, в якому тільки і зберігся, на його думку, істинний християнський дух. При цілісності світогляду А. С. Хомякова його суспільно-політичні погляди відрізнялися відомою суперечністю. Прихильник самодержавної влади, він виступав за скликання Земського собору і проведення ряду ліберальних реформ (вільне вираження громадської думки, скасування смертної страти, установа відкритого суду з участю присяжних засідателів і т. п.). А. С. Хомяков вимагав знищення кріпацтва, але в той же час пропонував зберегти основи дворянського землеволодіння. Засновуючись на вченні Шеллінга про "народного дух", він розвивав думку об протилежність корінних початків Росії і Західну Європу. У російській общині він бачив союз людей, що об'єдналися на православ'ї, на "внутрішньому законі, т. е. взаємній згоді між державою і народом. Західноєвропейські держави з їх "кривавими переворотами" (революціями), засновані, по переконанню Хомякова, на "зовнішньому законі" (на насиллі), раціоналізмі, підкоренні церкви державі.

З кінця 40-х років, по мірі посилення урядового курсу, у слов'янофілів все більше виявлялися консервативні ознаки, вони втрачали свою опозиційність. У підготовці і проведенні селянської реформи вони взяли активну участь. Журнал слов'янофілів "Російська бесіда" (головний редактор А. І. Кошельов) вніс свою лепту в розробку ліберальної програми напередодні скасування кріпацтва. У журналі особлива увага приділялася національним проблемам. З'ясуванню ролі і значення "народності" в суспільному житті.

Западнічество. Противниками слов'янофілів були так звані західники. Московський гурток західників оформився в 1841-1842 рр. Сучасники поняття "западничество" трактували дуже широко, прираховуючи до західників всіх, хто протистояв в ідейних спорах слов'янофілам. У західники нарівні з такими помірними лібералами, як П. В. Анненков, В. П. Боткин зараховувалися В. Г. Белінський, А. І. Герцен, Н. П. Огарев. Однак в своїх спорах зі слов'янофілами Белінський і Герцен називали себе "західниками". По своєму положенню і соціальному походженню більшість західників, як і слов'янофілів, відносилися до дворянської інтелігенції.

Публіцисти і літератори, історики і юристи: П. В. Анненков, В. П. Боткин, Т. Н. Грановський, К. Д. Кавелін, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерін і інш. виступали як ідеологи лібералізму і прагнули до того, щоб Росія стала передовою державою. На відміну від своїх опонентів західники доводили, що Росія йде по тому ж шляху, що і західноєвропейські країни, виступали за европеизацию Росії і висловлювалися за зближення з країнами Європи. Але вони критикували кріпосницькі російські порядки, виступали за переваги найманого труда над кріпаками, прагнули прискорити скасування кріпаччини із збереженням поміщицького землеволодіння. Західники були прихильниками цивільних свобод, конституційної монархії, ринкових відносин, підприємництва, розвитку освіти і наукових знань. Політичним ідеалом західників був конституційний порядок монархій Західної Європи, насамперед, Англії і Франції.

Західники вважали, що Петро I "врятував Росію", і всю його діяльність вони розглядали як перший період оновлення країни. Другий період повинен початися проведенням реформ зверху.

Професор історії Московського університету Т. Н. Грановський в своїх лекціях доводив, що Росію і західноєвропейські країни об'єднує спільність закономірностей історичного розвитку. Повторюючи шлях цих країн, Росія, на думку вченого, повинна була прийти до обмеження самодержавства і введення цивільних свобод. Т. Грановський і його однодумці виступали за встановлення шляхом реформ парламентського ладу у вигляді конституційної монархії.

К. Д. Кавелін і С. М. Соловьев велике значення додавали ролі державної влади. Свої переконання вони обгрунтовували ідеями Гегеля, який вважав державу творцем розвитку людського суспільства.

Свої ідеї західники пропагували з університетських кафедр, в статтях, які друкувалися в "Московському спостерігачі", "Московських відомостях", "Вітчизняних записках" і інш.

Середина 50-х рр. була сприятливим періодом для подальшого розвитку ліберального руху. Були зроблені перші спроби об'єднання всіх ліберальних сил. Видні ліберали-західники К. Кавелін і Б. Чичерін встановили контакти з А. І. Герценим. У "Голосах з Росії" вони опублікували "лист до видавця", який став програмним документом російських лібералів, основні положення зводилися до вимог загальногромадянських свобод, звільнення від кріпосної залежності. У цей час уряд Олександра II приступив до розробки реформ, і ліберали стали підтримувати уряд, причому багато які ліберальні діячі були включені до складу Редакційних комісій.

Російські ліберали вважали, що країну потрібно готувати до конституційного правління, т. е. провести реформи у всіх сферах життя держави, вдосконалити систему місцевого управління, розвивати економіку, підіймати матеріальний і культурний рівень народу.

У цьому відношенні ліберали отримали велику допомогу з боку журналу "Російський вісник", який в 50-60 рр. займав ліберальні позиції: відстоював звільнення селян із землею (але з подальшим викупом) і надання їм цивільної полноправности, підтримував судову реформу, вимагав забезпечення особистої свободи, твердості законів і їх виконання. З журналом співробітничали ведучі історики, в тому числі С. М. Соловьев, економісти (І. К. Бабст, Н. Х. Бунге), правознавці (Б. Н. Чичерін і інш.). Ідеї російських лібералів відображали журнали "Вітчизняні записки", "Російська думка", газети "Голос", "Чутка", "Земство".

У кінці 50-х рр. ліберали різних напрямів працювали в дворянських губернських комітетах по виробітку умов скасування кріпацтва. Тоді і склався варіант ліберальної програми, який відрізнявся багато в чому від пропозицій К. Кавеліна і Б. Чичеріна. Як відомо, Тверська губернія стала центром розробки такої програми. Ватажок місцевого дворянства А. М. Унковський став автором ліберального проекту селянської реформи. У 1862 р. тверское дворянство направило на ім'я царя адресу, в якій було заявлено про те, що воно відмовляється від станових привілеїв, говорилося і про те, що "всі перетворення залишаються безуспішними, тому що приймаються без попиту і без ведена народу". Ліберальні чиновники в уряді негативно відреагували на адресу тверцев, їх позицію розділяли К. Кавелін і Б. Чичерін. Тим самим був зроблений крок до розбіжностей в ліберальному русі.

Восени 1861 р. петербургские професори К. Кавелін, А. Н Пипін, М. М. Стасюльович і інш. засудили дії влади по "наведенню порядку" в столичному університеті, де сталися студентські хвилювання, і вийшли у відставку. Б. Н. Чичерін підтримав дії поліції проти студентів, що викликало розрив відносин між ним і К. Д. Кавеліним.

У 1866 р. вищеназвані професори створили журнал "Вісник Європи", що став впливовим ліберальним виданням європейського напряму. Журнал виступав за основи конституційної монархії і цивільні свободи. У журналі особлива увага приділялася ролі земства, як органу народного представництва і основі для майбутнього парламенту Росії. Головними авторами "Вісника" були письменники І. А. Гончаров, Д. Н. Мамін-Сибіряк., М. Е. Салтиков-Щедрин, А. К. Толстой і інш., історики І. Е. Забелін, Н. І. Костомаров, М. Н. Погодін, С. М. Соловьев.

Розмежування в ліберальному русі сталося і після польського повстання 1863-1864 рр. Частина лібералів підтримала дії уряду по придушенню повстання. У їх рядах був і М. Н. Катков, який зайняв націоналістичні позиції і перейшов в ряди консерваторів, ставши послідовним оборонцем самодержавства.

Новий підйом ліберального руху. Кінець 70-х - початок 80-х рр. XIX в. були пов'язані з новим підйомом ліберального руху. У цей період багато які земства посилали адреси уряду, що встав на шлях реформ. У них містилося висловлювання про важке положення народу, про доцільність введення конституції і цивільних свобод і т. д. Деякі представники земського руху вимагали навіть скликання Засновницьких зборів (парламентський орган влади). І. І. Петрункевич, видний представник земського лібералізму, заявив, що конституція, "дана зверху", вже не зможе задовольнити інтереси народу, і вирішити назрілі питання може тільки орган, створений самим народом. Але основна частина земцев не підтримувала так рішучих заяв і зберігала свої помірні позиції.

У ліберальному русі були і його прихильники в особі вищих чиновників і навіть міністрів - це М. Т. Лорис-Меликов, брати В. А., Д. А., Н. А. Мілютіни і інш. Після приходу до влади М. Т. Лорис-Меликова з'явилися надії на відновлення довір'я між урядом і земськими лібералами. У своїй програмі він передбачав розширення прав земств і почав здійснювати політику співпраці влади і суспільства. Активну підтримку ця політика знайшла в Чернігівському земстві, очолюваному І. І. Петрункевичем, а також в групі московських лібералів на чолі з С. А. Муромцевим. Але із загибеллю імператора Олександра II співпраця влади з лібералами припинилася.

Російський лібералізм виявив себе не у відкритій політичній діяльності, а в пропагандистській роботі, в діяльності земств, публіцистика, наукових досліджень і інш. Для пропаганди своїх переконань ліберали вибирали університетські аудиторії, московські салони. Російський лібералізм спирався на передову частину земського суспільства і інтелігенції.

Трагічні події, пов'язані з вбивством імператора в 1881 р., різко змінили атмосферу в російському суспільстві:

посилилися монархічні настрої в народі;

ліберальний рух прийняв нові форми;

посилилася увага до проблеми особистості.

Ліберальні ідеї містилися в творах російських письменників - В. М. Гаршина, В. Г. Короленко, М. Е. Салтикова-Щедрина, Г. І. Успенського, А. П. Чехова і інш. Ці ідеї були характерні і для вчених істориків - В. О. Ключевського, Н. І. Кареєва, юристів - М. М. Ковальовського і Б. Н. Чичеріна.

Земські ліберали перейшли до критики "малих справ", тепер вже було не до введення конституції. Земські лікарі, вчителя, агрономи, бібліотекарі сумлінно виконували свою роботу, допомагали людям навчитися грамоті і звільнитися від убогості. Ліберали відійшли від влади і не виступали проти неї.

Початок 90-х рр. показав безперспективність "традиційного" лібералізму, в російському лібералізмі з'явилося дві течії: помірне і радикальне (конституційне). На рубежі XIX - початки XX вв. ліберальний рух був направлений проти російського абсолютизму і виступав за демократичні свободи і реформи.

4. Революційна альтернатива

Початок визвольного руху в Росії. Рух декабристів. Період світової історії з 1789 р. по 1871 р. - це епоха буржуазно-демократичних рухів взагалі, буржуазно-національних зокрема. У цей час відбувалося немало революцій і революційних виступів. Після революції у Франції кінця XVIII в. сталися революції і революційні повстання в Іспанії, Португалії, Неаполе, Пьемонте і Греції. Для даної епохи головною задачею світової історії було знищення феодалізму і необмеженої монархії (абсолютизму).

Перші десятиріччя XIX в. часом грандіозних подій в життя Європи. Виникла і звалилася величезна наполеонівська імперія, проти якої піднялися європейські народи. Розвиток визвольної боротьби був свідченням процесу розкладання старих феодальних відносин. До цієї історичної смуги належить і виступ декабристів в Росії.

Соціально-економічний розвиток Росії йшов, в основному, по тому ж шляху, який проходили інші держави Європи. Звільнення від самодержавства і кріпаччини ставало в XIX в. головною задачею національного розвитку.

Виникнення в Росії революційного руху, формування революційної ідеології і створення перших таємних організацій були зумовлені цілим комплексом економічних, соціальних, внутрішньополітичних і міжнародних причин:

феодально-кріпосницький лад в Росії ставав гальмом для історичного прогресу країни. Кращі представники держави розуміли, що збереження кріпаччини і самодержавства згубне для подальшого розвитку Російської держави;

внутрішня реакція і контрреволюційний характер зовнішньої політики царизму ( "аракчеевщина", "Священний союз");

загальне погіршення положення народної маси (голод, зубожіння села), зростання хвилювань в армії і народі;

величезне значення подій Вітчизняної війни 1812 р. (перемігши французів, країна зберегла національну незалежність, війна підняла народні сили, активізувала національну самосвідомість не тільки російського, але і іншого народів країни і Європи: "Ми всі були діти 1812 року", - говорив декабрист Н. Муравьев;

зростання революційного руху в багатьох країнах світу.

Молоді офіцери, повернувшись з-за кордону, стали послідовними противниками самодержавства і кріпаччини і почали створювати таємні суспільства, метою яких була підготовка і проведення перетворень в Росії. Появі таких суспільств сприяло і та обставина, що офіцери за час перебування в Європі познайомилися з масонством і стали членами масонських організацій. У Російській імперії до початку 20-х рр. нараховувалося біля 220 масонських лож (організацій масонів), що об'єднували більше за 3 тисяч чоловік.

У 1814-1816 рр. в середовищі офіцерів-дворян виникло декілька об'єднань прихильників перетворень в країні. На зборах таємних суспільств розроблялися плани зміни політичного устрою Росії. Пізніше склалися Північне і Південне суспільства. Найбільш активні і послідовні учасники дворянського руху почали готувати повстання.

У Петербурге виникло Північне суспільство, яке очолив полковник Генерального штабу російської армії Н. М. Муравьев, що склав проект конституції майбутній Росії. Цей документ передбачав скасування кріпацтва обмеження царської влади двопалатним парламентом - Народним вечем, обмеження виборче права громадян пятисотрублевим майновим цензом. Деякі члени Північного суспільства на чолі з К. Ф. Рилеєвим були прихильниками встановлення республіки і більш рішучих дій.

На Україні офіцери російської армії організували Південне суспільство, яке очолив полковник П. І. Пестель. Він був автором програмного документа, названим "Російська Правда", що проголошував знищення самодержавства, встановлення республіки, звільнення селян від кріпосної залежності і наділення їх землею.

Поразка декабристів поставила перед Росією питання: як жити далі? Або зберегти все по-старому, бачачи в перемозі над французами свідчення переваги російського суспільно-державного устрою, або, враховуючи безправне положення основної маси населення, взяти курс на реформування всього життя російського суспільства. Передові представники Росії задумувалися і над тим, в якому напрямі перетворювати Росію: за зразком європейським або розвивати самобутні початки російського життя.

Виступ декабристів поклав початок революційному процесу в Росії, який пройшов декілька етапів в своєму розвитку. Керівництво політичним рухом аж до селянської реформи 1861 р. належало передовій дворянській інтелігенції.

Після розгрому повстання декабристів в Росії наступила тридцятирічна епоха царювання Миколи I. Несмотря на посилювання урядового курсу, боротьба проти царизму і кріпосницьких порядків в Росії продовжувалася.

Кухля 20-30 рр. Ідеї декабристів продовжували жити в розумах передових людей Росії, вони проникали в середу разночинной молоді, що прагнула критично осмислити досвід декабристів. Велику роль в зародженні революційної ідеології зіграли студентські кухлі, нечисленні по складу, в яких брали участь як майбутніх лібералів, так і прихильники революційних ідей. Так званий кружковий період кінця 20-30 рр. XIX в. у визвольному русі був пов'язаний як з посиленням реакції, так і із змінами самого складу учасників. Найбільш відомі студентські кухлі Московського університету, який після повстання декабристів стає головним центром суспільно-політичного життя країни. З ним були пов'язані перші виступи Герцена, Огарева, Белінського.

Імператор Микола I насторожено стежив за Московським університетом. Під час своєї коронації в 1826 р. він дізнався про поширення крамольної поеми "Сашка", автором якої виявився студент університету А. І. Полежаєв, який по розпорядженню царя був відданий в солдати. Поява поеми в стінах університету імператор розглядав як наслідки 14 грудня 1825 р.

Гурток братів Крітських. Продовжувачі справи декабристів, група молодих людей, об'єдналася навколо трьох братів Крітських - Петра, Михайла і Василя, - студентів Московського університету. Гурток почав складатися в 1826 р., взявши за основу своєї діяльності політичну програму декабристів і поставивши своєю метою "знаходити кошти для перетворення держави, ввести конституційне правління". Учасники гуртка говорили об цареубийстве і озброєному перевороті, але на відміну від декабристів здійснення революційних перетворень вони вважали можливим тільки за активною участю народу. У основі їх практичної діяльності лежала пропаганда як метод боротьби: спочатку пропаганда для залучення нових членів таємної організації, а надалі - агітація в масі. Особливе значення додавалося пропаганді серед солдат Московського гарнізону.

Внаслідок провокації і необачності дій його учасників гурток був розгромлений на самому початку своєї діяльності. Крім шести учасників цього гуртка, до слідства по обвинуваченню у "вільнодумності" було залучено ще 13 осіб, знайомих з братами Крітськимі. Без суду, по особистому розпорядженню Миколи I всі учасники гуртка були арештовані.

Московський університет все більше ставав ідейним центром, до якого спрямовувалася молодь Росії. Ідейне життя студентства проходило під безпосереднім впливом політичних подій того часу.

"Літературне суспільство 11 нумера". Одним з центрів ідейного життя московського студентства стала 11 кімната студентського гуртожитку, де був такий, що оселився студент словесного відділення московського університету В. Г. Белінський. Його товаришами по кімнаті були такі ж, як і він (син лікаря), різночинці, виходці з середи сільського духовенства і дрібного служивого люду. Члени гуртка переписували заборонені вірші А. С. Пушкина, Рилеєва, Полежаєва і самі складали волелюбні твори. Його учасники захоплювалися історією, філософією і особливо літературою, багато сперечалися на літературні теми. У 1830 р. Белинский написав драму "Дмитро Калінін", пронизану протестом проти кріпаччини, що зневажає людську особистість. У Московському цензурному комітеті цей твір був охарактеризований як "противна релігії, моральності і російським законам". Восени 1832 р. Белинский був виключений з університету, що з'явилося актом політичної розправи з небезпечним студентом, бувшим на обліку у начальства за діяльну участь в суспільному житті університету. У справі "Літературного суспільства 11 нумера" жандарми арештували 26 чоловік.

Гурток Н. П. Сунгурова. Весною 1831 р. студентська молодь згрупувалася навколо колишнього вихованця університетського пансіону Н. П. Сунгурова, який очолив новий студентський гурток, більш численний, ніж "Літературне суспільство 11 нумера". Молоді люди обговорювали плани підготовки озброєного повстання з участю народу "для збудження ненависті до государя і уряду", передбачається "розіслати по всіх губерніях прокламації до народу". Передбачалося завершити повстання розсилкою відозв в різні міста країни для роз'яснення його цілей із закликом вислати народних представників в Москву для розробки конституції. Це суспільство не встигло перетворитися в таємну організацію, т. до. її діяльність була кладена край жандармами і арештом всіх її учасників.

Студентський гурток А. І. Герцена і Н. П. Огарева. Імена Герцена і Огарева нероздільні в історії суспільного руху. Поступивши в Московський університет, вони розглядали перебування в ньому, передусім, з точки зору свого суспільного призначення. Студентська середа стала для них сприятливій для проведення широкій агітації і організації таємного політичного суспільства. А. Герцен і Н. Огарев приступили до пошуку такої революційної теорії, яка указала б істинний шлях вирішення суспільних проблем.

З іменами Герцена і Огарева пов'язаний початок соціалістичної традиції в російському суспільному русі. У ідеї соціалізму вони знайшли основу для розв'язання питання про шляхи розвитку Росії. Теоретичній розробці проблеми соціалізму були підлеглі філософські, історичні і літературні інтереси учасників гуртка. Вирішальне значення додавалося революційній пропаганді, тому Герцен виношував план створення журналу, співробітниками якого були б учасники гуртка. Однак реалізувати цей задум не вдалося, т. до. в 1834 р. гурток був розкритий жандармами.

Гурток Н. В. Станкевича. Фундатор гуртка був людиною різносторонніх пізнань, надзвичайно обдарований, володів дивним умінням відкривати таланти. Він залучив до роботи в кухлі видних суспільних діячів і вчених нового покоління - В. Г. Белінського, М. А. Бакуніна, К. С. Аксакова, Т. Н. Грановського, М. Н Каткова і інш. Члени гуртка вивчали твори філософів Ф. Шеллінга, І. Канта, І. Фіхте, Гегеля і Фейербаха. Задача гуртка полягала в пропаганді просвітницьких ідей і гуманізму. Н. Станкевич підтримував зв'язок з гуртком Герцена і Огарева. У 1837 р. після від'їзду керівника за межу для лікування існування гуртка припинилося. Згодом члени гуртка стали західниками, слов'янофілами, революційними демократами.

Революційний рух в 40-50 рр. Російський соціалізм А. І. Герцена. Передумови і джерела соціалізму в Росії виникли в 40-50 рр. XIX в. У цей час йшов процес оформлення російського революційного руху, і його ідеології, представниками якої були відомі просвітники і революційні демократи А. Герцен і Н. Огарев. Специфікою революційної ідеології було поєднання різних ідей слов'янофільства, западничества і європейського соціалізму. Головною метою революційної ідеології була побудова соціалізму - суспільства соціальної справедливості.

Найбільш послідовним провідником соціалістичних ідей був А. І. Герцен. У 1847 р. він поїхав на Захід, який залучив його своїми демократичними традиціями (так йому здавалося). Але терор по відношенню до учасників революційних подій 1848-1849 рр. викликав в Герцене сумніви в перспективах розвитку західного суспільства. У 50-е рр. він розробив головні положення теорії "російського соціалізму", викладені в його роботах "Старий світ і Росія", "Лист російського до Маццині", "Російський народ і соціалізм", "Про розвиток революційних ідей в Росії". Герцен вважав, що в Росії, де буржуазні відносини не отримали розвитку, соціалістичні ідеї зможуть бути здійснені легше, ніж в Західній Європі. У громадській власності на землю він убачає "зародок соціалізму", розвиток якого можливий тільки при умові вдосконалення громадського самоврядування і повної свободи людини, тобто при ліквідації кріпосного ладу. Він сподівався, що Росія може минути буржуазний шлях розвитку. Соціалістичний ідеал, залишаючись утопічним, стає вираженням революційних вимог російського селянства. По Герцену, "людина майбутнього в Росії - мужик".

Знаходячись в Лондоні, Герцен спільно з Огаревим організував Вільну російську друкарню, де друкувалися альманах "Полярна "Зірка" і газета "Дзвін" - перші бесцензурние видання, які переправлялися в Росію.

Великим теоретиком революційного напряму був В. Г. Белінський. Під впливом А. Герцена він в 40-х рр. став прихильником революційних перетворень в Росії. Погляди Белінського найбільш повно відбилися в його критичних статтях, опублікованих в журналі "Сучасник", який видавав російський поет Н. А. Некрасов, а також в його "Листі до Н. В. Гоголю" (1847 р.). У листі він піддав різкій критиці засади самодержавства і кріпаччини, що представляють жахливе видовище, "де люди торгують людьми..., де... немає не тільки ніяких гарантій для особистості, честі і власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є тільки величезні корпорації різних службових злодіїв і грабіжників". В. Г. Белінський определилглавние задачі, що стояли перед Росією: знищення кріпацтва, скасування тілесних покарань, виконання тих законів, які вже є. Лист Белінського зіграв помітну роль в формуванні світогляду значної частини освіченої російської молоді.

У 40-е рр. XIX в. в Росії з'явилися перші революційні організації, до числа яких потрібно віднести що склався суспільство в 1845 р. навколо чиновника міністерства іноземних справ М. В. Буташевича-Петрашевского. У нього на квартирі на загальнодоступних "п'ятницях" збиралися представники інтелігенції, серед яких були Ф. М. Достоєвський, М. Е. Салтиков-Щедрин, піаніст А. Г. Рубінштейн, поети А. Н. Майков і А. Н. Плещеєв і інш. Петрашевци на своїх зборах обговорювали в основному теоретичні питання, а в кухлях - питання про організацію таємного революційного суспільства, про підготовку селянського повстання, про створення підпільної друкарні. Вони готували агітаційну літературу для народу. Петрашевци були представниками різних поглядів, і поступово серед них намітилося два напрями - революційне і ліберальне.

Таким чином, в 40-е рр. йшов процес оформлення революційно-демократичної ідеології, яка відображала інтереси селянської маси. Революційно-демократичний напрям російської суспільної думки ще не відділився від ліберального. В. Г. Белінський і А. І. Герцен виступали разом з лібералами-західниками проти слов'янофільства. Пізніше революційні демократи протистояли і західникам, розвивали ідеї революції і соціалізму.

У кінці 50-х рр. популярність "Дзвони" Герцена і Огарева були дуже великі. З метою полегшення поширення цього видання, газету друкували на тонкому папері невеликого формату і таємно переправляли в Росію. Спочатку Герцен виявляв коливання між демократизмом і лібералізмом, але революціонер в ньому взяв верх, і він став на революційний шлях боротьби за звільнення селян.

Нарівні із закордонним центром революційної агітації в 50-60 рр. склався і російський революційний центр, який очолив Н. Г. Чернишевський. Він розвивав ідеї А. І. Герцена про "громадський соціалізм", вважав кріпацтво самим великим злом і закликав до звільнення селян із землею, був прихильником народної революції. Що склався в 1850 р. переконання в необхідності революції в Росії поєднувалося з тверезістю історичного мислення: "Ось мій образ думки про Росію: нездоланне очікування близької революції і прагнення її, хоч я і знаю, що довго, можливо, вельми довго, з цього нічого не вийде хорошого, що, можливо, надовго тільки збільшаться пригноблення і т. д. - що потреби? "..." мирний, тихий розвиток неможливий". Н. Г. Чернишевський підкреслював важливість збереження - після скасування кріпацтва - селянської общини як природної основи "товариств", вважав за необхідним завдяки общині уникнути для Росії капіталістичний рівень розвитку. У "Листах без адреси", написаних після реформи і адресованих фактично імператору Олександру II, він звинуватив самодержавно-бюрократичний режим в пограбуванні селян, маючий такий позитивний результат, як зростання політичної самосвідомості народу.

Відношення Н. Г. Чернишевського до урядової кампанії з селянського питання мінялося по мірі того, як прояснялася суть реформи. Починаючи з 1857 р. він регулярно освітлював економічні і політичні аспекти теми, доводячи необхідність звільнення селян із землею, без викупу або з мінімальним викупом, збереження общини, встановлення селянського місцевого самоврядування. Свої погляди на майбутній соціалістичний пристрій суспільства, на нові принципи моралі і моральності він виклав в романові "Що робити?, "який надав величезний вплив на все суспільне життя Росії.

Народництво. Основи народнической теорії. Розкріпачення і лібералізація країни внаслідок реформ Олександра II дали поштовх политизації російського суспільства. Збереження пережитків феодальної епохи, важке економічне становище селянства, що страждало від малоземелья, стали причиною активної діяльності радикальних політичних сил.

У колах революційної інтелігенції велику популярність придбали сформульовані А. І. Герценим і розвинені Н. Г. Чернишевським ідеї селянського громадського соціалізму, народництва, що отримали назву. Народництво дотримувалося соціалістичної ідеології. Радикально настроєна інтелігенція виражала невдоволення помірним характером реформ, який виявився в збереженні поміщицького землеволодіння, важкими умовами викупу землі, введенням тимчасово-зобов'язаних відносин. Народники бачили в селянстві реальну політичну силу, здатну здійснити революцію, і вважали за необхідним підготувати його до рішучих дій, т. е. зробити цю силу свідомою і організованою.

Ідейним вождем революційного руху став Н. Г. Чернишевський, який виступав в своїх статтях за селянську революцію, за ідеї А. Герцена про "громадський соціалізм" і необхідність створення революційної організації. У 1861 р. а Петербурге була створена таємна революційна організація "Земля і воля", яка об'єднувала представників різних станів: студентів, чиновників, молодших офіцерів, нижчого духовенства і інш., т. е. різночинців. Програма цієї організації включала вимоги скликання парламенту, встановлення демократичної республіки, широкого місцевого самоврядування і інш. Діяльність "Землі і волі" носила в основному пропагандистський характер, зводилася до видання і поширення революційної літератури, але її члени займалися і організацією втеч революціонерів з тюрем.

Основи революційної народнической теорії були закладені в роботах П. Л. Лаврова, М. А. Бакуніна, П. Н. Ткачева, Народники, визнаючи закономірність розвитку капіталізму в Європі, відкидали історичну обумовленість і прогресивність його для Росії. Вони вважали, що російський селянин, вихований в громадських умовах, містить в собі "комуністичні інстинкти", що йому ніби чужий принцип приватної власності на землю, і, що селянська община може стати осередком комуністичного суспільства. Але, на їх думку, народ блукає у пітьмі, не відаючи шляхів до свободи і справедливості, і указати ці шляхи йому повинна інтелігенція, та частина населення, яка не пов'язана з власністю, вивчає культурну спадщину і тому більше прагне до ідеалів рівності, гуманізму, соціальної справедливості. Народники були переконані, що перехід до побудови нового соціалістичного суспільства можливий тільки шляхом селянської революції, до якої вони і закликали народ.

У народництві виділилися три основних течії: пропагандистське, бунтарське і змовницьке. Велика роль в народническом русі належала професору Артилерійської академії П. Л. Лаврову, який в 1862 р. зблизився з Н. Чернишевським, вступив в організацію "Земля і воля". Основи своєї теорії він виклав в "Історичних листах", які далі відповідь на питання, чим повинна займатися передова молодь. Він вважав, що історію рухають окремі особа, меншина кращих людей, що володіють серйозною науковою підготовкою, які повинні знайти однодумців серед народу. Для П. Лаврова першорядною задачею був "розвиток науково-соціологічної думки" в інтелігенції і пропаганда соціалістичних ідей в народі, він був видавцем газети "Уперед". У вченні Лаврова важливу роль грала ідея сплати інтелігенцією так званої "ціни прогресу", т. е. її боргу перед народом.

Лідер "бунтарського" напряму М. А. Бакунін був учасником революційних подій в Європі 1848-1849 рр. Він вважав, що задача революціонерів складається в тому, щоб "бунтувати народ", викликати повстання селян будь-якими коштами. Розрізнені селянські виступи, як він вважав, потрібно об'єднати в єдину селянську революцію, здатну привести до загибелі держави, яку він відкидав як машину насилля. На обломках зруйнованої держави з'явиться царство анархії у вигляді федерації вільних самоуправляющих селянських общин і робочих артілей. М. Бакунін не визнавав централізоване управління що йде "зверху вниз" і пропонував замість державних структур вільну організацію "знизу вгору", т. е. робочі союзи, групи, общини, волості і т. д. М. Бакунін був фундатором міжнародного анархізму.

Будучи членом Інтернаціоналу, він виступав в ньому проти К. Маркса, оспорюючи принцип пролетарської диктатури. Розкольницька діяльність М. Бакуніна ослабляла позиції Інтернаціоналу, але його вчення користувалося великою популярністю в країнах Європи, передусім, в Іспанії, Італії, а також Росії, в якої "бунтари-бакунисти" на ранніх етапах народнического руху складали значну більшість.

До Бакуніну був близький С. Г. Нечаєв, разом з яким він написав "Революційний катехезис" - програму змовницького суспільства. Нечаев намагався створити змовницьку організацію "Народна розправа", розгромлену владою. Під час швейцарської еміграції він видав два номери журналу "Народна розправа", у другому номері якого був розвинений план суспільного перетворення. Для діяльності нечаевцев були властиві провокаційні методи боротьби. Не згідного з цими методами студента Н. Іванова Нечаєв звинуватив в зраді і присудив йому смертну. У 1872 р. під час перебування в Швейцарії Нечаєв був арештований і виданий царському уряду як карний злочинець, засуджений до 20 років каторжних робіт. Помер в Петропавловської міцності.

Змовницький напрям народництва був пов'язаний з ім'ям П. Н. Ткачева. Він відкидав принцип "самобутності" російського життя, вважаючи, що в Росії може затвердитися капіталізм. Вважаючи народ нездібним здійснити революцію, П. Ткачев висував ідею захвата влади невеликої, добре законсперированной партією професійних революціонерів. Захват влади, на його думку, створив би передумови для соціалістичних перетворень. Такі перетворення стали б можливими при збереженні держави. "Російський бланкизм" П. Ткачева не мав помітного успіху, і лише в 70-е рр., коли частина революціонерів розчарувалася в революційності селянства, змовницький напрям придбав прихильників.

Практична діяльність революційних народників почалася в кінці 60-70 рр. Це був кружковий період, коли по всій Росії виникали кухлі учня молоді і інтелігенції. Тут вивчалися труди теоретиків революційного руху, переводилися роботи зарубіжних авторів, велися гострі спори. Особливо виділялися кухлі "чайковцев" і "долгушенцев". Більшість членів першого гуртка відкидала як крайнощі бакунизма, так і зайву обережність вчення Лаврова. У кухлі велася широка просвітницька робота: видавалася і розповсюджувалася революційна література серед інтелігенції і передових робітників з метою підготовки пропагандистів з народної середи. По своїх настроях "долгушенци" були бунтарями. Вони створили власну друкарню, видали декілька прокламацій і листівок, звернених до селян і інтелігенції, але невдовзі революціонери були арештовані.

Політичні доктрини і революційна діяльність народнических організацій в 70-80 рр. Весною 1874 р. почалося "ходіння в народ" для того, щоб залучити народ в революційну боротьбу. У цей період складалося народническое вчення, яке з'єднувало теорії Бакуніна і Лаврова. Воно вважало, що передова інтелігенція повинна жити народним життям, провести роботу серед народу, створювати кухлі з активних селян. Пропагандою було охоплено біля 40 губерній, в основному - Поволжье і південь Росії. Тисячі молодих людей відправлялися в села. Під час бесід з народом вони роздавали велику кількість брошур і прокламацій, розкидали по дорогах. Але селяни не були сприйнятливі до ідей революції і соціалізму. Пішли масові арешти народовольцев, рух їх був розгромлений.

Невдачі "ходіння в народ" привели революціонерів до створення в 1876 р. суворо централізованій організації "Земля і воля", яка мала свої статут і програму. Активними діячами організації були А. І. Міхайлов, Г. В. Плеханов, С. Л. Перовська і інш. Програма "Землі і волі" передбачала перемогу соціалістичної революції шляхом повстання і переходу всієї землі селянам, організацію "мирського самоврядування" (т. е. громадського) при опорі на селянську общину. Головне місце в діяльності землевольцев займала революційна пропаганда, але використовувався і метод терору. Метою терористичних актів було залучення уваги народу, пробудження його активності. Тактику терору революціонери стали використати в зв'язку з розчаруванням в сільській пропаганді і поліцейського переслідування. У 1878 р. В. І. Засуліч стріляла в петербургского градоначальник Ф. Ф. і поранила його, С. М. Степняк-Кравчинский убив шефа жандармів Н. В. Мезенцова.

Противники тактики терору були не згодні з тим, що ця тактика викликає великі жертви в організації, відволікає кращі сили від пропаганди в селі, вимагає багато коштів, але не приводить до успіху. Розбіжності серед членів організації загострилися. Розкол "Землі і волі" привів в 1879 р. до її розпаду і створення двох організацій - "Чорний переділ", куди увійшли прихильники пропагандистської роботи, і "Народна воля", що зібрала прихильників індивідуального терору. Керівниками першої організації стали Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. І. Засуліч, другої - А. І. Желябов, А. Ф. Міхайлов, Н. А. Морозов, С. Л. Перовська. В. Н. Фігнер, М. Ф. Фроленко, всі вони склали Виконавчий комітет організації.

Народовольци відійшли від деяких колишніх ідейних установок. Основний напрям боротьби народників витікав з їх визначення розставляння суспільних сил. Дворянство вони вважали відживаючим станом, що не вимагає зусиль для його ліквідації. Буржуазія представлялася ним як вузький і слабий суспільний шар, що складається з "окремих і нерозбірливих в коштах хижаків", здатних знайти силу. Капіталізм і розкладання села, на їх думку, були результатом урядової політики, і чекати відродження общини можна було тільки в здійсненні революції. Пролетаріат Росії вони вважали частиною селянства, що не має своїх цілей, що було явною помилкою народовольцев.

Зміни в ідеології народництва примусили їх шукати нові шляхи до досягнення своєї мети, т. е. соціалістичного ідеалу. Вони розуміли, що в існуючих тоді умовах неможливо було здійснити революцію в Росії, і зробили ставку на політичний переворот силами революційної партії. "Народна воля" висувала задачі звільнення народу від "гньоту сучасної держави", проведення "політичного перевороту з метою передачі влади народу", проголошення "традиційних принципів: право народу на землю, громадське і місцеве самоврядування, зачатки федеративного пристрою, свободу совісті і слова". Народовольци мали намір здійснити революцію через державну владу. Найближчою метою їх було повалення самодержавства і передача влади Засновницьким зборам, вибраним на основі загальних виборів.

Проголосивши себе революційною партією, "Народна воля" відстоювала наступні принципи:

широке народне представництво;

економічна незалежність народу;

самостійність селян;

перехід землі народу, а фабрик і заводів - робітником;

цивільні свободи;

заміна постійної армії територіальними формуваннями.

Народовольци надавали великого значення пропаганді серед робітників як одному з напрямів підготовки селянського повстання.

Робітники і селяни слабо сприймали лозунги народовольцев, і організація не знаходила підтримки з боку народу. У цих умовах "Народна воля" почала більше уваги приділяти тактиці терору. У лютому 1880 р. С. Н. Халтурін, за рішенням організації, підготував і організував вибух в Зимовому палаці, але імператор залишився живши. На життя Олександра II народовольци організували вісім замахів.

Місцеві організації "Народної волі" провели ряд терористичних актів проти представників місцевої влади і жандармерії. 1 березня 1881 р. імператор був смертельно поранився бомбою, кинутою народовольцем И. Гріневіцким. Народ Росії був приголомшений вбивством царя. Царевбивство не принесло успіху народнической організації. Напередодні 1 березня велика частина членів виконавчого комітету була арештована, новий склад вже не мав сил для подальшої боротьби. Значення "Народної волі" в революційній боротьбі почало падати. До 1884 р. основний складу організації розпався, але її окремі сили продовжували чинити опір.

Народническая організація "Чорний переділ" об'єднувала революційні кухлі Петербурга, Москви, Казані, Самари, Києва, Саратова, Мінська, Харкова і інших міст країни. Чернопередельци залишалися на своїх колишніх позиціях і були прихильниками мирної пропаганди. Організація не була побудована на принципі централізму і єдиної внутрішньої дисципліни, а конспірації не надавалося особливого значення. Головним напрямом її роботи була пропаганда серед робітників. Вони налагодили випуск журналу "Чорний переділ" і газети "Зерно", що видавалися в Росії і за межею, куди в 1880 р. емігрували Г. В. Плеханов, В. Засуліч, Л. Дейч і інш. У цих виданнях публікувалися програмні документи організації, статті Г. В. Плеханова і інш., повідомлення про робочий рух на Заході.

Погляди чернопередельцев зазнали значної еволюції. Так, на початку ними заперечувалася необхідність завоювання політичної свободи, дотримувалися принципів вільного громадського самоврядування і покладали основну задачу революційних дій на селянство. Заперечуючи принципово терористичні акти, чернопередельци іноді визнавали необхідність застосування терору. Поступово їх світогляд мінявся. Г. В. Плеханов допускав можливість розвитку капіталізму і формування робочого класу в Росії з селянства, що розорилося. Одночасно признавалася необхідність політичної боротьби і конституційного перевлаштування суспільства. Практична діяльність "Чорного переділу", всупереч програмним установкам, протікала в основному серед робітників. Члени організації надавали велике значення армії і почали шукати шляхи пропаганди в солдатському середовищі, але створити свою організацію в армії їм не вдалося.

Після подій 1 березня 1881 р. деякі члени "Чорного переділу" перейшли в організацію "Народна воля", частина увійшла згодом в соціал-демократичну партію. Найбільш відомі діячі - В. Плеханов, В. Засуліч, і інш. - порвали з народництвом і в 1883 р. створили в Женеві першу російську марксистську організацію - Групу "Звільнення труда", величезну роль, що зіграла в поширенні марксизму в Росії.

Робочий рух в 80-90 рр. На початку 80-х рр. на історичну арену Росії виступив робочий клас, положення якого залишалося дуже важким. До кінця 90-х рр. робочий день в країні не був обмежений законом. У середньому він продовжувався 12-13 годин, а на деяких підприємствах тривав ще довше. Часто чоловічий труд замінювався жіночим, оплачуваним значно менше. Низкой залишалася заробітна плата робітників, з якої адміністрація підприємств виробляла різне вирахування на користь господарів. За найменші проступки робочі обкладалися високими штрафами.

Важкі були і умови труда, що не відповідали елементарним вимогам санітарії, був відсутній техніка безпеки, системи соціального страхування не існувало. Не кращими були і житлові умови робітників. У політичному відношенні робітники залишалися безправними.

У порівнянні з попереднім десятиріччям робочий рух 80-90 рр. значно виріс. Основною формою боротьби залишалися страйки. У 70-е рр. сталося 187 страйків, що охопили біля 80 тис. робітників, в 80-е рр. було зареєстровано більше за 450 виступів робочих. Головними центрами робочого руху залишалися Петербургська губернія і Центрально-промисловий район на чолі з Москвою. На відміну від оборонних виступів 70-х рр. робочий рух 80-90 рр. став набувати наступального характеру, заметений було зростання організованості, солідарності, свідомості робітників.

Найбільшим виступом робітників з'явився страйк в Орехово-Зуеве в 1885 р. на фабриці Морозова, на якій було зайнято біля 11000 робітників. Тут положення робітників було особливо важким. "Всього не перечитаєш, що тут виробляють з нашим братом", - говорив на слідстві один з робітників. Адміністрація заводу декілька разів знижувала заробітну плату робітником, великі розміри склали штрафи (іноді до 50 копійок з рубля). Перед початком страйки робочі виробили вимоги до господаря підприємства.

У виступі на Морозовської фабриці взяли участь 8000 чоловік, який пред'явив ряд вимог господарю підприємства:

обмеження штрафу до 5 копійок з рубля і заборона довільних штрафів;

участь робітників у визначенні якості продукції, що здається;

видання державного фабричного закону, в якому вказувалися б умови найма і звільнення робітників.

У придушенні страйку власті застосували війська. Було арештовано 600 робітників, багатьох з яких вислали на батьківщину, 33 людини з'явилися перед судом. Суд виправдав обвинувачених, т. до. були доведені факти бесчеловеческого відношення до робітників з боку адміністрації фабрики.

Морозовская страйк показав, що вимоги робітників вийшли за межі одного підприємства, вона примусила російський уряд вважатися з робочим рухом. Під впливом цього страйку і інших форм протесту робітників 3 червня 1886 р. був виданий новий фабричний закон про умови найма і звільнення, про штрафи, які не могли перевищувати третини заробітку і повинні були поступати на потреби робітників. Але в той же час закон передбачав суворі заходи покарання за участь в страйках.

У робочий рух втягувалися нові шари пролетаріату. Так, в 1892 р. рух розповсюдилося на ряд великих рудників в Донбассе. Услід за Морозовської страйком страйковий рух охопив промислові підприємства Центрального району, Петербурга, України, Прибалтики. Підйом робочого руху особливо був заметений на рубежі 80-90 рр.

У середині і другій половині 90-х рр. робочий рух проходив в обстановці бурхливого промислового підйому. Важливим виявом цього процесу стало швидке зростання чисельності пролетаріату. З 1890 по 1900 рр. число фабрично-заводських, гірських і залізничних робітників збільшилося в два рази (з 1432 тис. до 3 млн. людина). Самими численними були текстильник, горнозаводские робітники і металісти. Більше за половину фабрично-заводських робітників було зосереджено в Петербургськом і Московському промислових районах.

Положення робітників в кінці XIX в. мало змінилося в порівнянні з попереднім періодом: заробітна плата залишалася низкой, робітники не мали професійних і політичних прав. Все це підіймало їх на боротьбу.

Друга половина 90-х рр. відрізняється більш високим розмахом робочого руху. Якщо за період з 1890-1894 рр. зареєстрована 181 страйк, то тільки в 1895-1897 рр. сталося 568 страйків, що охопили 190 тис. робітників. У останні роки XIX в. число страйків ще більше зросло. Рух робітників охопив нові райони. У кінці століття страйки пройшли в 26 губерніях Європейської Росії. Ведучі промислові центри - Петербургська, Володимирська і Московська губернії - стояли на першому місці по кількості страйків і числу що брали участь в них. З точки зору професійної ознаки, найбільш активними учасниками робочого руху були текстильник, т. до. їх положення було особливо важким. Наростала і боротьба металістів - передової частини робочого класу. У 1899 по числу страйків вони обігнали текстильник.

Особливе значення в розвитку робочого руху Росії мали страйки текстильник 1895 р. і особливо страйк 1896 р. в Петербурге, що викликали широкий відгук серед текстильник столиці. Виступ столичних робітників перетворився у загальний страйк. Крім вимоги про оплату вільних від роботи днів, робітники зажадали скорочення робочого дня до 10,5 години замість 13 годин. Однак стачечники не добилися виконання основної вимоги, а уряд, наляканий розмахом страйку, вимушений було ухвалити закон про скорочення по всій Росії робочого дня з 1 січня 1898 р. до 11,5 годин з встановленням одного дня відпочинку в тиждень. Це з'явилося перемогою робітників.

Робочий рух середини - другої половини 90-х рр. помітно виросло. Стало більш організованим, що створювало важливу передумову для його з'єднання з марксизмом. Боротьба пролетаріату знаходила широкий відгук серед селян і студентської молоді.

Поширення марксизму в Росії. Історично марксизм, ідеологами якого, був Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, зародився і в основному сформувався в 40-е рр. XIX в. в Німеччині як відображення процесів соціальної боротьби з активною участю в ній нової сили - пролетаріату (промислових робітників). У марксизмі як теоретичній системі є три складові частини: філософія, політична економія і теорія соціалізму. Кожна з них своїми коштами вирішувала задачу необхідності і неминучості комунізму як нової суспільно-економічної формації. Ідея комунізму як суспільства соціальної справедливості і соціальної рівності є основна ідея в марксизмі. До числа найважливіших понять марксизму відносяться також і такі, як "соціалістична революція", "відчуження людини", "диктатура пролетаріату" і інш. Основним теоретичним твором К. Маркса є "Капітал", в якому коштами економічного аналізу розкрита неминучість зміни капіталізму новою формацією (комуністичної), в основі якої буде лежати суспільна власність на засоби виробництва.

Вивчення теорії марксизму в Росії почали народники. На початку 70-х рр. в Петербурге був виданий I тому "Капіталу" і інші роботи основоположників марксизму. У 80-е рр. XIX в. в народництві стало брати верх ліберальний напрям. Ліберальні народники стали прихильниками реформ, що проводяться зверху, основ існуючого ладу, що не зачіпали. Народническая ідеологія виявилася неспроможною, і почалися пошуки нової революційної теорії, якою стане марксизм. Найбільш активна частина народників розуміла уразливість своїх позицій. У переговорах з народовольцами в 1882-1883 рр. Г. Плеханов доводив, що революція, що замишляється ними приречена на провал, т. до. без підтримки народу вони не зможуть укріпити своє положення навіть у разі перемоги. Його прихильники розуміли, що для революції необхідні економічні і соціальні передумови, що на революційні заклики чуйні тільки робітники. Тому найважливішою передумовою для поширення марксизму є визнання пролетаріату тією силою, яка зможе вирішити задачі соціалістичної революції.

Поява в Росії марксизму як самостійної течії була пов'язана з ім'ям Г. В. Плеханова і діяльністю його групи "Звільнення труда", створеної в 1883 р. Знаходячись в еміграції, він познайомився з робочим рухом в Західній Європі, почав вивчати основи марксизму і став першим російським марксистом. Група Г. В. Плеханова поставила перед собою дві задачі: організувати пропаганду в Росії теорії соціалізму шляхом перекладу на російську мову і поширення творів К. Маркса і Ф. Енгельса; дати критику народнической ідеології і розробити основні питання суспільного життя країни з нових позицій. Вона випускала "Бібліотеку сучасного соціалізму", члени групи перевели і видали "Маніфест комуністичної партії" і інші марксистські роботи. Видання розповсюджувалися в Росії і зіграли велику роль в пропаганді марксизму і в ідейному оформленні російської соціал-демократії. Головні ідеї, якими керувалася група, були викладені Г. В. Плехановим в його роботі "Соціалізм і політична боротьба". Особливо виділялася ідея ролі пролетаріату в революційному русі, підкреслювалося, що задачами революціонерів є організація робітників, їх згуртування і боротьба за створення пролетарської партії в Росії.

Група "Звільнення труда" розробила проект програми марксистської партії. Члени групи підтримували контакти з видними діячами робочого руху Заходу, а з кінця 80-х рр. стали брати участь в діяльності II Інтернаціоналу.

У 80-х - початку 90-х рр. в Росії виник ряд марксистських гуртків і груп. У 1883 р. в Петербурге утворилася марксистська група, якою керував Д. Благоєв. У його групу увійшли студенти університету, Технологічного і Лісового інститутів. Теоретичною основою переконань студентів став марксизм. У проекті програми цієї групи відкидалася народнический теза про "самобутність" історичного розвитку Росії, признавався факт розвитку капіталізму, підкреслювалася передова роль робітників. Члени групи не проводили відмінностей між пролетаріатом і селянством, що було характерно для народництва.

У 1884 р. група Д. Благоєва об'єднувала 15 соціал-демократичних гуртків столиці і стала іменувати себе "Партією російських соціал-демократів", розвернувши активну роботу по пропаганді марксизму серед робочих петербургских околиць. У кухлях займалися біля 150 заводських робітників. Група мала в своєму розпорядженні власну друкарню і почала видавати соціал-демократичну газету "Робітник" (вийшло усього два номери). Вона підтримувала тісні контакти з групою "Звільнення труда". Благоевци сприяли поширенню перших марксистських робіт Г. Плеханова, в березні 1887 р. організація була розгромлена.

З середини 80-х рр. передові робітники прагнули познайомитися з марксизмом. У великих промислових містах з'являлися кухлі і недільні школи. Організації робітників в умовах конспірації іноді виникали паралельно, незалежно один від одного. Так сталося і з групою П. В. Точисського, створеною в 1885 р. і що отримала назву "Товариство санкт-петербургских майстрових". Сам керівник організації порвав з дворянською середою і став робітником. Він вважав за необхідним створення робочої партії, т. до. саме в робітниках бачив революційну силу. "Товариство" проводило пропаганду марксизму в робочих кухлях і на підприємствах, мало свою бібліотеку, створило касу для надання допомоги робітником, засланим і страйкарям. Сувора конспірація організації дозволила зберегти робочі кухлі і після арешту керівників групи в 1889 р.

Найбільш активні члени групи П. Точисського об'єдналися з декількома студентськими кухлями і створили нову організацію - "Соціал-демократичне суспільство", керівником якої став М. І. Бруснев. Вона складалася з двох центральних гуртків. Центральний робочий гурток керував низовими робочими кухлями, центральний інтелігентський готував пропагандистів, розробляв програми занять і узагальнював досвід роботи. У своїй діяльності організація керувалася програмою групи "Звільнення труда". Своєю метою вона ставила підготовку серед робочих керівників робочого руху, які повинні були вести серед робітників роз'яснювальну роботу. Загалом біля 20 робочих гуртків були створені для підготовки пропагандистів. У 1891 р. рабочие-брусневци провели першу в Росії маївку, на якій з мовами виступили робітники-революціонери. Активну участь в діяльності організації приймали такі видні представники соціал-демократії, як Ф. А. Афанасьев, Н. К. Крупська, Г. М. Кржіжановський і інш.

Група Бруснева підтримувала зв'язки з марксистами Москви, Нижнього Новгорода, Тули і інш. міст, де діяли марксистські кухлі. У 1892 р. багато які члени групи на чолі з Брусневим були арештовані і частина з них засуджена до в'язничного висновку і посилання в Сибір. Ця група була самої численною і діяльною марксистською організацією того часу, вона зробила перші спроби зблизитися з робочим рухом.

Велику роль в поширенні марксизму в Росії зіграли кухлі, організовані в Казані в 1888 р. одним з перших російських марксистів Н. Е. Федосеєвим. Центральний гурток мав свою бібліотеку, касу, друкував марксистські роботи і готували свою програму. Навколо центральної групи склалося декілька низових гуртків, в один з яких після повернення з посилання в селі Кокушкино вступив В. І. Ульянов (Ленін). Робота гуртка була перервана арештом його членів.

Володимир Ілліч Ульянов (Ленін) вступив на шлях революційної боротьби в кінці 80-х рр. і віддав їй все життя. До цього часу в Росії затвердилися основи капіталізму; марксистська ідеологія завойовувала тверді позиції і розповсюджувалася в Росії; були зроблені перші спроби застосування марксизму до аналізу російської дійсності. Це сприяло формуванню марксистського світогляду В. І. Леніна. З перших студентських років (поступив на юридичний факультет Казанського університету в 1887 р.) він взяв активну участь в політичному житті. У кінці року за участь в студентських зборах був арештований і засланець в село Кокушкино під Казанью. Знаходячись в посиланні, Ульянов займався самообразованием. Повернувшись осінню в Казань, він вступив в один з гуртків Федосеєва, де став вивчати марксизм. Протягом 1889-1893 рр. жил в Самаре і в 1891 р. здав екзамени екстерном на юридичний факультет Петербургського університету. У Самаре він зайняв посаду помічника присяжного повіреного при Самарськом окружному суді, відвідував збори марксистів, писав реферати з критикою народників. У 1893 р. перевівся в Петербург, де займався організацією марксистського руху, пропагандою серед робітників, мав намір створити дисципліновану, згуртовану партію пролетаріату.

Процес поширення марксизму захопив також і національні регіони Російської імперії. У Польщі виникла (в1882 м.) партія "Пролетаріат", керівництво якої підтримувало контакти з групою "Звільнення труда" і кухлями Д. Благоєва. У кінці 80-х - початку 90-х рр. марксистські групи виникли в Вільно, Мінську, Києві, Одесі, Ростове-на Дону, Тіфлісе і інш. містах.

Десятиріччя 1884-1894 рр. було часом виникнення і зміцнення російської соціал-демократії як ідейної течії. Поширення марксизму йшло ще у відриві від робочого руху, а самі кухлі не були пов'язані між собою. Але стараннями членів марксистських груп і гуртків в країні був підготовлений грунт для з'єднання соціалізму з робочим рухом. Поява соціал-демократичного руху була пов'язана передусім з посиленням боротьби робітників за свої права.

Початок до створення сильної централізованої партії був встановлений в 1895 р. В. І. Ульянов виїжджав за межу, де зустрічався з Г. В. Плехановим і була досягнута домовленість про те, щоб налагодити випуск збірника "Працівник" і серії брошур. Осінню 1885 р. він взяв участь в об'єднанні марксистських гуртків Петербурга в єдину організацію, що отримала назву "Союз боротьби за звільнення робочого класу". У главі "Союза" стояла Центральна організована група з 17 чоловік, якою керувало бюро (в нього увійшли крім В. І. Ульянова, А. А. Ванеєв, В. В. Старков, Ю. О. Мартов, Г. М. Кржіжановський). Центральна група направляла діяльність районних груп, у ведінні яких знаходилися робочі кухлі. Діяльність "Союзу" була побудована на принципах централізму і найсуворішої дисципліни. Створення згуртованої організації дозволило перейти до агітації серед робітників через поширення листівок і брошур.

Рух робітників продовжував ще носити економічний характер, але його з'єднання з марксизмом надало робочому руху політичне значення. У цьому перебувала історична заслуга російських марксистів і їх петербургского "Союзу боротьби за звільнення робочого класу".

Успішне поширення марксизму в Росії привело до виникнення соціал-демократичних організацій у великих містах і промислових районах країни. У цьому велику роль зіграв петербургский "Союз". До кінця 1895 р. марксистські кухля Москви об'єдналися в "Робочий союз". Члени організації встановили зв'язки з московськими підприємствами, перейшли до широкої агітації серед робітників, налагодили випуск листівок і брошур. Виник "Иваново-Вознесенский союз", що підтримував зв'язки з московським "Союзом". Київський "Союз" почав видання "Робочої газети" і встановив зв'язки з соціал-демократичними організаціями інших міст. У кінці 1897 р. утворився Екатерінославський "Союз боротьби за звільнення робочого класу".

До кінця 90-х рр. XIX в. в Росії існувала широка мережа марксистських гуртків і груп, що розвернули масову агітацію серед робітників. У Росії зміцнювався соціал-демократичний рух. Все це вимагало об'єднання розрізнених організацій. Тому були зроблені спроби створення партії шляхом скликання з'їзду.

Перший з'їзд соціал-демократичних організацій Росії зібрався в березні 1898 р. в Мінську. На ньому було присутнє 9 делегатів. З'їзд ухвалив рішення об'єднати всі місцеві "Союзи боротьби", соціал-демократичні кухлі і групи в єдину Російську соціал-демократичну партію (РСДРП). Вищим органом партії признавався з'їзд, а виконавчим - Центральний комітет. Місцеві комітети отримували широку автономію. У Маніфесті, прийнятим з'їздом, відмічалися найближчі і кінцеві цілі РСДРП, але на ньому не була створена партія, т. до. її єдина програма і статут не були узгоджені. Це станеться тільки в 1903 р. на другому з'їзді РСДРП.

Список літератури

Історія Росії. З початку XVIII до кінця XIX віку. Під ред. А. Н. Сахарова. М., 1997.

Декабристи: біографічний довідник. М., 1988.

Дяків В. А. Славянський питання в суспільному житті Росії. М., 1993.

Кошелев В. А. суспільно-літературна боротьба в Росії 40-х рр. XIX в. Вологда, 1982.

Леонтович В. В. Історія лібералізму в Росії. М., 1994.

Московський університет в спогадах сучасників: (1755-1917). М., 1989.

Визвольний рух і суспільна думка в Росії XIX в. Для семинарских і практичних занять. М., 1991.

Російське суспільство 30-х рр. XIX в.: люди і ідеї: (Мемуари сучасників). М., 1983.

Російське суспільство 40-50 років XIX в. Частина 1-2. М., 1991.

Федора В. А. Декабрісти і їх час. М., 1992.

Цимбаєв Н. И. Славянофільство. //З історії російської суспільно-політичної думки XIX віку. М., 1986.

загрузка...